Berkelland maakt het ondernemers gemakkelijk om energie te besparen

Ondernemers in Berkelland wordt het gemakkelijk gemaakt om energie te besparen en duurzaam te ondernemen. Er is een samenwerkingsverband gevormd om hierbij te helpen onder het motto ‘Berkelland Onderneemt Duurzaam’. Het bestaat uit ondernemersverenigingen, verenigd in Platform BV Berkelland, Industrie Kring Berkelland, Achterhoek Duurzaam Verbouwen en VNO-NCW Achterhoek. U kunt aan de slag gaan door gebruik te maken van de MKB Energy CheckUp  of de Duurzaam Ondernemen en Energiescan (DOE-scan).

Veel voordeel door te investeren in energiebesparing en duurzaam ondernemen:

  • Minder verspilling en minder energiekosten
  • Een sterkere concurrentiepositie
  • Meer klantwaarde, meer bedrijfswaarde
  • Voorwaarden voor milieuvergunning geregeld
  • Uw kleinkinderen zullen het waarderen

 

MKB Energy CheckUp en DOE-scan maken het u gemakkelijk

Er zijn twee instrumenten ontwikkeld die ondernemers kunnen inzetten om energie te besparen:

  • Horeca, detailhandel en kantoren kunnen gebruik maken van de MKB Energy CheckUp. Hiermee krijgt u als ondernemer globaal inzicht in uw energieverbruik en maatregelen om energie te besparen.
  • Bedrijven met een elektriciteitsverbruik van meer dan 10.000 kWh per jaar kunnen gebruik maken van zowel de DOE-scan. Deze geeft gedetailleerd aan welke maatregelen de ondernemer kan treffen om duurzaam te ondernemen en te besparen, wat het kost en wat het oplevert.

 

Ambitie, plicht en voordeel

De gemeente Berkelland onderschrijft met het Energie Uitvoeringsprogramma haar ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. In de ‘Economische Agenda 2016-2020’ wordt een verbinding gelegd met de economische ontwikkeling van Berkelland. Ondernemers spelen een grote rol in de opgave om in 2030 energieneutraal te zijn. Het levert hen financieel voordeel op en er zijn wettelijke verplichtingen.
Bedrijven met een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh zijn verplicht de maatregelen te nemen die ze binnen 5 jaar terugverdienen. Hiervoor zijn voor verschillende bedrijfstakken er-kende maatregelen bepaald, als uitwerking van het Activiteitenbesluit bij de Wet Milieubeheer. Verbruikt een bedrijf minder, dan heeft het een zorgplicht om energieverspilling tegen te gaan.
De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) voert de wettelijke milieutaken uit voor gemeenten. Het gaat hierbij om vergunning verlenen en handhaven van de milieuwetgeving. ODA ziet erop toe dat bedrijven en instellingen aan hun verplichtingen op het gebied van energiebesparing voldoen.
Om het voor ondernemers aantrekkelijk te maken om energie te besparen bekostigt Berkelland voor 60 bedrijven en instellingen (onder voorwaarden) de DOE-scan. Daarnaast stelt zij een lening beschikbaar onder aantrekkelijke voorwaarden. Ondernemers worden daarmee in staat gesteld om te investeren in energiebesparing.

Waarom zou u hier werk van maken?

Door het verduurzamen van uw bedrijf voldoet u niet alleen aan de wet. Als duurzaam ondernemer behaalt u ook commercieel voordeel. U verhoogt de toekomstwaarde van uw bedrijf en stimuleert de economie en werkgelegenheid in de gemeente Berkelland.

Doe ook mee!

Maak gebruik van de ondersteuning die Berkelland en de ondernemersverenigingen bieden. Neem daarvoor contact op via info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl. Door mee te doen bespaart u geld en verbetert u uw imago als toekomstgericht, duurzaam ondernemer.