Berkelland Onderneemt Duurzaam

Samen voor een energieneutraal Berkelland

De gemeente Berkelland heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Woningen en bedrijven gebruiken dan evenveel energie als ze opwekken. De lat ligt hoog en dat komt alleen voor elkaar als iedereen zich daarvoor inzet. Initiatieven van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners zijn onmisbaar. De gemeente ondersteunt daarom ondernemers die aan de slag gaan met energiebesparing en duurzame opwekking.
De ondernemers en ondernemersverenigingen in Berkelland nemen zelf het initiatief en krijgen daarbij hulp van de gemeente. Ze tekenden een convenant waarmee ze hun ambitie hebben bekrachtigd. De tijd is rijp: bewoners en ondernemers popelen om mee te doen en te investeren.

Gratis scan voor ondernemers in Berkelland

De gemeente Berkelland maakt zich sterk voor ondernemers en instellingen in Berkelland. Zij kunnen gratis gebruik maken van de MKB Energy CheckUp. Een online scan, waarmee u in korte tijd kunt zien waar u besparingen kunt behalen. Zestig ondernemers kunnen gebruikmaken van de DOE-Scan, een intensieve duurzaamheidsscan als ondersteuning voor investeringsbeslissingen, die de nodige besparingen oplevert.

Klik hier voor de folder.

Voordelig lenen in Berkelland

MKB-bedrijven, instellingen en agrarische bedrijven die willen investeren in energiebesparing of het opwekken van duurzame energie kunnen via de gemeente Berkelland een voordelige lening aanvragen. Bedrijven en instellingen kunnen hiervoor de helft van de benodigde investering lenen tegen een lage rente. De drempel voor de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen, een warmtepompinstallatie of  energiezuinige ledverlichting wordt zo verlaagd. Voor meer informatie over de de stimuleringsregeling. Klik hier voor meer informatie.

Subsidie gemeente Berkelland

Bedrijven, buurten, wijken, verenigingen, stichtingen, maatschappelijke instellingen, netwerken en groepen inwoners kunnen subsidie vragen voor concrete plannen voor energiebesparing en/of duurzame energieopwekking. Het moet gaan om een gezamenlijk initiatief. Per initiatief wordt maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd tot een maximum van 10.000 euro. Naast deze gemeentelijke subsidie investeert u als initiatiefnemer dus ook zelf.

“De gemeente kan initiatieven ook anders dan financieel ondersteunen. We kunnen bijvoorbeeld helpen met denkkracht, materiaal, regelruimte en communicatie of verbindingen leggen met andere partijen of initiatieven.”

Voorbeelden van maatregelen voor energiebesparing en energieopwekking zijn kleine en middelgrote windturbines, zonnedaken, zon- grondopstellingen, bijbehorende energieopslag, biomassa(verbrandings)installaties, restwarmteprojecten, aardwarmte, warmtepompen, zonneboilers, LED verlichting en isolatie.

Projectteam Bedrijvenpark Ruurlo

Op het bedrijvenpark Ruurlo zijn ondernemers op grote schaal aan de slag gegaan met energiebesparing, duurzaamheid en toekomstgericht ondernemen. Projectteam Bedrijvenpark Ruurlo is de drijvende kracht en bouwt de samenwerking tussen de bedrijven verder uit. De pilot startte in 2015, als initiatief van de Industriële Kring Berkelland, de Belangenvereniging Bedrijvenpark Ruurlo, gemeente Berkelland en provincie Gelderland.

Lees hier meer over Bedrijvenpark Ruurlo..


 

Blijf op de hoogte!

Wij sturen periodiek een nieuwsbrief met interessante weetjes en ontwikkelingen in de Achterhoek en in uw gemeente. Schrijft u zich hieronder in.