Duurzaam ondernemen

Wat houdt duurzaam ondernemen in?

Bedrijven die duurzaam ondernemen, houden rekening met de maatschappelijke, ecologische en economische effecten van hun beslissingen. Zij hanteren een duurzaam verdienmodel, waarmee ze geld verdienen zonder een wissel te trekken op de huidige en toekomstige maatschappij. Duurzame bedrijven bieden producten of diensten aan met een positief effect op energie, grondstoffen, bodem, water, lucht en biodiversiteit. Door in gesprek te blijven met belanghebbenden en hun omgeving, krijgen duurzame bedrijven inzicht in de gevolgen van hun beslissingen voor anderen. Ze gebruiken dat inzicht om hun koers te verfijnen. Transparantie over de eigen activiteiten hoort daarbij. Bij duurzame bedrijven zit duurzaamheid verankerd in hun DNA en in hun bedrijfscultuur. Daarmee zijn ze toekomstgericht en onderscheiden ze zich bij hun klanten.

Waarom duurzaam ondernemen belangrijk is

Andere tijden vragen om een andere aanpak. De eindigheid van grondstoffen vraagt om andere oplossingen, de behoefte aan duurzaamheid vanuit de maatschappij neemt toe. Niet alleen winst maken, maar waarde toevoegen voor de gehele keten. Klanten willen het, partners willen het en slimme technieken maken het mogelijk. Duurzame ondernemers zetten hun bedrijf op voorsprong. Bedrijven die duurzaam ondernemen, investeren in hun toekomst en beginnen daar vandaag al mee. Generatiebestendig ondernemen, dat is wat deze bedrijven doen. Duurzaam ondernemen bespaart energie, reduceert CO2-uitstoot, gaat klimaatverandering tegen, vermindert afval en stimuleert de circulaire economie. Het draagt bovendien bij aan innovatie, omdat bedrijven en organisaties op zoek gaan naar nieuwe producten, markten en bedrijfsmodellen.

De voordelen van duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen geeft u als bedrijf bestaansrecht. Wilt u als ondernemer succesvol en toekomstbestendig zijn? Dan kunt u waarde toevoegen aan uw onderneming door:

  • het aanscherpen van uw verdienmodel bij uw activiteiten om de behoeften van uw klanten te vervullen;
  • verantwoord om te gaan met grondstoffen en energie, zowel vanuit milieu- als kostenoogpunt;
  • verankerd te zijn in de omgeving door goed om te gaan met medewerkers, klanten, leveranciers en uw omgeving.

En u voldoet aan de wettelijke verplichting

Ondernemers spelen een grote rol in de opgave om in 2030 energieneutraal te zijn. Bedrijven met een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh zijn verplicht de maatregelen te nemen die u binnen 5 jaar terug verdient. Hiervoor zijn voor verschillende bedrijfstakken erkende maatregelen bepaald, als uitwerking van het Activiteitenbesluit bij de Wet Milieubeheer. Verbruikt u minder, dan heeft u de zorgplicht en moet u energieverspilling tegengaan. De Wet Milieubeheer is de enige wet die bedrijven verplicht om geld te besparen. Klik hier voor meer informatie over de Wet Milieubeheer. 

Verbruikt u meer dan 200.000 kWh elektriciteit of 75.000 m3 aardgas dan heeft u de EED-auditplicht, de Europese Energie-Efficiency Richtlijn. De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van uw onderneming. Met deze aanpak kunt u de mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing signaleren en meten. Meer informatie over een EED-audit vindt u hier. 

De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) voert de wettelijke milieutaken uit voor gemeenten. Het gaat hierbij om vergunning verlenen en handhaven van de milieuwetgeving. Energiebesparing is benoemd als aandachtspunt in de handhaving. De Omgevingsdienst Achterhoek zal er komende tijd extra op toezien dat bedrijven en instellingen op zijn minst de erkende maatregelen uitvoeren.

 

Pas Reform legde een DOE-Scan af. Operations Director Wouter Heideman vertelt over zijn ervaringen.