Financieel

Als ondernemer investeert u om uw plannen te realiseren. Soms financiert u dat uit eigen middelen. Soms leent u bij banken of andere externe financiers. Maar hoe vindt u de weg in de vele mogelijkheden? Zowel regionaal als landelijk zijn er verschillende manieren om uw energiemaatregelen te financieren.

Landelijke subsidies en leningen

Duurzame ondernemers zetten hun bedrijf op voorsprong. Bedrijven die duurzaam ondernemen, investeren in hun toekomst en beginnen daar vandaag al mee. Maar welke mogelijkheden zijn er landelijk om u te helpen met het realiseren van uw plannen? RVO.nl ondersteunt u bij uw ambities. Dit doet zij met financiering, advies en netwerken. De belangrijkste financiële voordelen zijn te behalen met de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Investeringssubsidie Duurzame Energie, Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige aftrek milieu-investeringen (VAMIL) en diverse innovatiesubsidies. Op de website van RVO vindt u alles over landelijke subsidies en fiscale regelingen.