Financieel

Als ondernemer investeert u om uw plannen te realiseren. Soms financiert u dat uit eigen middelen. Soms leent u bij banken of andere externe financiers. Maar hoe vindt u de weg in de vele mogelijkheden? Zowel regionaal als landelijk zijn er verschillende manieren om uw energiemaatregelen te financieren.

Landelijke subsidies en leningen

Duurzame ondernemers zetten hun bedrijf op voorsprong. Bedrijven die duurzaam ondernemen, investeren in hun toekomst en beginnen daar vandaag al mee. Maar welke mogelijkheden zijn er landelijk om u te helpen met het realiseren van uw plannen? RVO.nl ondersteunt u bij uw ambities. Dit doen zij met financiering, advies en netwerken. Op de website van RVO vindt u alles over landelijke subsidies en regelingen.

Stimuleringslening en subsidie gemeente Berkelland

De gemeente Berkelland wil ik 2030 energieneutraal zijn en is zich ervan bewust dat zij afhankelijk is van initiatieven uit de samenleving. Daarom ondersteunt zij initiatieven en stimuleert deze door middel van de subsidie. De gemeente komt graag in een vroeg stadium in contact met de initiatiefnemers. Om bijvoorbeeld duidelijk te krijgen wat er nog nodig is om voor een subsidie in aanmerking te komen.

Subsidie gemeente Berkelland

Bedrijven, buurten, wijken, verenigingen, stichtingen, maatschappelijke instellingen, netwerken en groepen inwoners kunnen subsidie vragen voor concrete plannen voor energiebesparing en/of duurzame energieopwekking. Het moet gaan om een gezamenlijk initiatief. Per initiatief wordt maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd tot een maximum van 10.000 euro. Naast deze gemeentelijke subsidie investeert u als initiatiefnemer dus ook zelf.

Wethouder Joke Pot: “De gemeente kan initiatieven ook anders dan financieel ondersteunen. We kunnen bijvoorbeeld helpen met denkkracht, materiaal, regelruimte en communicatie of verbindingen leggen met andere partijen of initiatieven.”

Voorbeelden van maatregelen voor energiebesparing en energieopwekking zijn kleine en middelgrote windturbines, zonnedaken, zon- grondopstellingen, bijbehorende energieopslag, biomassa-(verbrandings)installaties, restwarmteprojecten, aardwarmte, warmtepompen, zonneboilers, LED verlichting en isolatie.

Lening gemeente Berkelland

MKB-bedrijven, instellingen en agrarische bedrijven kunnen energiemaatregelen voor de helft financieren met een voordelige lening van de gemeente Berkelland. Klik hier voor meer informatie.