1 februari 2018 – congres Gelders Energieakkoord

Noteer het alvast in je agenda: op 1 februari 2018 vindt het GEA jaarcongres plaats, in Nijmegen (Green Capital 2018). Houd de middag en de avond alvast vrij in je agenda. Het programma staat in het teken van concretisering en versnelling van energietransitie. Een belangrijk signaal voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Het middagprogramma is bedoeld voor de GEA-deelnemers aan de tafels. Onze opgave om energieneutraal te worden is groot en we moeten nu versnellen. Wat hebben we van elkaar en van de politiek nodig om grensverleggend te zijn?

Voor het avondprogramma nodigen we, naast alle GEA-deelnemers, ook alle bestuurders, raadsleden, ambtenaren en betrokken inwonersorganisaties van alle Gelderse gemeentes uit. Wat kunnen zij concreet doen om de energietransitie in de praktijk te brengen? Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vizier is dit het moment om actie te ondernemen. We ontvangen de nieuwe Minister van Klimaat en bieden veel handreikingen voor energietransitie.

Dit is het moment. Wat doe jij?

gelders energieakkoord jaarcongres