17 april 2019 – Nationaal Windenergie Event

Het Nationaal Windenergie Event is het platform voor alles stakeholders in de windsector.

Het programma van het evenement is ingestoken op de praktijk. Tijdens de plenaire speeches en deelsessies wordt met name verteld en ervaringen gedeeld over concrete projecten. Hierdoor kunt u handvatten, nieuwe inzichten en ideeën ophalen die u direct in kunt zetten in uw eigen projecten.

Key topics:

  • Windenergie in het Klimaatakkoord
  • Inpassing van windenergie in de omgeving
  • De burger als bondgenoot in plaats van tegenstander
  • De economische impact van Wind op Zee
  • De opschaling van offshore wind en systeemintegratie

 

Meer informatie en inschrijven via de website.