Webinar Informatieplicht – Wat betekent de Informatieplicht energiebesparing voor u?

Heeft uw bedrijf of instelling een energiebesparingsplicht? Dan krijgt u te maken met de informatieplicht. Tijdens het webinar Informatieplicht energiebesparing Wet Milieubeheer hoort u wat deze informatieplicht inhoudt en voor wie die geldt.

Ook vertellen we hoe de systematiek van de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing werkt en welke acties u moet ondernemen om aan de informatieplicht te kunnen voldoen. U kunt tijdens het webinar bovendien live uw vragen stellen aan onze adviseurs.

Programma webinar

  • Om 19.00 uur starten we met een presentatie “Informatieplicht energiebesparing Wet Milieubeheer” door Stef Strik van het ministerie Economische Zaken en Klimaat (EZK).
  • Daarna volgt een presentatie over de werking systematiek Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing door Patrick Dijk van Kenniscentrum InfoMil, onderdeel van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS WVL).
  • Vanaf 19.30 uur wordt ingegaan op de vragen.

Chatten

Gedurende het gehele webinar kunt u chatten met adviseurs van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Kenniscentrum InfoMil. Veelgestelde vragen zullen we live beantwoorden.

Meld u aan!

U kunt zich nu al aanmelden via het onlineseminar!

Achtergrond

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht inrichtingen (bedrijven en instellingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO₂-vrij Nederland een impuls. In het webinar hoort u wat dit voor u gaat betekenen.