Zutphense ondernemers gaan aan de slag met energiebesparing

Zutphen, 22 november 2017 – Parkmanagement Zutphen, VNO-NCW Stedendriehoek en gemeente Zutphen hielden dinsdagavond een informatieavond voor de koplopers op het gebied van energiebesparing in Zutphen. Tijdens deze bijeenkomst werd uitgelegd welk energiebesparingstraject de partners gaan starten. Zodoende hopen Parkmanagement Zutphen, VNO-NCW Stedendriehoek en gemeente Zutphen haar koplopers te faciliteren om andere ondernemers aan te zetten tot energiebesparing. Met succes, de eerste aanmeldingen zijn binnen.

Energiescans
Parkmanagement Zutphen en VNO-NCW Stedendriehoek slaan samen met de gemeente Zutphen de handen ineen om het fossiele energieverbruik te verminderen. Dit leidt tot lagere energiekosten én energiebesparing. Ondernemers in Zutphen staan er niet alleen voor, samen met de gemeente Zutphen hebben VNO-NCW Stedendriehoek en Parkmanagement Zutphen een constructie opgezet om ondernemers te ontlasten. Alle ondernemers kunnen gratis gebruik maken van de MKB Energy CheckUp om inzicht te krijgen in hun energieverbruik, welke maatregelen zij kunnen nemen, hoeveel ze moeten investeren en hoeveel het opbrengt. Grotere energieverbruikers kunnen gebruik maken van de DOE-scan, een intensievere duurzaamheidsscan die in de gemeente Berkelland al de nodige resultaten heeft opgeleverd.

Duurzame opwekking
Ondernemers die écht energie-efficiënt willen ondernemen kunnen gebruik maken van duurzame opwekking. Het maken van zonnecentrales op de grotere daken van ondernemingen is dankzij de SDE+ subsidies namelijk rendabel voor ondernemers. PM Energy en Sparkling Projects kunnen ondernemers hierin faciliteren.

Aan de slag
Binnenkort begint de communicatiecampagne richting ondernemers in Zutphen om alle bedrijven te laten verdienen aan hun energierekening.  Met de DOE-scan en/of de MKB Energy CheckUp hopen de initiatiefnemers het eenvoudig te maken om te verdienen op energiekosten en tevens te voldoen aan de wettelijke regels.

Contact

Ondernemers die interesse hebben in het verduurzamen van hun bedrijf kunnen contact opnemen met Jos Addink via info@parkmanagementzutphen.nl.