11 november 2021 – GEA Najaarscongres

Het Gelders Energie Akkoord( GEA) probeert het weer voorzichtig: het echte ontmoeten. Iets dat het GEA-netwerk al zo lang heeft moeten ontberen. Goed nieuws daarom! In de namiddag van donderdag 11 november komt het netwerk weer samen! De plek: Fort Lent in, uiteraard, Lent, aan de Waal bij Nijmegen.

Het accent ligt vooral op het hernieuwde fysieke ontmoeten. Het inhoudelijke gedeelte spitst zich toe op de verschillende bottom-up initiatieven en projecten binnen de vijf programmalijnen. Van ‘elektrisch lessen’ als stimulans voor emissieloos rijden tot aan ‘klimaatadaptieve bedrijventerreinen’.

 

Noteer alvast in uw agenda:

  • Datum:                Donderdag 11 november 2021
  • Tijd:                     16.00 – 19.00 uur (ontvangst vanaf 15.30 uur)
  • Locatie:               Wijnfort Lent

 

Programma

Binnenkort volgt meer informatie. Houd daarom met regelmaat de website van het GEA in de gaten.

Om zoveel mogelijk Gelderse netwerkers de kans te geven aan te sluiten, worden de Corona-spelregels van het ‘testen voor toegang’ toegepast.

 

aanmelden