Winterswijk

Nut en noodzaak staan vast, doe ook mee!

Samen sterk! Het doel: Winterswijk energieneutraal in 2030. De missie van het projectteam Winterswijk Onderneemt Duurzaam is duidelijk. Zoveel mogelijk ondernemers enthousiast maken en ondersteunen om aan de slag te gaan met duurzaamheidsmaatregelen. Om zo de energietransitie in de grensgemeente te laten slagen. “Over nut en noodzaak is iedereen het eens. Bedrijven boeken meer winst met minder energie. Doe ook mee!”

 

Enthousiaste start

Winterswijk Onderneemt Duurzaam hield in november 2018 de startbijeenkomst in Schouwburg De Storm. De drukbezochte en goed ontvangen avond had het gewenste resultaat. Ondernemers lieten zich informeren en inspireren. Voor sommige was het een wake up call. Niets doen is geen optie, zo werd wel duidelijk. Tientallen bedrijven maakten gebruik van de kans om een kosteloze energiescan te laten uitvoeren. Ze slaan daarmee meerdere vliegen in één klap. Duurzame maatregelen leveren direct voordeel op. Denk aan een structureel lagere energierekening, milieuwinst en je voldoet meteen aan de informatieplicht in het kader van de Wet Milieubeheer. Bedrijven zijn voortaan namelijk verplicht te rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze treffen. Doen ze dat niet dan riskeren ze een boete van de inspectie van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). De energiescans van Winterswijk Onderneemt Duurzaam geven inzicht, helpen je op weg en bieden complete ontzorging. Neem het voortouw, bepaal zelf je keuzes en voorkom dat je later gedwongen wordt, zo luidt het advies. “Samen maken we het verschil en zorgen we voor een sterk bedrijfsleven. Dat levert een voorsprong op en past bij het innovatieve karakter van onze gemeente.”

 

Jeugd heeft de toekomst

De jeugd heeft de toekomst, zo benadrukken de leden van Winterswijk Onderneemt Duurzaam. “Wij zijn bezig met hun toekomst. Daarom is het goed om ze daarbij te betrekken.” Via verschillende initiatieven wordt nadrukkelijk de verbinding met de jeugd en het onderwijs gezocht. “Jongeren zijn zich heel bewust van de problematiek en willen meedenken aan oplossingen. Zo kwam tijdens de startbijeenkomst de logische vraag naar voren waarom er momenteel nog geen rijlessen worden gegeven in elektrische auto’s. Dat is tekenend voor de betrokkenheid. We moeten de aarde op een nette manier achterlaten voor toekomstige generaties. Laten we ons daar gezamenlijk sterk voor maken!”

 

Vertegenwoordigers van alle ondernemersverenigingen

Winterwijk Onderneemt Duurzaam heeft een breed draagvlak en bestaat uit vertegenwoordigers van Ondernemerskring Winterswijk (OWIN), ABHCity, Vereniging Ondernemers Buitengebied Winterswijk (OBW), Stichting bevordering Toerisme Winterswijk (STW), Koninklijke Horeca afdeling Winterswijk en de gemeente Winterswijk. Het gedreven team zoekt bewust de samenwerking en wil succesverhalen delen. De positieve ervaringen brengen de transitie in een stroomversnelling, zo is de achterliggende gedachte.

 

Ervaringen van ondernemers

Onderstaand leest u de ervaringen van ondernemers in Winterswijk.  Maak gebruik van hun ervaringen en vraag hen of een van de andere ondernemers gerust om meer informatie. In Winterswijk lieten o.a. Hesselink Koffie en Oxener Schoenmode al een scan uitvoeren.

 

Bekijk hier ook de video van Ineke van Empel over Theater de Storm

 

Doe ook mee!

Doe mee en meld u vandaag nog aan voor een scan. Voor bedrijven in de gemeente Winterswijk via OWIN Ondernemerskring Winterswijk, info@owin.nl, tel. 0543-533711.  Of kijk op de lokale factsheet wie de contactpersoon van uw eigen ondernemersvereniging is.

Contactgegevens en folders Winterswijk Onderneemt Duurzaam

Download hier de factsheet met alle info en contactgegevens van projectteam Winterswijk.
De algemene folder kunt u hier downloaden.

 

contact subsidies aanmelden voor een scan