Als de rekening te hoog wordt – TEK en prijsplafond

Energiekosten gaan door het dak

Het kan niemand ontgaan zijn dat de energiekosten de pan uit rijzen. Al zijn de scherpe kantjes er inmiddels af, uw energierekening zal substantieel hoger blijven dan u gewend was. Hoe zit dat met uw energierekening? Uw accountant is in deze tijd van het jaar druk met uw jaarrekening. Hebt u hem al gevraagd naar de vergelijking van uw huidige energiekosten met die van 2021? Geschrokken? Waarschijnlijk wel. Maar u kunt hier wat aan doen! In dit blog staan we met name even stil bij de compensatieregelingen waar u gebruik van kunt maken: de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK), het prijsplafond en lokale, gemeentelijke regelingen.

 

Grip op uw energiekosten

Er zijn verschillende manieren om uw energiekosten onder controle te houden.

Misschien een open deur, maar energiebesparing loont. Energie die u niet verbruikt (door besparende maatregelen) of zelf opwekt met zonnepanelen, hoeft u ook niet te betalen. Nu niet en straks niet. Klinkt logisch toch? Een energiescan kan helpen om in beeld te krijgen wat u kunt doen om te besparen, wat u daarvoor moet investeren en wat het u oplevert.

 

Een tweede optie is uw energiecontract. Kijk eens op een vergelijkingssite en leg alternatieven naast uw huidige contract. Controleer ook de aansluitwaarde van uw elektriciteitsaansluiting. Soms is deze veel groter en duurder dan nodig. Vraag eventueel uw installateur om even mee te kijken. Hetzelfde geldt als u meerdere aansluitingen hebt. Overweeg om deze te combineren en zo besparen op vastrecht.

 

Tot slot komt het Rijk u tegemoet in de energiekosten met het prijsplafond en de TEK-regeling.

 

Prijsplafond

Het energie-prijsplafond is specifiek bedoeld voor kleinverbruikers, niet alleen consumenten, maar ook mkb. Het is een beperkte compensatie voor hoge energieprijzen. De prijs van aardgas is tot 1.200 m3 per jaar gelimiteerd op € 1,45 per m3 gas en voor elektriciteit op € 0,40 per kWh tot 2.900 kWh per jaar. Verbruikt u meer, dan betaalt u de marktprijs. Voor de meeste mkb-ondernemers zal het voordeel van het prijsplafond beperkt zijn.

 

Tegemoetkoming Energiekosten

Mkb-bedrijven met een relatief hoge energierekening, komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Dit is een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan minimaal 7% van de totale omzet bestaan uit energiekosten. Op de website van RVO zijn de voorwaarden haarfijn uitgelegd. Ook vindt u hier rekenvoorbeelden op hoeveel tegemoetkoming u kunt rekenen. In de video hiernaast is de TEK-regeling kort uitgelegd.

 

Voldoet uw bedrijf aan de voorwaarden, vraag dan de TEK aan bij RVO. Dat kan vanaf 21 maart 9:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023.

 

Gemeentelijke regelingen

Enkele gemeenten in de Achterhoek beschikken over regelingen om mkb-bedrijven tegemoet te komen in buitensporig hoge energiekosten:

 • Aalten: ondersteuning voor ondernemers die in financiële problemen dreigen te komen, zie website van het Ondernemerssteunpunt Aalten-Doetinchem.
 • Berkelland: Schuldhulpverlening voor ondernemers die in financiële problemen (dreigen te) komen via Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ). Voor meer informatie, zie de website. Binnenkort start een regeling die de afsluitkosten compenseert van een stimuleringslening voor duurzame maatregelen bij SVn (normaal gesproken bedragen deze kosten € 1.500.
 • Bronckhorst: verschillende regelingen tot eind 2023:
  Uitstel van het terugbetalen van de TOZO-gelden (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).
  Uitstel van het betalen van gemeentelijke belastingen.
  Renteloos Bbz-krediet, gemeentelijke kredietregeling voor ondernemers.
  Ondernemers die bedrijfsmatig in de problemen (dreigen te) komen door een verduurzamingsvraag vanwege de hoge energiekosten, kunnen bij de gemeente aankloppen. De gemeente kan deze ondernemers vanuit het Winterfonds helpen met dekking van een deel van de kosten of investeringen (niet ter compensatie van omzetverlies).
  Meer informatie op de website van de gemeente Bronckhorst en Klopaan.
 • Doetinchem: subsidie van maximaal € 3.000 voor hoge energiekosten voor bedrijven met maximaal 50 medewerkers. De regeling loopt tot 31 mei 2023. Meer informatie vindt u hier.
  Voor het financieren van energiemaatregelen kunnen micro- en kleine bedrijven, maximaal 50 medewerkers en gevestigd in Doetinchem, een beroep doen op de stimuleringslening.
 • Oost Gelre: geen heffing precario in 2023. Meer info vindt u hier. Daarnaast zal in Oost Gelre uit het Winterfonds een subsidie en lening beschikbaar komen. Zie het artikel in De Gelderlander voor meer informatie. De gemeenteraad en het college van Oost Gelre zullen in de loop van maart beslissen over de steunmaatregelen voor ondernemers. Houd daarom de website in de gaten.
 • Oude Ijsselstreek: voor het financieren van energiemaatregelen kunnen micro- en kleine bedrijven, maximaal 50 medewerkers en gevestigd in Doetinchem, een beroep doen op de stimuleringslening.
 • Winterswijk: verschillende regelingen voor ondernemers die in financiële problemen komen. Zie de website van de gemeente Winterswijk.
 • Voor financieel advies kun u ook terecht bij het energieloket van de KvK.

 

Wat u niet verbruikt, hoeft u ook niet te betalen

De verschillende regelingen helpen ondernemers bij het lenigen van acute betalingsnood. Kijk of u in aanmerking komt en maak er gebruik van.
Besef dat deze regelingen tijdelijk zijn. Om energierekeningen ook op langere termijn te kunnen betalen, is het van belang dat u uw energiegebruik structureel verlaagt door besparende maatregelen of door zelf energie duurzaam op te wekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen. In de kennisbank vindt u tips over de mogelijkheden om te besparen.

 

Inzicht en actie

Om inzicht te krijgen in besparende maatregelen, de kosten en opbrengst, kunt u via AOD een energiescan laten uitvoeren. Kijk hier voor meer informatie. De energiescan helpt ook als u wilt voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de informatieplicht en de Label-C verplichting voor kantoorgebouwen. Sommige maatregelen verdienen zichzelf in korte tijd terug. Voor andere zijn subsidies beschikbaar of fiscale voordelen. In andere blogs en de kennisbank vindt u meer informatie over verplichtingen en subsidies.