bekijk onze kennisbank
Blog van Jan Label-C

Energielabel C verplichting, geldt dat ook voor mijn kantoor?

Kantoorgebruikers moeten opletten. Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen een energielabel C of beter hebben. Anders vervalt de gebruiksvergunning en dreigt sluiting. Dat betekent dat je het pand dan niet meer als kantoorgebouw mag gebruiken.

Lees meer

Ondernemen is vooruitzien

Sinds 1993 is er de energiebesparingsplicht, bedrijven zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Sinds 2019 is daar de informatieplicht voor ondernemers bijgekomen. Toch laat een derde van de ondernemers dat nog na.

Lees meer

Informatieplicht, geldt dat ook voor mijn bedrijf?

De informatieplicht geldt voor alle bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken. Dat geldt ook voor ondernemers die een energiescan hebben uitgevoerd. Wat dat voor u betekent leest u hier.

Lees meer

Zijn er subsidies en fiscale voordelen?

Ondernemers die energiemaatregelen treffen kunnen gebruik maken van landelijke, provinciale en gemeentelijke financiële regelingen. Jan geeft u in dit blog een kort overzicht van de belangrijkste regelingen voor het mkb.

Lees meer

Duurzaam ondernemen, is dat iets voor mijn bedrijf?

We komen weinig ondernemers tegen die zeggen niet duurzaam te (willen) zijn. Hier lichten we een tipje van de sluier op hoe mkb-bedrijven aan het verstevigen van hun bestaansrecht kunnen werken.

Lees meer

Wat zijn mijn wettelijke verplichtingen?

Ondernemers doen er alles aan om energie te besparen. “Wat is mijn bedrijf verplicht?” hangt af van het soort bedrijf en het verbruik aan aardgas en elektriciteit. In dit blog vertelt Jan wat er verplicht is voor jouw bedrijf.

Lees meer