Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Informatieplicht, geldt dat ook voor mijn bedrijf?

De informatieplicht geldt voor alle bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken. Dat geldt ook voor ondernemers waarvoor Achterhoek Onderneemt Duurzaam een energiescan heeft uitgevoerd. Voor deze ondernemers is de informatieplicht een makkie, want het rapport bevat alle benodigde gegevens. Wil jij weten wat dit voor jouw bedrijf betekent? Lees het hier!

Lees meer

Krijg ik subsidie of fiscaal voordeel met energiemaatregelen?

Ondernemers die energiemaatregelen treffen kunnen gebruik maken van landelijke, provinciale en gemeentelijke financiële regelingen. De regelingen verschillen per overheidsinstelling en per regeling, Jan geeft u in dit blog een kort overzicht van de belangrijkste regelingen voor het mkb.

Lees meer

Duurzaam ondernemen, is dat iets voor mijn bedrijf?

We komen weinig ondernemers tegen die zeggen niet duurzaam te (willen) zijn. Neemt niet weg dat de meesten het lastig vinden om concreet te maken wat ze dan precies doen, of laten. Hier lichten we een tipje van de sluier op hoe mkb-bedrijven aan het verstevigen van hun bestaansrecht kunnen werken.

Lees meer

Energiebesparing mkb; Wat zijn mijn wettelijke verplichtingen?

Veel ondernemers vinden de milieuwetgeving echter lastig. Het antwoord op de vraag: “Wat is mijn bedrijf verplicht?” hangt af van het soort bedrijf en het verbruik aan aardgas en elektriciteit. In dit blog vertelt Jan wat er verplicht is voor jouw bedrijf.

Lees meer