Officiële lancering van Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek

“Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek is hét expertisecentrum voor duurzaamheid en energie voor het bedrijfsleven,” vertelt Henk Jan Tannemaat. Tijdens de lancering van DOA op 14 september jl. fungeerde Henk Jan als presentator op het podium. Maar als directeur van Binnenstad Bedrijf Doetinchem zal hij nauw samenwerken met DOA. “Het is de verantwoordelijkheid van ondernemers om hun bedrijfsactiviteiten en hun bedrijf te verduurzamen. Het is echter bijzonder waardevol dat er nu één centraal loket is waar ondernemers in de Achterhoek terecht kunnen met al hun vragen over duurzaamheid. BBD zal in de toekomst ook deelnemen aan de verschillende projecten die DOA organiseert: denk aan de energiechecks van 15 minuten en deuren-dichtactie”.

 

Symbolische boomplanting markeert duurzame toekomst

 

Voorafgaand aan de lancering, dat het openingsprogramma was van de VNO-NCW Achterhoek bijeenkomst, werd er een boom geplant bij Winterwarm in Winterswijk, door Koen Knufing (voorzitter VNO-NCW Achterhoek), Gosse Visser (wethouder gemeente Winterswijk) en Arthur Jansen (voorzitter SIKA). “De boom symboliseert een duurzame toekomst voor bedrijven in de Achterhoek. Net zoals deze boom moet groeien, zo zal ook het Duurzaam Ondernemerscentrum (DOA) zich ontwikkelen,” vertelde Bart Porskamp, wethouder van de gemeente Oost Gelre. De Achterhoek heeft de ambitie om de CO2-uitstoot in 2030 met 60% te verminderen. “DOA biedt niet alleen individuele ondernemers ondersteuning, maar ook bedrijvenparken en winkelcentra kunnen samen met DOA werken aan duurzaamheidsinitiatieven. Het feit dat DOA ook collectieve inspanningen ondersteunt, beschouw ik als een waardevolle toevoeging,” aldus Porskamp

 

Initiatief van SIKA en VNO-NCW Achterhoek

 

Van Achterhoek Onderneemt Duurzaam naar Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek!
Het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek is een initiatief van de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) en VNO-NCW Achterhoek. De sleutelpartners zijn de lokale ondernemersorganisaties, de provincie Gelderland en de gemeenten Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Daarnaast werkt DOA nauw samen met de Omgevingsdienst Achterhoek, Agem, Gelders Energieakkoord, Achterhoek Verbindt! , 8RHK Ambassadeurs en andere partners.

 

Omvangrijke energievraagstukken

 

Samen met al haar partners zet DOA zich in voor een energieneutraal en circulair bedrijfsleven in de Achterhoek. Achterhoek Onderneemt Duurzaam was aanvankelijk gericht op energiescans en het vergroten van het bewustzijn onder ondernemers om duurzaam te ondernemen. “Als gemeente Aalten zijn we verheugd partner te zijn van DOA. Hierdoor kunnen we gezamenlijk optrekken en belangrijke vraagstukken zoals netcongestie, energie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit breed bespreken,” aldus Erik Groters, wethouder van de gemeente Aalten. ‘Duurzaam ondernemen kan behoorlijk complex zijn. Daarom is het voor ondernemers prettig om individueel en collectief door DOA te worden ondersteund,” voegt Groters eraan toe.
De ontwikkelingen en energievraagstukken zijn echter veel omvangrijker en complexer geworden. Denk aan het enorme vraagstuk van netcongestie. Zo was ook Johan Esselink, Plant Manager van Saint-Gobain Abrasives BV in Eibergen, getriggerd! “Wij zitten al enige tijd met een groot netcongestie probleem. Na een gesprek met programmamanager Jan Straatman, ben ik blij verheugd dat DOA dit als één van hun belangrijkste speerpunten heeft en ons daar wellicht bij kan helpen”. Op bedrijvenpark Verheulsweide in Doetinchem en in Ruurlo op het bedrijventerrein is DOA betrokken bij twee projecten rondom netcongestie.

Investeren in groene, duurzame energie is al jaren het devies in de Regio Achterhoek. Doel werd een energieneutrale regio in 2030. Inmiddels is de doelstelling voor 2030 een 60% CO2 reductie in een circulaire economie en is het ‘groene speelveld’ door onder meer stijgende energieprijzen, netwerkcongestie, klimaatadaptatie en biodiversiteit behoorlijk uitgebreid. Dat noopte de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) en VNO-NCW Achterhoek om tot een nieuw kennis- en informatieplatform te komen waarbij alle betrokken en relevante partijen in de Regio betrokken zijn, het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek (DOA).

 

Namens initiatiefnemer SIKA is Jan Straatman ook nu weer als programmamanager betrokken bij het DOA. “De gedachte achter de komst van het DOA is dat de huidige energieproblematiek breder is dan we 5 jaar terug konden overzien. AOD (Achterhoek Onderneemt Duurzaam) hield zich via de energiescan voornamelijk met energiebesparing bezig en gold hoofdzakelijk individuele ondernemingen. De ontwikkelingen op energiegebied echter brengen meer vraagstukken naar boven die naast een individuele ook een gezamenlijke aanpak vereisen. Denk daarbij aan bedrijvenparken en winkelcentra. Ondernemingen hebben eenvoudigweg meer tijd nodig om de gewenste CO2-reductie te behalen”.

 

Eerstelijnszorg

 

Het nieuwe kenniscentrum DOA is een initiatief van de Samenwerkenden Industriële Kringen Achterhoek (SIKA), VNO-NCW Achterhoek en partners en bouwt verder op de ervaring en netwerken van het AOD, CE-project, Zonnige Bedrijfsdaken en Achterhoek verbindt! Volgens Straatman is het te vergelijken met een eerstelijnszorgorganisatie, waar bedrijfsleven, overheden en andere organisaties in brede zin op weg geholpen kunnen worden met hun gezamenlijke vraagstukken. Het gaat vooral om aanjagen, meedenken, kennisdeling en informatie-uitwisseling, om iedereen in de gehele keten aan tafel te krijgen.

 

Netwerkcongestie

 

Een van de recentere problematieken die de Regio parten speelt, is de netwerkcongestie. ‘Netwerkcongestie vormt een groot probleem voor de Achterhoek”, erkent Straatman. “Feitelijk is het code rood. Er wordt eenvoudigweg teveel energie verbruikt ten opzichte van de nu beschikbare capaciteit. Tegelijkertijd is er nauwelijks ruimte om duurzaam opgewekte energie in het netwerk te voegen. Natuurlijk wordt daar wel aan gewerkt, maar het gaat zeker nog een jaar of vijf duren voor dat de (ergste) problemen opgelost zijn. “Ook Ronny ten Have, secretaris van de SIKA ziet knelpunten als gevolgd van de netwerkcongestie. “De overheid wil bijvoorbeeld dat vanaf 2030 alleen nog volledig elektrisch verkocht wordt. Dat is een uitdaging voor de mobiliteit van het wagenpark. Denk alleen al aan de hoeveelheid beschikbare laadpalen. De gezamenlijke industriële kringen zullen op dit gebied met elkaar en met de gemeenten in de Regio moeten samenwerken en oplossingen bedenken om slim met energie om te gaan. Het is immers nog te vroeg om zelf opgewekte energie grootschalig op te slaan”.

 

Couleur Locale

 

De rol van het DOA zal volgens Straatman niet snel uitgespeeld zijn. “Tussen nu en drie tot vijf jaar zijn we nog steeds erg actief met de transitie naar een circulaire economie in de Achterhoek. Dan zullen er ook nieuwe vraagstukken als klimaatadaptie en biodiversiteit op tafel liggen. Verbreding van kennis, stimulering en samenwerking staan voorop zodat we uiteindelijk het transitieproces naar een toekomstgerichte economie met elkaar kunnen versnellen”. Het DOA is een van de drie Gelderse kenniscentra die onder invloed van het Gelders Energieakkoord zijn ontstaan. “De Regio Achterhoek loop hierbij voorop. Natuurlijk gaan we van elkaar leren, maar we blijven het hier wel volgens eigen ‘couleur locale’ doen”.

De officiële lancering van het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek vindt plaats tijdens een bedrijfsbezoek van VNO-NCW aan Winterwarm & WinLed in Winterswijk op donderdag 14 september van 19.00 – 22.30 uur. Locatie is Olden Goorweg 1, Winterswijk (Woold). Vanaf die datum is ook de website actief.

 

Tegenwoordig zijn veel ondernemers actief met duurzaamheid. Ook in Bronckhorst. Sommigen doen dat zelfs zo goed dat ze een Op Morgen Groene Pluim verdienen! Wij maken graag kennis met deze ondernemers. Ondernemers die voldoen aan een aantal criteria en daarom zo’n pluim krijgen. Geef u op als ondernemer en kijk of u voor deze stimuleringsprijs in aanmerking komt. Dat kost niets en levert veel inspiratie, goede publiciteit en vooral een warm hart op.

We reiken jaarlijks al de Op Morgen Duurzame Ster uit aan een inwoner of stichting die een duurzaam voorbeeld is voor de samenleving. Dit jaar gaat er nog een schepje bovenop met de Op Morgen Groene Pluim, voor een bedrijf dat hiervoor in aanmerking komt. Zo willen we ook lokale ondernemers een impuls geven om duurzaam te ondernemen. Richtlijn voor de prijs zijn de Global Goals, ook wel SDG´s genoemd, van de Verenigde Naties. De Groene Pluim toetst op vier van de zeventien doelen (Goals): eerlijk werk, duurzame productie, klimaat en partnerschap (www.sdgnederland.nl) Door u als ondernemer aan te melden doet u automatisch mee aan het doel ‘partnerschap’, wat u een interessante uitbreiding oplevert van je netwerk.

 

Aanmelden voor de Op Morgen Groene Pluim doet u via deze link

 

Inspirerend voorbeeld

 

Bronckhorst gelooft in de voorbeeldfunctie van ondernemende koplopers. Wethouder Wilko Pelgrom van duurzaamheid: “Veel ondernemers zijn al actief met duurzaam ondernemen maar hangen dat niet aan de grote klok. Ze vinden het heel normaal. Maar het is goed om duurzaam ondernemen juist wel aan de grote klok te hangen. Dat inspireert andere ondernemers! En juist daarvoor is De Groene Pluim in het leven geroepen. Om bedrijven in het zonnetje te zetten die vooroplopen. Als winnaar van de Groene Pluim inspireert u andere ondernemers om te werken aan een duurzame toekomst. De noodzaak is er al veel langer, nu moeten we het samen waarmaken.”

 

Stichting de Groene Pluim

 

Stichting De Groene Pluim stimuleert ondernemers in heel Nederland om duurzaam te ondernemen. Niet door te controleren, maar door te belonen. Ondernemers die klimaatverandering aanpakken of moeite doen voor duurzame consumptie verdienen de Groene Pluim. Door aan te sluiten maakt een ondernemer deel uit van een groep ondernemers die positief van zich laat horen. Zij delen hun kennis door interactieve kennissessies, bedrijfsbezoeken en events en inspireren elkaar met mooie voorbeelden.
De Groene Pluim is een landelijk initiatief met inmiddels 425 aangesloten bedrijven en 56 Groene Pluimhouders.

 

Op Morgen: voor de toekomst van Bronckhorst

 

Voor de toekomst van Bronckhorst is een duurzame betrokkenheid van inwoners en ondernemers onmisbaar. Samen maken we Bronckhorst tot een fijne plek om te wonen en te werken. Op het platform Op Morgen(externe link) bundelen we onze krachten voor een beter klimaat met handige tips en mooie verhalen.

Op donderdag 13 juli jl. gaf wethouder Rens Steintjes het startschot voor de ontwikkeling van een ‘elektrisch laadstation’ op de carpoolplaats van bedrijvenpark Wijnbergen. Op deze plek onthulde hij het aankondigingsbord. De aanleiding van dit laadstation is voortgekomen uit een studie ‘Toekomstige bestendige bedrijventerreinen in de Achterhoek’, waaruit de noodzaak van het plaatsen van elektrische laadpalen naar voren kwam.

 

Nieuwsbericht: Bouw elektrisch laadstation van start , Parkmanagement Wijnbergen - Uitgelichte afbeelding

 

 

Eind 2021 gestart met adviesproject

De Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) en het Centrum voor Meervoudige Waardecreatie (CMW) van de HAN University zijn eind 2021 gestart met een adviesproject om ondernemers te verleiden concrete stappen te zetten op het gebied van circulair en toekomstig ondernemen. Parkmanagement Wijnbergen heeft sinds 2021 het doel om samen sterk de toekomst in te gaan. Samenwerking en kennisdeling kan ondernemers, onderwijsinstellingen en de overheid veel opleveren. Het rapport kreeg steun van de gemeenten Berkelland, Oost-Gelre en Doetinchem, en gedragen door Provincie Gelderland en 8RHK Ambassadeurs. In Doetinchem lag de focus onder andere op bedrijvenpark Wijnbergen.

 

Na de presentatie van het rapport gingen twee groepen studenten voortvarend aan de slag. De eerste groep onderzocht de mogelijkheden op het bedrijvenpark Wijnbergen en concludeerde dat de carpoolplaats een productievere uitstraling mocht krijgen. Het resultaat het realiseren van een elektrisch laadstation voor bedrijven én bewoners. De tweede groep werkte het voorstel verder uit tot een concreet uitgewerkt financieel plan. De werkgroep energie transitie van PM Wijnbergen, die nauw betrokken was, omarmde de aanbeveling.

 

Bouw elektrisch laadstation van start

Op de genoemde locatie wordt een elektrisch laadstation met 12 oplaadpunten gerealiseerd. Bij dit plan wordt rekening gehouden met elektrische busjes, zodat ook deze categorie van elektriciteit kan worden voorzien. Om het compleet te maken wordt een fietscarrousel toegevoegd, waar fietsen beschikbaar worden gesteld om de mobiliteit te bevorderen, bijvoorbeeld voor een afspraak in de binnenstad terwijl de auto wordt opgeladen. Ook wordt er nagedacht over de mogelijkheid om hiervoor een elektrisch voertuig te gebruiken.

 

De Coöperatie Parkmanagement Wijnbergen UA

Recent heeft Stichting Parkmanagement Wijnbergen de Coöperatie Parkmanagement Wijnbergen UA opgericht, waarin zij deze activiteit heeft ondergebracht. De ruime formulering van de doelstelling maakt het mogelijk om andere vergelijkbare activiteiten hier ook onder te brengen, alles bij elkaar genomen. Ronald van der Kemp fungeert als voorzitter van het bestuur, terwijl Hans van Ampting (Pas Reform) de rol van secretaris/penningmeester vervult en ten slotte neemt Jan de Wilde (Kuster Engergy) eveneens deel aan het bestuur.

 

Samenwerking

Een uniek project is werkelijkheid geworden dankzij de samenwerking met de HAN en met ondersteuning van het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek (voorheen Achterhoek Onderneemt Duurzaam) en het Circulaire Economieproject.

 

Bron: Parkmanagement Wijnbergen.

Ondernemers in Vorden: de campagne duurzaamheid komt naar u toe! Op donderdag 7 september bezoekt het energieteam ondernemers in het centrum van Vorden! De energierekeningen zijn schrikbarend gestegen en het einde is nog niet in zicht. Voor ondernemers heeft dit zijn weerslag op het rendement en de liquiditeit. Tijd voor de ondernemers in Vorden  (gemeente Bronckhorst) om in actie te komen.

 

Campagne duurzaamheid voor ondernemers in het centrum van Vorden

Het doel van de campagne duurzaamheid? Ondernemers in het centrum van Vorden snel en praktisch helpen, zodat u grip krijgt op uw bedrijfskosten met betrekking tot energie en duurzaamheid. Wat kunt u verwachten? Op donderdag 7 september aanstaande komt het energieteam naar u toe. Door een korte energiecheck (ePK) krijgt u direct praktische tips om energie te besparen. Deze campagne is in samenwerking met de gemeente Bronckhorst en de Vordense Ondernemersvereniging (VOV).

 

Ondernemers in het centrum van Vorden kunnen zich via onderstaande button aanmelden voor de campagne duurzaamheid, reserveer nu een tijdsslot op donderdag 7 september!

 

Aanmelden bezoek energieteam Vorden

 

 

Campagne Lichtenvoorde - Uitgelichte afbeelding

 

 

Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD)

AOD ondersteunt en stimuleert ondernemers om duurzaam te ondernemen en hun energiekosten structureel te verlagen. Dat is nu urgenter dan ooit. In de afgelopen periode is AOD tijdens ontbijtsessies om tafel gegaan met ondernemers. ”Het is fijn om in gesprek te zijn en blijven met betrokkenen. Ik kijk terug op zeer nuttige sessies. We slaan de handen ineen om bedrijven doelgericht te helpen hun energiekosten structureel te verlagen en de Achterhoek nog duurzamer te maken.” Aldus Jan Straatman, programmamanager van AOD.

 

Stel AOD al uw vragen om uw energiekosten te verlagen!

Naast de campagnes per gemeente heeft AOD een uitgebreide kennisbank en blog waar bijzonder veel praktische tips en handvatten zijn gebundeld. Bijvoorbeeld: ‘Praktische tips over energiebesparing’, ‘TEK en prijsplafond’, ‘Energie besparen door huurder of verhuurder?’. Maar er is meer, bekijk ook eens de mogelijkheden voor subsidies en financiële regelingen op de kennisbank en lees de blogs van Jan.

Terugkoppeling 5 juli ‘Netcongestie raakt elke ondernemer’. Ben je ook al geconfronteerd met de beperkingen van het huidige elektriciteitsnet? Dagelijks zien we in de media dat het elektriciteitsnet “vol” is. Bedrijven die willen uitbreiden of hun productieproces willen elektrificeren, moeten jaren wachten voordat hun elektriciteitsaansluiting verzwaard kan worden. Het dak van je bedrijfshal volleggen met zonnepanelen kan niet omdat je de duurzaam opgewekte elektriciteit niet aan het net kunt terug leveren. Misschien heb je afgelopen winter een reprimande ontvangen omdat je piekbelasting nu al te hoog was.

Bijeenkomst: 'Netcongestie raakt elke ondernemer' - Uitgelichte afbeelding

 

Wat kan er wél?

Het is niet meer vanzelfsprekend dat we overal op elk moment onbeperkt over energie kunnen beschikken. Uitbreiding van de netcapaciteit is slechts een deel van de oplossing. We kunnen de beschikbare netcapaciteit ook beter benutten door als ondernemers en netbeheerder slim samen te werken.

 

Denk en doe mee tijdens bijeenkomst ‘Netcongestie raakt elke ondernemer’

Op donderdag 5 juli (15.30-17.30 uur) in De Matelier in Groenlo lieten we zien wat er aan de hand is, waar de beperkingen liggen en gingen we vooral met elkaar in gesprek over wat er wél kan en wat jij daar aan kunt bijdragen.

 

Deze bijeenkomst is georganiseerd door de industriële kringen OWIN, Bedrijvenkring Berkelland, IKAD en de IKGL, in samenwerking met Joël van Tiem (gebiedsregisseur Liander), Joris Benninga (regisseur Smart Energy Hub De Mars, Zutphen) en Jan Straatman (Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek).

 

Terugkoppeling 5 juli

Met een opkomst van circa 75 deelnemers is duidelijk dat netcongestie in de Achterhoek leeft. Uit de Mentimeter-peiling blijkt dat ruim de helft van de deelnemers nu al kampt met knelpunten in de vergroting van het gecontracteerd vermogen (afname). Ook heeft de helft problemen met het invoeden van duurzaam opgewekte elektriciteit. Als het gaat om de komende jaren, dan ziet een nog groter deel van de ondernemers problemen, vooral in relatie tot uitbreiding van de productie of nieuwbouw (zie menti-resultaten verderop).

Download en bekijk hier de presentatie van 5 juli!

 

Het programma in het kort

Na de intro door Erik Schuurmans schetste Jan Straatman (gespreksleider) de aanleiding voor deze bijeenkomst. De behoefte aan elektriciteit groeit (elektrificering, groei productie, opwekking duurzame energie. Joël van Tiem en Esmee Rouwhof illustreerden de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Hun boodschap: “Netcongestie zal komende jaren een knelpunt blijven. Kijk dus wat je zelf en samen met ondernemers in de buurt kan doen om slimmer gebruik te maken van het beschikbare elektriciteitsnet. Joris Benninga (Smart Energy Hub De Mars) liet zien hoe ondernemers zelf regie kunnen nemen. Aan de hand van het voorbeeld van De Mars (Zutphen) werd duidelijk wat er zoal mogelijk is als partijen samenwerken. Dat gaat niet vanzelf, maar biedt wel perspectief.

 

Zie ook de impressie van 8RHK Ambassadeurs.

Lancering Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek vindt plaats op donderdag 14 september! Het is de dag waarop het langverwachte Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek eindelijk zijn officiële lancering zal beleven! U bent op deze dag van harte welkom op de prachtige locatie en in het nieuwe bedrijfspand van Winterwarm & WinLed, gevestigd in Winterswijk.

 

Lancering Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek - Uitgelichte afbeelding

Het nieuwe pand van Winterwarm & WinLed in Winterswijk

 

Programma

Deze dag belooft niet alleen een kijkje te bieden in het duurzame hart van de Achterhoek, maar ook een diepgaand inzicht in de inspanningen van Winterwarm & WinLed op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Algemeen directeur Taeke Meerveld vertelt u meer over Winterwarm & WinLed, duurzaam verwarmen en verlichten onder één dak, over de bouw van het nieuwe bedrijfspand en de effecten van de energietransitie op de organisatie. Aansluitend krijgt u een uitgebreide en boeiende rondleiding door het nieuwe pand. Alvast meer lezen over tips om energie te besparen? Neem een kijkje in onze kennisbank.

 

Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek

Tijdens deze bijeenkomst vindt de lancering van het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek plaats. De lancering is een mijlpaal dat de inspanningen van de regio om een duurzame toekomt te creëren markeert. Dit is een initiatief van Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek, VNO-NCW Achterhoek en partners. Het doel is duidelijk: in 2030 wordt gestreefd naar 60% CO2-reductie en een circulaire economie. Omdat duurzaamheidsmaatregelen niet altijd eenvoudig zijn, is dit initiatief genomen om ondernemers, parkmanagement en ondernemersorganisaties hierbij te ondersteunen.

 

Een dag vol kennis, innovatie en duurzame mogelijkheden! Wilt u dit inspirerende evenement bijwonen? Zorg er dan voor dat u zich aanmeldt via onderstaande button.

 

Aanmelden lancering Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek

Nominaties gezocht voor het Meest Klimaatadaptieve en Natuurinclusieve Bedrijventerrein van 2023! In Nederland worden we steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering, zoals hevige regenval, extreme hitte en droogte, en zelfs krachtige stormen. In Nederland tellen we ongeveer 3.500 bedrijventerreinen. Deze veranderingen hebben ook invloed op onze bedrijventerreinen, instromend regenwater, onbegaanbare wegen, bloedhete parkeerplaatsen van asfalt of machines die oververhit raken.  Maar gelukkig kunnen we hier iets aan doen!

 

CLOK is op zoek naar jouw nominatie voor de titel ‘Meest klimaatadaptieve en Natuurinclusieve Bedrijventerrein 2023’. Zij willen graag weten welke ondernemersbesturen, parkmanagementorganisaties of gebiedsontwikkelaars al geweldige stappen hebben genomen op het gebied van klimaatadaptatie en natuurinclusieve maatregelen.

 

Heb jij een bedrijventerrein in gedachten dat voorop loopt in het nemen van groene en duurzame initiatieven?

Nomineer dan nu via deze link en help CLOK het meest Klimaatadaptieve en Natuurinclusieve Bedrijventerrein van 2023 te vinden!

 

 

*Nomineren kan tot vrijdag 28 juli a.s.