Als de rekening te hoog wordt – TEK en prijsplafond

Energiekosten gaan door het dak

Het kan niemand ontgaan zijn dat de energiekosten de pan uit rijzen. Al zijn de scherpe kantjes er inmiddels af, uw energierekening zal substantieel hoger blijven dan u gewend was. Hoe zit dat met uw energierekening? Uw accountant is in deze tijd van het jaar druk met uw jaarrekening. Hebt u hem al gevraagd naar de vergelijking van uw huidige energiekosten met die van 2021? Geschrokken? Waarschijnlijk wel. Maar u kunt hier wat aan doen! In dit blog staan we met name even stil bij de compensatieregelingen waar u gebruik van kunt maken: de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK), het prijsplafond en lokale, gemeentelijke regelingen.

 

Grip op uw energiekosten

Er zijn verschillende manieren om uw energiekosten onder controle te houden.

Misschien een open deur, maar energiebesparing loont. Energie die u niet verbruikt (door besparende maatregelen) of zelf opwekt met zonnepanelen, hoeft u ook niet te betalen. Nu niet en straks niet. Klinkt logisch toch? Een energiescan kan helpen om in beeld te krijgen wat u kunt doen om te besparen, wat u daarvoor moet investeren en wat het u oplevert.

 

Een tweede optie is uw energiecontract. Kijk eens op een vergelijkingssite en leg alternatieven naast uw huidige contract. Controleer ook de aansluitwaarde van uw elektriciteitsaansluiting. Soms is deze veel groter en duurder dan nodig. Vraag eventueel uw installateur om even mee te kijken. Hetzelfde geldt als u meerdere aansluitingen hebt. Overweeg om deze te combineren en zo besparen op vastrecht.

 

Tot slot komt het Rijk u tegemoet in de energiekosten met het prijsplafond en de TEK-regeling.

 

Prijsplafond

Het energie-prijsplafond is specifiek bedoeld voor kleinverbruikers, niet alleen consumenten, maar ook mkb. Het is een beperkte compensatie voor hoge energieprijzen. De prijs van aardgas is tot 1.200 m3 per jaar gelimiteerd op € 1,45 per m3 gas en voor elektriciteit op € 0,40 per kWh tot 2.900 kWh per jaar. Verbruikt u meer, dan betaalt u de marktprijs. Voor de meeste mkb-ondernemers zal het voordeel van het prijsplafond beperkt zijn.

 

Tegemoetkoming Energiekosten

Mkb-bedrijven met een relatief hoge energierekening, komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Dit is een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan minimaal 7% van de totale omzet bestaan uit energiekosten. Op de website van RVO zijn de voorwaarden haarfijn uitgelegd. Ook vindt u hier rekenvoorbeelden op hoeveel tegemoetkoming u kunt rekenen. In de video hiernaast is de TEK-regeling kort uitgelegd.

 

Voldoet uw bedrijf aan de voorwaarden, vraag dan de TEK aan bij RVO. Dat kan vanaf 21 maart 9:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023.

 

Gemeentelijke regelingen

Enkele gemeenten in de Achterhoek beschikken over regelingen om mkb-bedrijven tegemoet te komen in buitensporig hoge energiekosten:

 • Aalten: ondersteuning voor ondernemers die in financiële problemen dreigen te komen, zie website van het Ondernemerssteunpunt Aalten-Doetinchem.
 • Berkelland: Schuldhulpverlening voor ondernemers die in financiële problemen (dreigen te) komen via Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ). Voor meer informatie, zie de website. Binnenkort start een regeling die de afsluitkosten compenseert van een stimuleringslening voor duurzame maatregelen bij SVn (normaal gesproken bedragen deze kosten € 1.500.
 • Bronckhorst: verschillende regelingen tot eind 2023:
  Uitstel van het terugbetalen van de TOZO-gelden (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).
  Uitstel van het betalen van gemeentelijke belastingen.
  Renteloos Bbz-krediet, gemeentelijke kredietregeling voor ondernemers.
  Ondernemers die bedrijfsmatig in de problemen (dreigen te) komen door een verduurzamingsvraag vanwege de hoge energiekosten, kunnen bij de gemeente aankloppen. De gemeente kan deze ondernemers vanuit het Winterfonds helpen met dekking van een deel van de kosten of investeringen (niet ter compensatie van omzetverlies).
  Meer informatie op de website van de gemeente Bronckhorst en Klopaan.
 • Doetinchem: subsidie van maximaal € 3.000 voor hoge energiekosten voor bedrijven met maximaal 50 medewerkers. De regeling loopt tot 31 mei 2023. Meer informatie vindt u hier.
  Voor het financieren van energiemaatregelen kunnen micro- en kleine bedrijven, maximaal 50 medewerkers en gevestigd in Doetinchem, een beroep doen op de stimuleringslening.
 • Oost Gelre: geen heffing precario in 2023. Meer info vindt u hier. Daarnaast zal in Oost Gelre uit het Winterfonds een subsidie en lening beschikbaar komen. Zie het artikel in De Gelderlander voor meer informatie. De gemeenteraad en het college van Oost Gelre zullen in de loop van maart beslissen over de steunmaatregelen voor ondernemers. Houd daarom de website in de gaten.
 • Oude Ijsselstreek: voor het financieren van energiemaatregelen kunnen micro- en kleine bedrijven, maximaal 50 medewerkers en gevestigd in Doetinchem, een beroep doen op de stimuleringslening.
 • Winterswijk: verschillende regelingen voor ondernemers die in financiële problemen komen. Zie de website van de gemeente Winterswijk.
 • Voor financieel advies kun u ook terecht bij het energieloket van de KvK.

 

Wat u niet verbruikt, hoeft u ook niet te betalen

De verschillende regelingen helpen ondernemers bij het lenigen van acute betalingsnood. Kijk of u in aanmerking komt en maak er gebruik van.
Besef dat deze regelingen tijdelijk zijn. Om energierekeningen ook op langere termijn te kunnen betalen, is het van belang dat u uw energiegebruik structureel verlaagt door besparende maatregelen of door zelf energie duurzaam op te wekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen. In de kennisbank vindt u tips over de mogelijkheden om te besparen.

 

Inzicht en actie

Om inzicht te krijgen in besparende maatregelen, de kosten en opbrengst, kunt u via AOD een energiescan laten uitvoeren. Kijk hier voor meer informatie. De energiescan helpt ook als u wilt voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de informatieplicht en de Label-C verplichting voor kantoorgebouwen. Sommige maatregelen verdienen zichzelf in korte tijd terug. Voor andere zijn subsidies beschikbaar of fiscale voordelen. In andere blogs en de kennisbank vindt u meer informatie over verplichtingen en subsidies.

De energiekosten stijgen explosief. Toch raar dat we het dan nog moeten hebben over verplicht energie(kosten) besparen. De meeste investeringen verdienen zich immers in korte tijd terug. En wie weet wordt het nog erger. Tijd voor actie, bijvoorbeeld als het gaat om de label-C plicht voor kantoorgebouwen.

Label-C verplichting kantoorgebouwen

In mei schreef ik in mijn blog over de verplichting; het kantoorpand moet vanaf 1 januari 2023 ten minste energielabel C hebben. Voldoet het niet, dan vervalt de gebruiksvergunning en dreigt sluiting. Geen kantoorgebruiker of -verhuurder die daar op zit te wachten. Gelukkig hebben ze dat zelf in  de hand. Lees mijn vorige blog terug als u deze gemist hebt. Dan bent u weer helemaal op de hoogte.

Wanneer van toepassing?

Afgelopen maanden zijn bij Achterhoek Onderneemt Duurzaam veel vragen binnengekomen over de Label-C verplichting. Wanneer is deze wel of niet van toepassing en wat kan ik doen om de zaak op orde te brengen? De basisregels zijn besproken in mijn eerdere blog. Weet u niet wat het label is van uw kantoorgebouw, dan helpt een maatwerkadvies u op weg. Het geeft zowel inzicht in uw huidige energielabel, als adviezen wat er moet gebeuren als het energielabel niet goed genoeg is. Heeft een pand alleen een kantoorfunctie, dan zijn de regels glashelder. Veel vragen hebben betrekking op combinaties van verschillende gebruiksfuncties van een pand. Bijvoorbeeld combinaties van kantoor, woning, praktijkruimte, opslagruimte, winkelruimte of vergaderzalen. Dan is de vraag of het pand moet voldoen aan Label-C verplichting minder gemakkelijk te beantwoorden. Daarom geven we hieronder enkele voorbeelden van situaties die we in de praktijk zijn tegengekomen.

 

Heeft mijn pand een kantoorfunctie?

Het beste antwoord krijgt u als u een gebruiksvergunning hebt van uw pand. Daarin staat vermeld wat de gebruiksfunctie van het pand is. Hebt u geen gebruiksvergunning, dan gaat het om het actuele gebruik van het pand. Bijvoorbeeld, een pand is bij het kadaster geregistreerd als kantoorpand. Op de begane grond is inmiddels echter een sportcentrum gevestigd. Dan geldt voor dat sportcentrum de label-C verplichting niet. Wel voor het kantoorgedeelte.

 

Is de labelplicht voor mijn pand van toepassing?

Hieronder volgt een aantal praktijksituaties, die zo goed mogelijk zijn beoordeeld op de labelplicht; is deze wel of niet van toepassing. Het is misschien taaie kost, maar kan u wel helpen om te bepalen of uw pand labelplichtig is.

 1. Wanneer is de kabelplicht van toepassing? De labelplicht is van toepassing voor panden met een kantoor van meer dan 100 men waarvan het kantoorgedeelte meer dan 50% is. Zie verder mijn vorige blog.
 2. In mijn pand is een muziekstudio gevestigd. Is de labelplicht van toepassing? Nee. De labelplicht geldt op dit moment alleen voor kantoorfuncties. 
 3. Mijn pand staat bij het kadaster bekend als kantoor, maar het is in gebruik als gezondheidscentrum. Is de labelplicht van toepassing? Nee. Het huidige gebruik van het pand is gezondheidscentrum. De labelplicht geldt alleen voor panden die als kantoor in gebruik zijn. 
 4. Wij zitten in een kantoorpand dat is ingericht als praktijk voor fysiotherapie met grote en kleine oefenruimten, 2 behandelkamers, een wachtruimte, een toilet en douches, archiefruimte, een keuken, een kantoorkamer en een stookruimte. Het bruto vloeroppervlak is 284 m2  is de labelplicht van toepassing? Nee. Ofschoon het pand groter is dan 100 m2, is de kantoorkamer een nevenfunctie van de praktijk. De hoofdfunctie is dus geen kantoor en de labelplicht is dan niet van toepassing.
 5. We zitten in een pand met 90 mkantoor en 50 mandere functies. Is de labelplicht van toepassing? Ja. Het pand is in totaal 140 m2. De hoofdfunctie is kantoor en inclusief nevenfuncties meer dan 100 m2. Dus is de labelplicht van toepassing. 
 6. We hebben een kantoor van 260 mmet een bedrijfswoning van 250 m2. Is de labelplicht van toepassing? Ja. De labelplicht is van toepassing op het kantoorgedeelte. Nee. De labelplicht is niet van toepassing voor de woning.
 7. We hebben een kantoor 250 m2, gecombineerd met een appartement van 150 men een opslag/garage van 150 m2. Is de labelplicht van toepassing? Deze situatie is niet zo eenduidig. Hoort de opslag/garage bij het kantoor, dan is kantoor plus opslag/garage labelplichtig. Hoort de opslag/garage bij het appartement, dan is minder dan 50% kantoorfunctie en is de labelplicht niet van toepassing.
 8. Ons pand van 360 mbestaat uit een appartement en 105 m2 kantoorruimte. Is de labelplicht van toepassing? Nee. Het kantoor is minder dan 50% van het pand. Er is dus geen Label-C plicht.
 9. Ons pand van in totaal 550 mbestaat uit 250 mkantoor, 150 mappartement en 150 mkelder, garage en opslag. Is het kantoor labelplichtig? Nee. Het kantoor is minder dan 50% van het pand en dus niet labelplichtig.
 10. We hebben een bedrijfspand van 3.886 m2, waarvan 540 mkantoor over 2 verdiepingen. Is de labelplicht van toepassing? Nee. Ofschoon het kantoorgedeelte groter is dan 100 mis de labelplicht niet van toepassing. Het kantoorgedeelte is namelijk slechts 14% van het totaal en dus minder dan 50%.
 11. Tegen onze grote bedrijfshal is een klein kantoorgebouw aangebouwd. Is dit labelplichtig? Ook hier een situatie die wat lastiger is te beoordelen. Als het kantoorgedeelte onderdeel is van het totale pand, dan is het niet labelplichtig, want minder dan 50%. Als het kantoor als zelfstandig pand is te beschouwen, dan is het wel labelplichtig, want het is groter dan 100 m2.
 12. We zitten in een verzamelpand met een tandartsenpraktijk van 65 m2 en bijbehorend kantoor van 65 m2 op de begane grond en 160 m2 kantoren op de verdieping, die in gebruik zijn van een administratiekantoor. Is de labelplicht van toepassing? Ja. Alle kantoorruimten opgeteld zijn meer dan 50%, dus de labelplicht is van toepassing.
 13. We hebben een kantoorpand in de verhuur, met een bedrijfswoning die we zelf gebruiken. Kadastraal is het één pand van 550 m2. Het kantoor is 260 m2, met een ongebruikte zolder van 60 m2. Daarnaast is er een woning van 190 men een garage van 40 m2. Is de labelplicht van toepassing? Voorwaar een ingewikkelde situatie. Belangrijke vraag is wat hoort bij wat? Als de ongebruikte zolder en de garage bij de woning horen, dan is het kantoor minder dan 50% (290 m2 van totaal 550 m2). Hoort de zolder of garage echter bij het kantoor, dan is het kantoor meer dan 50% en is de labelplicht wel van toepassing. Daarnaast is het de vraag of het kantoor als zelfstandig pand is te beschouwen. Is dat het geval, dan is de labelplicht ook van toepassing.

 

Uit de praktijkvoorbeelden blijkt dat de situaties soms heel duidelijk zijn en niet voor meerderlei uitleg vatbaar zijn. Soms zijn het ingewikkelde combinaties van gebruiksfuncties die discussie kunnen oproepen. Twijfelt u, leg ons uw situatie voor en wij geven u hierover tips. U kunt ook contact opnemen met de Omgevingsdienst Achterhoek, de organisatie die namens gemeenten toezicht houdt op de labelplicht.

Of de labelplicht nu van toepassing is of niet, eigenlijk doet het er weinig toe. Want energiebesparing loont.

 

Meer informatie

Op de website van RVO is veel informatie te vinden wat u in welke situatie moet doen. U kunt ook mijn blog over de labelplicht of het whitepaper over milieuvoorschriften nog eens nalezen om te bepalen wat voor uw pand of bedrijf van toepassing is. Voor reacties, vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Straatman (j.straatman@achterhoekonderneemtduurzaam.nl).

 

Over Jan Straatman

Jan Straatman is senioradviseur op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Hij werkt aan grootschalige projecten in de gebouwde omgeving en duurzaam ondernemerschap. Jan is onder andere programmamanager van Achterhoek Onderneemt Duurzaam. We vragen hem maandelijks om uitleg over ingewikkelde onderwerpen.

Kantoorgebruikers moeten opletten. Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen een energielabel C of beter hebben. Anders vervalt de gebruiksvergunning en dreigt sluiting. Dat betekent dat je het pand dan niet meer als kantoorgebouw mag gebruiken. De label-C verplichting geldt voor kantoorgebouwen met een vloeroppervlakte van meer dan 100 m2. Maakt het kantoorgebouw deel uit van een groter pand met andere gebruiksfuncties, dan geldt deze label-C verplichting alleen als het kantoorgedeelte meer dan de helft van het vloeroppervlak beslaat. We leggen uit hoe dat in elkaar zit.

 

Waar komt de labelplicht vandaan?

Kantoorgebouwen moeten minimaal label-C hebben om als kantoor te mogen gebruiken. Dit is in 2018 wettelijk vastgelegd in het Bouwbesluit. Kantooreigenaren moeten dat uiterlijk per 1 januari 2023 geregeld hebben. Het is te verwachten dat de eisen komende jaren verder aangescherpt zullen worden. Uiteindelijk zullen kantoorpanden aardgasvrij moeten worden. Daarover zijn afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Als er in het kantoorgebouw nog maatregelen nodig zijn omdat het nog niet voldoet, dan is het verstandig om alvast rekening te houden met toekomstige, scherpere eisen. Hetzelfde geldt bij grote ingrepen in het pand. Bijvoorbeeld bij onderhoud of verbouwingen. Dan is het efficiënt om te combineren.

 

Het is niet uitgesloten dat u als kantooreigenaar zowel valt onder de labelplicht, als onder de energiebesparingsverplichting. Dat is van toepassing als het elektriciteitsverbruik hoger is dan 50.000 kWh per jaar. In dat geval is het verstandig om maatregelen in een keer te treffen. Voor meer informatie, zie onze website.

 

Wat gebeurt er als ik de labelplicht negeer?

Zoals gezegd is de labelplicht niet vrijblijvend, maar een wettelijke verplichting. Gemeenten zullen erop toezien dat kantooreigenaren hieraan voldoen. De Omgevingsdienst Achterhoek zal deze controles in opdracht van de gemeenten uitvoeren. Het is niet verstandig om af te wachten totdat de toezichthouders op de stoep staan. Dan moet de kantooreigenaar op stel en sprong maatregelen treffen om te voorkomen dat er sancties volgen. Met het huidige tekort aan vaklieden en monteurs kan dat een probleem opleveren en kost u dat de hoofdprijs. Daarom het advies: houd als ondernemer de regie en ga direct aan de slag als de labelplicht op uw kantoorgebouw van toepassing is.

 

Wanneer is de labelplicht van toepassing?

De label-C verplichting geldt voor kantoorgebouwen met een vloeroppervlakte van de kantoorfuncties en bijbehorende nevenfuncties van meer dan 100 m2. Er zijn uitzondingen, bijvoorbeeld voor monumenten of kantoorgebouwen die op de nominatie staan om binnen 2 jaar gesloopt te worden. Of als de maatregelen niet binnen 10 jaar worden terugverdiend. Op de website van RVO staat

Schema Label C Blog van Jan
een eenvoudig stroomschema dat u helpt om te bepalen of de labelplicht op uw kantoor van toepassing is. Loop dat even door en u weet wat u te doen staat.

Veel kantoorgebouwen bestaan uit meerdere gebouwfuncties of meerdere kantoren. Maakt het kantoorgebouw deel uit van een groter pand met andere gebruiksfuncties zoals een productiehal of magazijn, dan geldt deze label C verplichting alleen indien het kantoorgedeelte meer dan de helft van het vloeroppervlak beslaat. Bestaat het kantoorpand uit meerdere kantoren (bijvoorbeeld meerdere huurders), dan geldt de verplichting voor het geheel.

 

Er zijn veel variaties mogelijk. De site van RVO bevat enkele verhelderende voorbeelden uit de praktijk. Bekijk deze om te zien welk voorbeeld op uw situatie lijkt.

 

Wie moet ervoor zorgen?

Wettelijk gezien moet de kantooreigenaar ervoor zorgen dat het pand aan de wettelijke eisen voldoet. Bent u huurder, dan is het raadzaam om hierover met uw verhuurder contact op te nemen, om te voorkomen dat u last krijgt met het vervallen van de gebruiksvergunning.

 

Wat doe ik als de labelverplichting van toepassing is?

De eerste vraag die u zichzelf stelt is: ‘heb ik een officieel document waaruit blijkt wat het energielabel is voor mijn pand en is dit minder dan 10 jaar oud?’. Het label moet vastgesteld zijn door een gecertificeerde energieadviseur. U kunt controleren hoe het zit met uw energielabel via de website ep-online.nl. Indien het energielabel voor uw kantoorgebouw niet bekend is, neem dan een gecertificeerde energieadviseur in de arm en vraag om een maatwerkadvies op te stellen. Met een maatwerkadvies weet u wat het energielabel is en wat u eventueel moet doen om ten minste label-C te halen.

 

De tweede vraag is: ‘Wat is het energielabel voor mijn kantoorpand?’. Is dat label-C of beter, dan hebt u het goed voor elkaar en is wettelijk gezien geen verdere actie nodig. Is het label-D of slechter, dan moet u nagaan wat er nodig is om uw kantoorpand te verbeteren naar ten minste label-C. In dat geval is het raadzaam om na te gaan of er subsidiemogelijkheden zijn voor het uitvoeren van de maatregelen. Als de maatregelen zijn uitgevoerd, dan moet het label opnieuw worden bepaald door de gecertificeerde adviseur.

 

Meer weten?

Op de website van RVO is veel informatie te vinden wat u in welke situatie moet doen. De links die in dit blog zijn opgenomen verwijzen naar websites voor meer informatie. De praktijk is soms best lastig. Zie daarom de voorbeelden in dit blog voor meer toelichting van praktijksituaties. Voor reacties, vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Straatman (j.straatman@achterhoekonderneemtduurzaam.nl).

 

Over Jan Straatman

Jan Straatman is senioradviseur op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Hij werkt aan grootschalige projecten in de gebouwde omgeving en duurzaam ondernemerschap. Jan is onder andere programmamanager van Achterhoek Onderneemt Duurzaam. We vragen hem maandelijks om uitleg over ingewikkelde onderwerpen.

Energie besparen is al decennia geen vrijblijvende zaak. Sinds 1993 is er de energiebesparingsplicht. Kort gezegd schrijft de wetgever voor dat ondernemers rendabele energiebesparende maatregelen moeten treffen. Sinds 2019 moeten ondernemers zelfs bij RVO melden hoe het hiermee staat. Toch laat een derde van de ondernemers dat nog na. De enorme prijsstijgingen van afgelopen tijd maken meer indruk bij ondernemers. Ze schudden iedereen wakker en zijn voor slimme ondernemers aanleiding om hun energiekosten nog verder te verlagen. Ondernemen is tenslotte vooruitzien.

 

 

Als je niets doet, vliegen de energiekosten de pan uit

 

Iedereen heeft in de media kunnen horen, lezen of zien dat de energiekosten enorm stijgen. In hoeverre de kostenstijging tijdelijk is of structureel, is moeilijk te zeggen. De pieken zullen wellicht afvlakken, maar de kans op een structurele prijsstijging is groot. Zeker de energie-intensieve bedrijven kunnen hierdoor in de problemen komen omdat hun productie niet meer rendeert. Reden temeer om NU in actie te komen, zodat je als ondernemer de kosten in de hand houdt en toekomstbestendiger wordt. Energiebesparende maatregelen en zonnepanelen op je bedrijfsdak maken je namelijk minder afhankelijk van de marktprijs en de wispelturigheid van de energiemarkt.

 

Willen of moeten?

Als de stijging van de energiekosten al niet reden genoeg zou zijn om in actie te komen, dan zijn het de wettelijke verplichtingen wel. Sinds 1993 moet je als ondernemer energie besparen. Tot voor kort kon je daarover je schouders ophalen. Er was nauwelijks toezicht en tot boetes kwam het zelden. De komst van de Informatieplicht in 2019 brengt hier geleidelijk verandering in. Bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit per jaar gebruiken, moeten in het eLoket van RVO melden welke besparingsmaatregelen zij hebben getroffen en wat ze gaan doen om achterstanden in te lopen. Het goede bericht is dat ongeveer twee derde van de ondernemers dit al heeft gedaan. Het slechte bericht is dat een derde zich nog niet realiseert wat er van hen verwacht wordt, of dit naast zich neerleggen. Omgevingsdiensten zullen het toezicht op deze laatste categorie komende tijd verscherpen. Ze zullen ook boetes of dwangsommen opleggen aan ondernemers die nalatig blijven. In 2020 zijn bijvoorbeeld 300 boetes opgelegd en dit aantal zal komende jaren stijgen. Ondernemers bewijzen zichzelf een dienst als ze er voor zorgen dat ze hun energiezaken op orde hebben.

 

 

We maken het ondernemers gemakkelijk

Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) gaat ervan uit dat ondernemers zelf verantwoordelijkheid nemen. Daar zijn ze tenslotte ondernemer voor geworden. Dat geldt voor zowel het dichten van het energiegat in hun portemonnee, als om wettelijke verplichtingen. Daarom ondersteunt AOD ondernemers met een gratis energiescan en advies. Het energieadvies levert ondernemers inzicht in maatregelen waarmee ze besparen op hun energiekosten. Het is meteen een compleet overzicht van de mogelijkheden, zodat de ondernemer geen kansen over het hoofd ziet. Dit bevat ook nog alle informatie voor het invullen van het eLoket (Informatieplicht). De adviseur kan op verzoek van de ondernemer voor slechts € 100,- zijn gegevens in laten vullen bij het eLoket, zodat hij meteen aan zijn informatieplicht heeft voldaan. Makkelijker kunnen we het niet maken.

 

Meer regie

Achterhoek Onderneemt Duurzaam en de Omgevingsdienst Achterhoek zijn het erover eens dat stimuleren beter is dan handhaven. Daarom hebben ze afspraken gemaakt voor bedrijven die meedoen met AOD. De ondernemer bepaalt bijvoorbeeld zelf in welk tempo hij maatregelen gaat nemen. Bij een controle van de omgevingsdienst kan de ondernemer snel laten zien welke maatregelen relevant zijn en hoe hij dit aanpakt.

 

Marcel Engelen, Bouwmensen Oost: “We gebruiken veel energie en zijn dus wettelijk verplicht om te besparen. Door controle van Omgevingsdienst Achterhoek werden we op de feiten gedrukt. Achteraf gezien hadden we beter met een energiescan kunnen beginnen. Door de scan weten we precies welke maatregelen er nodig zijn en kunnen we de uitvoering plannen”.

 

Nu nog gratis

De energiescan van AOD is tot 30 juni 2022 nog gratis; zie hier de voorwaarden en een korte video met meer uitleg. Daarna zullen ondernemers het zelf moeten regelen, én betalen. Voor middelgrote verbruikers gaat het dan al gauw om € 1.000 of meer voor een energiescan en een stukje begeleiding. AOD adviseert daarom om nu gebruik te maken van de gratis scan, zolang dat nog kan.

 

‘De extra support was voor ons een uitkomst! De adviseur weet de juiste wegen te bewandelen, beoordeelt offertes onafhankelijk op basis van prijs en kwaliteit en kan ook nog eens het aanvragen van de subsidie uit handen nemen’, aldus Marleen Mensen-Rengelink van Dekalu.

 

Meer weten?

Voor meer informatie verwijzen we naar de links naar websites die in dit blog zijn opgenomen. Voor reacties, vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Jan Straatman (j.straatman@achterhoekonderneemtduurzaam.nl).

 

De informatieplicht geldt voor alle bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken. Dat geldt ook voor ondernemers waarvoor Achterhoek Onderneemt Duurzaam een energiescan heeft uitgevoerd. Voor deze ondernemers is de informatieplicht een makkie, want het rapport bevat alle benodigde gegevens.

 

Informatie verplicht

Voor ondernemers zijn de Wet milieubeheer (Wm) en het Activiteitenbesluit belangrijk. Deze schrijven voor dat verbruikers die meer dan 50.000 kWh elektriciteit per jaar verbruiken, energiebesparende maatregelen behoren te treffen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. De overheid heeft voor verschillende branches een lijst opgesteld van energiebesparingsmaatregelen die aan dit criterium voldoen, de zogeheten erkende energiebesparende maatregelen (eml). Ondernemers zijn bovendien verplicht om in het eLoket van RVO te verantwoorden welke maatregelen ze hebben getroffen. Dat laatste noemen we de Informatieplicht. De omgevingsdienst controleert of bedrijven aan deze verplichting voldoen en kan sancties opleggen bij nalatigheid. Voor meer informatie over wettelijke verplichtingen, zie de factsheet die hierover gaat of deze instructiefilm.

 

Energiescan en eLoket

De energiescan van AOD is afgestemd op de erkende maatregelen. De (veelal gratis) energiescan van AOD geeft ondernemers inzicht in de relevante energiemaatregelen. Daarbij vindt een toetsing plaats op erkende maatregelen. De rapportage van de energiescan bevat een checklist waarmee het zeer eenvoudig is om de gegevens in te voeren in het eLoket en te voldoen aan de informatieplicht. Met het rapport in de hand kan de ondernemer de gevraagde informatie snel invoeren in het eLoket. Hij kan de adviseur ook vragen om dat voor hem te regelen. Misschien wel zo gemakkelijk, want de adviseur weet precies wat de bedoeling is. Met een actuele scan neemt DOORadvies deze zorg uit handen voor slechts € 100,- exclusief btw. Wilt u van dit aanbod gebruik maken? Mail dan naar DOE@dooradvies.nl.

 

De energiescan van Achterhoek Onderneemt Duurzaam levert niet alleen gemak bij de Informatieplicht. Ondernemers krijgen vooral inzicht in de besparingsmogelijkheden voor hun bedrijf, de kostenbesparing en de investering. Twee vliegen in één klap. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een scan? Meld u zich dan aan via onderstaande knop.

 

 

Vergeten, wat nu?

De omgevingsdiensten geven momenteel prioriteit aan de controle op de informatieplicht. Het blijkt dat een aanmerkelijk deel van de bedrijven nog niet voldoet. Ze wisten niet van deze informatieplicht, zijn het vergeten, zijn er nog niet aan toegekomen of dachten dat het wel los zou lopen. Om sancties te voorkomen, doen ondernemers er verstandig aan om even na te gaan of zij al aan de informatieplicht voldoen. Als dat niet het geval is, dan kunnen ze dat snel herstellen. Bijvoorbeeld door zich aan te melden voor een (veelal gratis) energiescan van AOD. Of als ze afgelopen jaren al een scan hebben uitgevoerd, door na te gaan of actualisatie nodig is en daar indien nodig werk van te maken. (Met een e-mail naar DOE@dooradvies.nl informeren zij u over de mogelijkheden.)

Mocht de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) langs komen voor een energiecontrole, dan kan de ondernemer met het rapport van de energiescan én een afschrift van de afmelding in het eLoket, snel laten zien welke maatregelen relevant zijn. Zowel toezichthouder als ondernemer zijn dan snel klaar.

 

Meer weten?

Meer weten over wettelijke verplichtingen? Lees hier wat er verplicht is voor uw bedrijf.

 

De Kennisbank

De Kennisbank bevat verschillende factsheets en whitepapers met informatie over duurzaam ondernemen. Bezoek onze Kennisbank via onderstaande button.

 

De Kennisbank

 

De links die in dit blog zijn opgenomen verwijzen naar websites voor meer informatie. De site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft eveneens actuele informatie. Op www.wattjemoetweten.nl vindt u een stappenplan om te checken of de Informatieplicht voor u van toepassing is. Deze site bevat een lijst van erkende maatregelen per bedrijfstak. Voor reacties, vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Straatman (j.straatman@achterhoekonderneemtduurzaam.nl).

 

Jan Straatman is senioradviseur op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Hij werkt aan grootschalige projecten in de gebouwde omgeving en duurzaam ondernemerschap. Jan is onder andere programmamanager van Achterhoek Onderneemt Duurzaam. We vragen hem maandelijks om uitleg over ingewikkelde onderwerpen. De vraag van maart 2021.

 

Krijg ik subsidie of fiscaal voordeel met energiemaatregelen?

 

We willen allemaal een schone toekomst voor onze (klein)kinderen. Niet dan? Toch is ‘willen’ lang niet altijd ‘doen’. Subsidie of fiscaal voordeel kan net het laatste zetje geven om het niet bij goede intenties te laten. Mooi! Want het gaat er om wat je doet! Een van de meest gestelde vragen van ondernemers is ‘Welke subsidies zijn er voor mij?’. Verwijzen naar internet helpt nauwelijks; je raakt al snel het spoor bijster door de tientallen subsidies en regelingen met een wirwar aan voorwaarden. Daarom in dit blog een kort overzicht van de belangrijkste regelingen voor het mkb.

 

Welke subsidies?

Ondernemers die energiemaatregelen treffen, of het nu gaat om besparingen, of om duurzame opwekking, kunnen gebruik maken van landelijke, provinciale en gemeentelijke financiële regelingen. De regelingen (welke maatregelen en wie komen er in aanmerking, welke voorwaarden) verschillen per overheidsinstelling en per regeling. Ondernemers moeten bijvoorbeeld in de gaten houden welke regelingen in hun gemeente van toepassing zijn.

Er zijn grofweg drie soorten financiële regelingen:Krijg ik subsidie of fiscaal voordeel met energiemaatregelen?

 1. Subsidies: bij subsidies krijgt de ondernemer een deel van de investering terug. De investering rendeert daardoor beter.
 2. Fiscale voordelen: hierbij kunnen ondernemers hun investeringen versneld afschrijven. Winstgevende bedrijven betalen dan minder winstbelasting.
 3. Leningen of fondsen: sommige ondernemers investeren liever in hun primaire proces of beschikken niet over voldoende eigen geld om zelf energiemaatregelen te bekostigen. Met een beroep op een duurzaamheidslening kunnen zij toch energiemaatregelen treffen. Meestal zijn de rente en voorwaarden voor deze leningen aantrekkelijker dan bij een reguliere bank.

 

We zullen de belangrijkste regelingen voor mkb-ondernemers hieronder toelichten. Let op: sommige, maar niet alle regelingen mogen gecombineerd worden. Houd daarom in de gaten of je als ondernemer mag ‘stapelen’.

 

‘We hebben onze investering in 1,5 jaar terugverdiend. Eigenlijk bijzonder snel’, Joke Lowik, KlusWijs, Ruurlo

 

ISDE

Krijg ik subsidie of fiscaal voordeel met energiemaatregelen?

De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) is een subsidie voor zonneboilers, warmtepompen, zonnepanelen en kleinschalige windturbines. Organisaties met een kleinverbruikersaansluiting (max 3x80A) en een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh per jaar, kunnen in aanmerking komen voor ISDE. De ondernemer moet de subsidie voorafgaand aan de realisatie aanvragen.
De subsidie is een vast bedrag per product. Voor zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van 15 tot 100 kWp (50 tot 300 zonnepanelen) bedraagt deze bijvoorbeeld € 125 per kilowattpiek. Voor warmtepompen is de subsidie afhankelijk van het opgestelde vermogen van de warmtepomp en ligt tussen de € 500 en € 8.800.

Zakelijke gebruikers kunnen bij RVO controleren of ze voor ISDE in aanmerking komen.

 

SDE++

De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is bedoeld voor ondernemers die hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen. Ondernemers met een grootverbruikersaansluiting die bijvoorbeeld 50 tot 3.000 zonnepanelen op hun dak leggen, kunnen in aanmerking komen voor SDE++. (Bij een kleinverbruikersaansluiting, bekijk dan ISDE en EIA). Deze subsidie is periodiek beschikbaar en het subsidiebudget is beperkt. In 2021 kunnen ondernemers subsidie aanvragen in de periode van 21 september tot 14 oktober. Wil je hiervan gebruik maken, zorg er dan voor dat de complete aanvraag ruim op tijd klaar is om op 21 september in te dienen.

Krijg ik subsidie of fiscaal voordeel met energiemaatregelen?

 

Energie Investeringsaftrek

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling voor ondernemers en organisaties die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Zij kunnen 45,5% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. De investering moet minimaal € 2.500 en mag maximaal € 126.000 zijn. De regeling levert gemiddeld 11 tot 13% voordeel op. Naast de EIA heeft de ondernemer de gebruikelijke afschrijving voor de energie-investeringen.

Op de Energielijst staan de duurzame investeringen die in aanmerking komen. Het gaat bijvoorbeeld om ledverlichting en warmtepompen. Ondernemers moeten deze investering binnen een kwartaal na ingebruikname melden bij RVO. Meer informatie vind je bij RVO of de Belastingdienst.

 

Kleinschaligheidsaftrek

De Kleinschaligheidsaftrek (KIA) benoemt de duurzame bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor een aftrekpost op winst. De aftrekpost is een gedeelte van de investering. Daardoor verdient de ondernemer zijn investering sneller terug. Ondernemers mogen de KIA combineren met andere fiscale- en subsidieregelingen. Meer informatie kun je vinden bij de Belastingdienst.

 

MIA VAMIL

De Milieu investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) geven ondernemers de mogelijkheid om de investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen te gebruiken als aftrekpost bij de belasting op winst. Ondernemers kunnen de MIA en de VAMIL vaak gecombineerd toepassen. Maatregelen die hiervoor in aanmerking komen zijn terug te vinden op de milieulijst.

De MIA is een regeling waarbij ondernemers een deel van het investeringsbedrag aftrekken van de belastbare winst. Het percentage verschilt per bedrijfsmiddel. Voorbeelden van maatregelen die in aanmerking komen zijn de aanschaf voor oplaadsystemen voor elektrisch vervoer, energieneutrale nieuwbouw of circulair bouwen. Het voordeel kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag.

De VAMIL lijkt op de MIA. Ondernemers kunnen met de VAMIL 75% van de investeringskosten in één keer afschrijven. Ze kunnen zelf bepalen wanneer ze dat doen. De VAMIL levert een liquiditeit- en rentevoordeel op. Op de website van RVO zijn enkele rekenvoorbeelden te vinden van de voordelen.

 

Stimuleringsleningen

Mkb-ondernemers in de gemeente Berkelland kunnen minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000 (inclusief btw) lenen voor het financieren van energiebesparende en energie opwekkende maatregelen. Bijvoorbeeld voor isolatiemaatregelen, warmtepompen, ledverlichting en zonnepanelen. Meer informatie over de voorwaarden voor deze Stimuleringslening bedrijven en instellingen in Berkelland vind je bij het Energieloket.

Ook de gemeente Doetinchem heeft een stimuleringslening, met leenbedragen van minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000 (inclusief btw). Meer informatie over de Stimuleringslening kleine en micro ondernemingen gemeente Doetinchem vind je bij het Energieloket.

En ook de gemeente Oude IIsselstreek heeft een Stimuleringslening, met leenbedragen van minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 (inclusief btw). Meer informatie over de Stimuleringslening kleine en micro ondernemingen gemeente Oude IJsselstreek vind je bij het Energieloket.

 

Het rendeert!

Krijg ik subsidie of fiscaal voordeel met energiemaatregelen?

Energiebesparing en opwekking van duurzame energie doe je niet alleen voor het milieu, maar ook voor je (klein)kinderen. Voorveel ondernemers is dat niet genoeg. Ze laten hun investeringsbeslissingen mede afhangen van de vraag of het rendeert. Op de eerste plaats hangt dat af van de besparing op de energiekosten. Op de tweede plaats zijn er voordelen die moeilijker direct in geld zijn uit te drukken. Zoals hogere verkoopcijfers door een goed verlichtingsplan, een hogere arbeidsproductiviteit door een beter werkklimaat of een tender winnen met een duurzame strategie. Tot slot kunnen subsidies of duurzaamheidsleningen het financiële plaatje aantrekkelijker maken en de doorslag geven om door te zetten. Kortom, meer winst met minder energie.

 

‘De extra support was voor ons een uitkomst! De adviseur weet de juiste wegen te bewandelen, beoordeelt offertes onafhankelijk op basis van prijs en kwaliteit en kan ook nog eens het aanvragen van de subsidie uit handen nemen’, aldus Marleen Mensen-Rengelink van Dekalu.

 

Meer weten?

Voor meer informatie verwijzen we naar de links naar websites die in dit blog zijn opgenomen. De adviseur die de energiescan uitvoert, kan u ook verder helpen. Tip: zet daar de 5 uur gratis extra support voor in die u krijgt als u een energiescan hebt laten uitvoeren.

 

De Kennisbank

De Kennisbank bevat verschillende factsheets en whitepapers met informatie over duurzaam ondernemen. Bezoek onze Kennisbank via onderstaande button.

 

De Kennisbank

 

Voor reacties, vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Straatman (j.straatman@achterhoekonderneemtduurzaam.nl).

 

Jan Straatman is senioradviseur op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Hij werkt aan grootschalige projecten in de gebouwde omgeving en duurzaam ondernemerschap. Jan is onder andere programmamanager van Achterhoek Onderneemt Duurzaam. We vragen hem maandelijks om uitleg over ingewikkelde onderwerpen. De vraag van februari 2021:

 

Duurzaam ondernemen, is dat iets voor mijn bedrijf?

 

Iedereen onderneemt duurzaam. Toch? We komen weinig ondernemers tegen die zeggen niet duurzaam te (willen) zijn. Neemt niet weg dat de meesten het lastig vinden om concreet te maken wat ze dan precies doen, of laten. Natuurlijk, energiebesparing ligt voor de hand. Maar verder? De masterclass van Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) helpt ondernemers die meer willen doen op weg naar een toekomstbestendige bedrijfsstrategie. Hier lichten we een tipje van de sluier op hoe mkb-bedrijven aan het verstevigen van hun bestaansrecht kunnen werken. Nu en in de toekomst.

 

‘Zuiniger rijgedrag, minder afval, minder energieverbruik; we blijven puzzelen hoe we duurzamer kunnen werken’ Susan Keijsers – Eijgenhuijsen Precisievervoer Ruurlo

 

 

Waarom duurzaam ondernemen?

Ondernemers ervaren dat hun klanten en de samenleving van hen verwacht, soms zelfs eist, dat ze duurzaam bezig zijn. Consumenten rekenen er bijvoorbeeld op dat hun slager oog heeft voor dierenwelzijn. Ze kopen liever kippen met een Beter Leven keurmerk dan plofkippen. Of eten graag in een restaurant met streekproducten. Buurtbewoners waarderen het als de plaatselijke snackbar geurhinder beperkt door een filter aan te brengen in de afzuiging. Transportbedrijven winnen aanbestedingen omdat ze aantonen dat ze zuiniger en schoner vervoeren. Bouwbedrijven krijgen de vraag of ze woningen willen bouwen met bouwmaterialen die vrijkomen uit slooppanden, super energiezuinig en circulair. Daar staat tegenover dat sommige ondernemers nauwelijks merken dat hun klanten hier op letten. Desondanks ondernemen ze duurzaam en varen daarbij op hun eigen morele kompas en toekomstvisie. Ze denken aan hun reputatie en weten dat gevoel en emotie een grote rol spelen bij aankoopbeslissingen van hun klanten.

 

‘Het is heel simpel: gewoon doen wat je al kunt doen aan duurzaamheid. Alleen aan jezelf denken en de wereld vervuild achterlaten? Dat moeten we niet willen.’ Arjan Schuurman – Schuurman Schoenen

 

Duurzaam ondernemen, People, Planet, Profit

Nederlanders houden van gezond ondernemerschap. Daarmee bedoelen we dat een bedrijf zijn klanten en opdrachtgevers producten en diensten levert die ze waarderen. Dat het goed zorgt voor medewerkers, met aandacht voor opleiding en ontwikkeling en zorg voor veiligheid en arbeidsomstandigheden. Dat het de omgeving niet hindert, niet onnodig grondstoffen verbruikt of nodeloos afval produceert. Zo’n ondernemer mag, nee móet winst maken met het oog op de continuïteit van zijn bedrijf. Mooi gezegd hebben bedrijven bestaansrecht als People (mensen), Planet (milieu) en Profit (winst, waarde) met elkaar in balans zijn en Prosperity (welzijn) opleveren voor alle belanghebbenden. Niet alleen nu, maar ook met de blik op de toekomst. Niet alleen als afzonderlijk bedrijf, maar ook als onderdeel van een netwerk of de omgeving waar het bedrijf deel van uitmaakt, zoals de productieketen of het bedrijvenpark/winkelcentrum.

 

‘Duurzaamheid is onderdeel van onze missie. Omdat we dat zo voelen én om ons te kunnen handhaven in de top 3 van de wereld. Slim ondernemen is duurzaam ondernemen.’ Wouter Heideman – Pas Reform Doetinchem

 

Hoe nu verder?

Achterhoek Onderneemt Duurzaam organiseert (gratis, online) masterclasses om dieper in te gaan op duurzaam ondernemen voor mkb-bedrijven uit de Achterhoek. De masterclasses leveren u het volgende op:

 

 1. Het fenomeen ‘duurzaam ondernemen’ maken we inzichtelijk en praktisch voor middelgrote bedrijven.
 2. We laten concrete voorbeelden zien uit verschillende bedrijfstakken, waardoor u zich hierin zult herkennen.
 3. We verkennen de voordelen van het opnemen van duurzaam ondernemen in uw bedrijfsstrategie.
 4. Er is ruim gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, zodat u kunt zien waar andere ondernemers in de regio mee bezig zijn.
 5. We zoeken samen naar praktische handvatten, waar u in uw eigen bedrijf verder mee kunt.

 

De masterclasses hebben tot doel om u meer gevoel te geven wat duurzaam ondernemen voor uw bedrijf kan betekenen. Wilt u daar verder mee, dan biedt Achterhoek Onderneemt Duurzaam een beperkt aantal bedrijven een (gratis) duurzaam-ondernemenscan aan. Deze scan helpt u bij het inventariseren van MVO-thema’s die voor uw bedrijf relevant zijn en het opzetten van vervolgacties.

 

 

Meer weten?

De Kennisbank bevat verschillende factsheets en whitepapers met informatie over duurzaam ondernemen. Bezoek onze Kennisbank via onderstaande button.

 

De Kennisbank

 

Voor vragen of meer informatie kunt contact opnemen met Jan Straatman (j.straatman@achterhoekonderneemtduurzaam.nl).

 

 

Jan Straatman is senioradviseur op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Hij werkt aan grootschalige projecten in de gebouwde omgeving en duurzaam ondernemerschap. Jan is onder andere programmamanager van Achterhoek Onderneemt Duurzaam. We vragen hem maandelijks om uitleg over ingewikkelde onderwerpen. De vraag van december 2020:

 

Veel gestelde vragen

Energiebesparing mkb; Wat zijn mijn wettelijke verplichtingen?

 

Ondernemers doen er alles aan om energie te besparen. Want daarmee boeken ze winst door lagere bedrijfskosten. Dit getuigt van gezond ondernemerschap. Niet geheel onbelangrijk, de ondernemer heeft een wettelijke plicht om energie te besparen. Veel ondernemers vinden de milieuwetgeving echter lastig. Het antwoord op de vraag: “Wat is mijn bedrijf verplicht?” hangt af van het soort bedrijf en het verbruik aan aardgas en elektriciteit.

 

Wettelijke verplichtingen

Bedrijven hebben voor hun bedrijfsvoering een vergunning nodig van het bevoegd gezag. Meestal is dat de gemeente. Daarvoor zijn de Wet milieubeheer (Wm) en het Activiteitenbesluit belangrijk, die voorschrijven dat bedrijven energie moeten besparen en dat ze moeten aantonen welke maatregelen ze hebben getroffen (Informatieplicht). De Wm stelt geen eisen aan duurzame opwekking met bijvoorbeeld zon of wind. De Wm onderscheidt kleinverbruikers, middelgrote verbruikers en grootverbruikers. De omgevingsdienst controleert alleen de laatste twee periodiek of ze voldoen aan hun verplichtingen.

Milieuvoorschriften voor bedrijven

Kleinverbruikers

Kleinverbruikers zoals winkeliers, cafés en restaurants verbruiken per jaar meestal minder dan 50.000 kWh elektriciteit. De (gratis) MKB Energiecheck Achterhoek van AOD geeft hun een handig overzicht van relevante energiemaatregelen. Kleinverbruikers hebben een zorgplicht. Dit houdt in dat de omgevingsdienst ervan uitgaat dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen voor energiemaatregelen.

 

Middelgrote verbruikers

Veel productiebedrijven, supermarkten en grotere kantoorgebouwen zijn middelgrote verbruikers die per jaar 50.000 tot 200.000 kWh elektriciteit verbruiken. Deze bedrijven zijn verplicht om alle energiebesparingsmaatregelen uit te voeren met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar én te voldoen aan de Informatieplicht.

 

Grootverbruikers

Grootverbruikers verbruiken per jaar meer dan 200.000 kWh elektriciteit. Grootverbruikers hebben dezelfde verplichtingen als middelgrote verbruikers. Daarnaast moeten ze een energie-efficiëntieplan en bijbehorend uitvoeringsplan op (laten) stellen. Hierin geven ze aan hoe ze hun energieverbruik gaan verminderen.

 

Erkende maatregelen en Informatieplicht

Om het ondernemers ‘gemakkelijk’ te maken zijn voor 19 bedrijfstakken lijsten opgesteld met erkende energiebesparende maatregelen. De omgevingsdienst gaat ervan uit dat ondernemers aan hun verplichtingen hebben voldaan als ze alle erkende maatregelen hebben getroffen én dit hebben gerapporteerd in het eLoket van RVO. Dit laatste noemen we de Informatieplicht.

 

Direct inzicht met energiescan

Tot 30 juni 2022 konden ondernemers een (gratis) energiescan van AOD laten uitvoeren, dit gaf middelgrote verbruikers inzicht in de relevante energiemaatregelen. De adviseur toetste ook op erkende maatregelen. Daardoor was het zeer eenvoudig om de gegevens in te voeren in het eLoket en daarmee te voldoen aan de Informatieplicht.

 

Het staat de ondernemer uiteraard vrij om meer te doen. Het is aan te raden om dat zeker te doen op natuurlijke momenten, zoals bij onderhoud, vervanging of verbouwing. De meerkosten voor energiezuinige apparatuur zijn dan namelijk zeer beperkt.

 

“We gebruiken veel energie, en zijn dus wettelijk verplicht om te besparen. Toen we door controle van ODA op de feiten werden gedrukt, hebben we een energiescan gedaan. Achteraf gezien hadden we daar beter mee kunnen beginnen. Door de scan weten we precies welke maatregelen er nodig zijn en kunnen we de uitvoering plannen”, Marcel Engelen, Bouwmensen Oost

 

Kantoren ten minste energielabel C

Vanaf 2023 is ieder kantoor met een vloeroppervlakte van meer dan 100 m2 verplicht om een energielabel te hebben van ten minste C (energie-index 1,3 of beter). Eigenaren en verhuurders zijn verplicht om kantoren met een slechter label (D, E, F of G) energetisch te verbeteren.

 

Meer weten?

De informatieplicht geldt voor alle bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken. Dat geldt ook voor ondernemers waarvoor Achterhoek Onderneemt Duurzaam een energiescan heeft uitgevoerd. Meer informatie over de informatieplicht leest u hier. Hier zijn de regels toegelicht die voor veel bedrijven van toepassing zijn. De factsheet geeft meer informatie.

 

De Kennisbank

De Kennisbank bevat verschillende factsheets en whitepapers met informatie over duurzaam ondernemen. Bezoek onze Kennisbank via onderstaande button.

 

De Kennisbank

 

Voor meer informatie en regels voor grootverbruikers verwijzen we naar de volgende informatiebronnen: