Hoe doet u mee

Ondernemen is vooruitzien

Energie besparen is al decennia geen vrijblijvende zaak. Sinds 1993 is er de energiebesparingsplicht. Kort gezegd schrijft de wetgever voor dat ondernemers rendabele energiebesparende maatregelen moeten treffen. Sinds 2019 moeten ondernemers zelfs bij RVO melden hoe het hiermee staat. Toch laat een derde van de ondernemers dat nog na. De enorme prijsstijgingen van afgelopen tijd maken meer indruk bij ondernemers. Ze schudden iedereen wakker en zijn voor slimme ondernemers aanleiding om hun energiekosten nog verder te verlagen. Ondernemen is tenslotte vooruitzien.

 

 

Als je niets doet, vliegen de energiekosten de pan uit

 

Iedereen heeft in de media kunnen horen, lezen of zien dat de energiekosten enorm stijgen. In hoeverre de kostenstijging tijdelijk is of structureel, is moeilijk te zeggen. De pieken zullen wellicht afvlakken, maar de kans op een structurele prijsstijging is groot. Zeker de energie-intensieve bedrijven kunnen hierdoor in de problemen komen omdat hun productie niet meer rendeert. Reden temeer om NU in actie te komen, zodat je als ondernemer de kosten in de hand houdt en toekomstbestendiger wordt. Energiebesparende maatregelen en zonnepanelen op je bedrijfsdak maken je namelijk minder afhankelijk van de marktprijs en de wispelturigheid van de energiemarkt.

 

Willen of moeten?

Als de stijging van de energiekosten al niet reden genoeg zou zijn om in actie te komen, dan zijn het de wettelijke verplichtingen wel. Sinds 1993 moet je als ondernemer energie besparen. Tot voor kort kon je daarover je schouders ophalen. Er was nauwelijks toezicht en tot boetes kwam het zelden. De komst van de Informatieplicht in 2019 brengt hier geleidelijk verandering in. Bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit per jaar gebruiken, moeten in het eLoket van RVO melden welke besparingsmaatregelen zij hebben getroffen en wat ze gaan doen om achterstanden in te lopen. Het goede bericht is dat ongeveer twee derde van de ondernemers dit al heeft gedaan. Het slechte bericht is dat een derde zich nog niet realiseert wat er van hen verwacht wordt, of dit naast zich neerleggen. Omgevingsdiensten zullen het toezicht op deze laatste categorie komende tijd verscherpen. Ze zullen ook boetes of dwangsommen opleggen aan ondernemers die nalatig blijven. In 2020 zijn bijvoorbeeld 300 boetes opgelegd en dit aantal zal komende jaren stijgen. Ondernemers bewijzen zichzelf een dienst als ze er voor zorgen dat ze hun energiezaken op orde hebben.

 

 

We maken het ondernemers gemakkelijk

Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) gaat ervan uit dat ondernemers zelf verantwoordelijkheid nemen. Daar zijn ze tenslotte ondernemer voor geworden. Dat geldt voor zowel het dichten van het energiegat in hun portemonnee, als om wettelijke verplichtingen. Daarom ondersteunt AOD ondernemers met een gratis energiescan en advies. Het energieadvies levert ondernemers inzicht in maatregelen waarmee ze besparen op hun energiekosten. Het is meteen een compleet overzicht van de mogelijkheden, zodat de ondernemer geen kansen over het hoofd ziet. Dit bevat ook nog alle informatie voor het invullen van het eLoket (Informatieplicht). De adviseur kan op verzoek van de ondernemer voor slechts € 100,- zijn gegevens in laten vullen bij het eLoket, zodat hij meteen aan zijn informatieplicht heeft voldaan. Makkelijker kunnen we het niet maken.

 

Meer regie met een energiescan

Achterhoek Onderneemt Duurzaam en de Omgevingsdienst Achterhoek zijn het erover eens dat stimuleren beter is dan handhaven. Daarom hebben ze afspraken gemaakt voor bedrijven die meedoen met AOD. De ondernemer bepaalt bijvoorbeeld zelf in welk tempo hij maatregelen gaat nemen. Bij een controle van de omgevingsdienst kan de ondernemer snel laten zien welke maatregelen relevant zijn en hoe hij dit aanpakt.

 

Marcel Engelen, Bouwmensen Oost: “We gebruiken veel energie en zijn dus wettelijk verplicht om te besparen. Door controle van Omgevingsdienst Achterhoek werden we op de feiten gedrukt. Achteraf gezien hadden we beter met een energiescan kunnen beginnen. Door de scan weten we precies welke maatregelen er nodig zijn en kunnen we de uitvoering plannen”.

 

Nu nog gratis

De energiescan van AOD is komende maanden nog gratis; zie hier de voorwaarden en een korte video met meer uitleg. Daarna zullen ondernemers het zelf moeten regelen, én betalen. Voor middelgrote verbruikers gaat het dan al gauw om € 1.000 of meer voor een energiescan en een stukje begeleiding. AOD adviseert daarom om nu gebruik te maken van de gratis scan, zolang dat nog kan.

 

‘De extra support was voor ons een uitkomst! De adviseur weet de juiste wegen te bewandelen, beoordeelt offertes onafhankelijk op basis van prijs en kwaliteit en kan ook nog eens het aanvragen van de subsidie uit handen nemen’, aldus Marleen Mensen-Rengelink van Dekalu.

 

Meer weten?

Voor meer informatie verwijzen we naar de links naar websites die in dit blog zijn opgenomen. De adviseur die de energiescan uitvoert, kan je ook verder helpen. Tip: zet daar de 5 uur gratis extra support voor in die je krijgt als je een energiescan hebt laten uitvoeren.

Voor reacties, vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Jan Straatman (j.straatman@achterhoekonderneemtduurzaam.nl).

 

De informatieplicht geldt voor alle bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken. Dat geldt ook voor ondernemers waarvoor Achterhoek Onderneemt Duurzaam een energiescan heeft uitgevoerd. Voor deze ondernemers is de informatieplicht een makkie, want het rapport bevat alle benodigde gegevens.

 

Informatie verplicht

Voor ondernemers zijn de Wet milieubeheer (Wm) en het Activiteitenbesluit belangrijk. Deze schrijven voor dat verbruikers die meer dan 50.000 kWh elektriciteit per jaar verbruiken, energiebesparende maatregelen behoren te treffen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. De overheid heeft voor verschillende branches een lijst opgesteld van energiebesparingsmaatregelen die aan dit criterium voldoen, de zogeheten erkende energiebesparende maatregelen (eml). Ondernemers zijn bovendien verplicht om in het eLoket van RVO te verantwoorden welke maatregelen ze hebben getroffen. Dat laatste noemen we de Informatieplicht. De omgevingsdienst controleert of bedrijven aan deze verplichting voldoen en kan sancties opleggen bij nalatigheid. Voor meer informatie over wettelijke verplichtingen, zie de factsheet die hierover gaat of deze instructiefilm.

 

Energiescan en eLoket

De energiescan van AOD is afgestemd op de erkende maatregelen. De (veelal gratis) energiescan van AOD geeft ondernemers inzicht in de relevante energiemaatregelen. Daarbij vindt een toetsing plaats op erkende maatregelen. De rapportage van de energiescan bevat een checklist waarmee het zeer eenvoudig is om de gegevens in te voeren in het eLoket en te voldoen aan de informatieplicht. Met het rapport in de hand kan de ondernemer de gevraagde informatie snel invoeren in het eLoket. Hij kan de adviseur ook vragen om dat voor hem te regelen. Misschien wel zo gemakkelijk, want de adviseur weet precies wat de bedoeling is. Met een actuele scan neemt DOORadvies deze zorg uit handen voor slechts € 100,- exclusief btw. Wilt u van dit aanbod gebruik maken? Mail dan naar DOE@dooradvies.nl.

De energiescan van Achterhoek Onderneemt Duurzaam levert niet alleen gemak bij de Informatieplicht. Ondernemers krijgen vooral inzicht in de besparingsmogelijkheden voor hun bedrijf, de kostenbesparing en de investering. Twee vliegen in één klap. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een scan? Meld u zich dan aan via onderstaande knop.


aanmelden voor een scan

 

Vergeten, wat nu?

De omgevingsdiensten geven momenteel prioriteit aan de controle op de informatieplicht. Het blijkt dat een aanmerkelijk deel van de bedrijven nog niet voldoet. Ze wisten niet van deze informatieplicht, zijn het vergeten, zijn er nog niet aan toegekomen of dachten dat het wel los zou lopen. Om sancties te voorkomen, doen ondernemers er verstandig aan om even na te gaan of zij al aan de informatieplicht voldoen. Als dat niet het geval is, dan kunnen ze dat snel herstellen. Bijvoorbeeld door zich aan te melden voor een (veelal gratis) energiescan van AOD. Of als ze afgelopen jaren al een scan hebben uitgevoerd, door na te gaan of actualisatie nodig is en daar indien nodig werk van te maken. (Met een e-mail naar DOE@dooradvies.nl informeren zij u over de mogelijkheden.)

Mocht de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) langs komen voor een energiecontrole, dan kan de ondernemer met het rapport van de energiescan én een afschrift van de afmelding in het eLoket, snel laten zien welke maatregelen relevant zijn. Zowel toezichthouder als ondernemer zijn dan snel klaar.

 

Meer weten?

Meer weten over wettelijke verplichtingen? Lees hier wat er verplicht is voor uw bedrijf.

 

De Kennisbank

De Kennisbank bevat verschillende factsheets en whitepapers met informatie over duurzaam ondernemen. Bezoek onze Kennisbank via onderstaande button.

 

De Kennisbank

 

De links die in dit blog zijn opgenomen verwijzen naar websites voor meer informatie. De site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft eveneens actuele informatie. Op www.wattjemoetweten.nl vindt u een stappenplan om te checken of de Informatieplicht voor u van toepassing is. Deze site bevat een lijst van erkende maatregelen per bedrijfstak.  De adviseur die de energiescan uitvoert, kan u ook verder helpen. Voor reacties, vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Straatman (j.straatman@achterhoekonderneemtduurzaam.nl).

 

Jan Straatman is senioradviseur op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Hij werkt aan grootschalige projecten in de gebouwde omgeving en duurzaam ondernemerschap. Jan is onder andere programmamanager van Achterhoek Onderneemt Duurzaam. We vragen hem maandelijks om uitleg over ingewikkelde onderwerpen. De vraag van maart 2021.

 

Krijg ik subsidie of fiscaal voordeel met energiemaatregelen?

 

We willen allemaal een schone toekomst voor onze (klein)kinderen. Niet dan? Toch is ‘willen’ lang niet altijd ‘doen’. Subsidie of fiscaal voordeel kan net het laatste zetje geven om het niet bij goede intenties te laten. Mooi! Want het gaat er om wat je doet! Een van de meest gestelde vragen van ondernemers is ‘Welke subsidies zijn er voor mij?’. Verwijzen naar internet helpt nauwelijks; je raakt al snel het spoor bijster door de tientallen subsidies en regelingen met een wirwar aan voorwaarden. Daarom in dit blog een kort overzicht van de belangrijkste regelingen voor het mkb.

 

Welke subsidies?

Ondernemers die energiemaatregelen treffen, of het nu gaat om besparingen, of om duurzame opwekking, kunnen gebruik maken van landelijke, provinciale en gemeentelijke financiële regelingen. De regelingen (welke maatregelen en wie komen er in aanmerking, welke voorwaarden) verschillen per overheidsinstelling en per regeling. Ondernemers moeten bijvoorbeeld in de gaten houden welke regelingen in hun gemeente van toepassing zijn.

Er zijn grofweg drie soorten financiële regelingen:Krijg ik subsidie of fiscaal voordeel met energiemaatregelen?

  1. Subsidies: bij subsidies krijgt de ondernemer een deel van de investering terug. De investering rendeert daardoor beter.
  2. Fiscale voordelen: hierbij kunnen ondernemers hun investeringen versneld afschrijven. Winstgevende bedrijven betalen dan minder winstbelasting.
  3. Leningen of fondsen: sommige ondernemers investeren liever in hun primaire proces of beschikken niet over voldoende eigen geld om zelf energiemaatregelen te bekostigen. Met een beroep op een duurzaamheidslening kunnen zij toch energiemaatregelen treffen. Meestal zijn de rente en voorwaarden voor deze leningen aantrekkelijker dan bij een reguliere bank.

 

We zullen de belangrijkste regelingen voor mkb-ondernemers hieronder toelichten. Let op: sommige, maar niet alle regelingen mogen gecombineerd worden. Houd daarom in de gaten of je als ondernemer mag ‘stapelen’.

 

‘We hebben onze investering in 1,5 jaar terugverdiend. Eigenlijk bijzonder snel’, Joke Lowik, KlusWijs, Ruurlo

 

ISDE

Krijg ik subsidie of fiscaal voordeel met energiemaatregelen?

De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) is een subsidie voor zonneboilers, warmtepompen, zonnepanelen en kleinschalige windturbines. Organisaties met een kleinverbruikersaansluiting (max 3x80A) en een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh per jaar, kunnen in aanmerking komen voor ISDE. De ondernemer moet de subsidie voorafgaand aan de realisatie aanvragen.
De subsidie is een vast bedrag per product. Voor zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van 15 tot 100 kWp (50 tot 300 zonnepanelen) bedraagt deze bijvoorbeeld € 125 per kilowattpiek. Voor warmtepompen is de subsidie afhankelijk van het opgestelde vermogen van de warmtepomp en ligt tussen de € 500 en € 8.800.

Zakelijke gebruikers kunnen bij RVO controleren of ze voor ISDE in aanmerking komen.

 

SDE++

De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is bedoeld voor ondernemers die hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen. Ondernemers met een grootverbruikersaansluiting die bijvoorbeeld 50 tot 3.000 zonnepanelen op hun dak leggen, kunnen in aanmerking komen voor SDE++. (Bij een kleinverbruikersaansluiting, bekijk dan ISDE en EIA). Deze subsidie is periodiek beschikbaar en het subsidiebudget is beperkt. In 2021 kunnen ondernemers subsidie aanvragen in de periode van 21 september tot 14 oktober. Wil je hiervan gebruik maken, zorg er dan voor dat de complete aanvraag ruim op tijd klaar is om op 21 september in te dienen.

Krijg ik subsidie of fiscaal voordeel met energiemaatregelen?

 

Energie Investeringsaftrek

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling voor ondernemers en organisaties die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Zij kunnen 45,5% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. De investering moet minimaal € 2.500 en mag maximaal € 126.000 zijn. De regeling levert gemiddeld 11 tot 13% voordeel op. Naast de EIA heeft de ondernemer de gebruikelijke afschrijving voor de energie-investeringen.

Op de Energielijst staan de duurzame investeringen die in aanmerking komen. Het gaat bijvoorbeeld om ledverlichting en warmtepompen. Ondernemers moeten deze investering binnen een kwartaal na ingebruikname melden bij RVO. Meer informatie vind je bij RVO of de Belastingdienst.

 

Kleinschaligheidsaftrek

De Kleinschaligheidsaftrek (KIA) benoemt de duurzame bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor een aftrekpost op winst. De aftrekpost is een gedeelte van de investering. Daardoor verdient de ondernemer zijn investering sneller terug. Ondernemers mogen de KIA combineren met andere fiscale- en subsidieregelingen. Meer informatie kun je vinden bij de Belastingdienst.

 

MIA VAMIL

De Milieu investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) geven ondernemers de mogelijkheid om de investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen te gebruiken als aftrekpost bij de belasting op winst. Ondernemers kunnen de MIA en de VAMIL vaak gecombineerd toepassen. Maatregelen die hiervoor in aanmerking komen zijn terug te vinden op de milieulijst.

De MIA is een regeling waarbij ondernemers een deel van het investeringsbedrag aftrekken van de belastbare winst. Het percentage verschilt per bedrijfsmiddel. Voorbeelden van maatregelen die in aanmerking komen zijn de aanschaf voor oplaadsystemen voor elektrisch vervoer, energieneutrale nieuwbouw of circulair bouwen. Het voordeel kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag.

De VAMIL lijkt op de MIA. Ondernemers kunnen met de VAMIL 75% van de investeringskosten in één keer afschrijven. Ze kunnen zelf bepalen wanneer ze dat doen. De VAMIL levert een liquiditeit- en rentevoordeel op. Op de website van RVO zijn enkele rekenvoorbeelden te vinden van de voordelen.

 

Stimuleringsleningen

Mkb-ondernemers in de gemeente Berkelland kunnen minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000 (inclusief btw) lenen voor het financieren van energiebesparende en energie opwekkende maatregelen. Bijvoorbeeld voor isolatiemaatregelen, warmtepompen, ledverlichting en zonnepanelen. Meer informatie over de voorwaarden voor deze Stimuleringslening bedrijven en instellingen in Berkelland vind je bij het Energieloket.

Ook de gemeente Doetinchem heeft een stimuleringslening, met leenbedragen van minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000 (inclusief btw). Meer informatie over de Stimuleringslening kleine en micro ondernemingen gemeente Doetinchem vind je bij het Energieloket.

En ook de gemeente Oude IIsselstreek heeft een Stimuleringslening, met leenbedragen van minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 (inclusief btw). Meer informatie over de Stimuleringslening kleine en micro ondernemingen gemeente Oude IJsselstreek vind je bij het Energieloket.

 

Het rendeert!

Krijg ik subsidie of fiscaal voordeel met energiemaatregelen?

Energiebesparing en opwekking van duurzame energie doe je niet alleen voor het milieu, maar ook voor je (klein)kinderen. Voorveel ondernemers is dat niet genoeg. Ze laten hun investeringsbeslissingen mede afhangen van de vraag of het rendeert. Op de eerste plaats hangt dat af van de besparing op de energiekosten. Op de tweede plaats zijn er voordelen die moeilijker direct in geld zijn uit te drukken. Zoals hogere verkoopcijfers door een goed verlichtingsplan, een hogere arbeidsproductiviteit door een beter werkklimaat of een tender winnen met een duurzame strategie. Tot slot kunnen subsidies of duurzaamheidsleningen het financiële plaatje aantrekkelijker maken en de doorslag geven om door te zetten. Kortom, meer winst met minder energie.

 

‘De extra support was voor ons een uitkomst! De adviseur weet de juiste wegen te bewandelen, beoordeelt offertes onafhankelijk op basis van prijs en kwaliteit en kan ook nog eens het aanvragen van de subsidie uit handen nemen’, aldus Marleen Mensen-Rengelink van Dekalu.

 

Meer weten?

Voor meer informatie verwijzen we naar de links naar websites die in dit blog zijn opgenomen. De adviseur die de energiescan uitvoert, kan u ook verder helpen. Tip: zet daar de 5 uur gratis extra support voor in die u krijgt als u een energiescan hebt laten uitvoeren.

 

De Kennisbank

De Kennisbank bevat verschillende factsheets en whitepapers met informatie over duurzaam ondernemen. Bezoek onze Kennisbank via onderstaande button.

 

De Kennisbank

 

Voor reacties, vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Straatman (j.straatman@achterhoekonderneemtduurzaam.nl).

 

Jan Straatman is senioradviseur op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Hij werkt aan grootschalige projecten in de gebouwde omgeving en duurzaam ondernemerschap. Jan is onder andere programmamanager van Achterhoek Onderneemt Duurzaam. We vragen hem maandelijks om uitleg over ingewikkelde onderwerpen. De vraag van februari 2021:

 

Duurzaam ondernemen, is dat iets voor mijn bedrijf?

 

Iedereen onderneemt duurzaam. Toch? We komen weinig ondernemers tegen die zeggen niet duurzaam te (willen) zijn. Neemt niet weg dat de meesten het lastig vinden om concreet te maken wat ze dan precies doen, of laten. Natuurlijk, energiebesparing ligt voor de hand. Maar verder? De masterclass van Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) helpt ondernemers die meer willen doen op weg naar een toekomstbestendige bedrijfsstrategie. Hier lichten we een tipje van de sluier op hoe mkb-bedrijven aan het verstevigen van hun bestaansrecht kunnen werken. Nu en in de toekomst.

 

‘Zuiniger rijgedrag, minder afval, minder energieverbruik; we blijven puzzelen hoe we duurzamer kunnen werken’ Susan Keijsers – Eijgenhuijsen Precisievervoer Ruurlo

 

 

Waarom duurzaam ondernemen?

Ondernemers ervaren dat hun klanten en de samenleving van hen verwacht, soms zelfs eist, dat ze duurzaam bezig zijn. Consumenten rekenen er bijvoorbeeld op dat hun slager oog heeft voor dierenwelzijn. Ze kopen liever kippen met een Beter Leven keurmerk dan plofkippen. Of eten graag in een restaurant met streekproducten. Buurtbewoners waarderen het als de plaatselijke snackbar geurhinder beperkt door een filter aan te brengen in de afzuiging. Transportbedrijven winnen aanbestedingen omdat ze aantonen dat ze zuiniger en schoner vervoeren. Bouwbedrijven krijgen de vraag of ze woningen willen bouwen met bouwmaterialen die vrijkomen uit slooppanden, super energiezuinig en circulair. Daar staat tegenover dat sommige ondernemers nauwelijks merken dat hun klanten hier op letten. Desondanks ondernemen ze duurzaam en varen daarbij op hun eigen morele kompas en toekomstvisie. Ze denken aan hun reputatie en weten dat gevoel en emotie een grote rol spelen bij aankoopbeslissingen van hun klanten.

 

‘Het is heel simpel: gewoon doen wat je al kunt doen aan duurzaamheid. Alleen aan jezelf denken en de wereld vervuild achterlaten? Dat moeten we niet willen.’ Arjan Schuurman – Schuurman Schoenen

 

Duurzaam ondernemen, People, Planet, Profit

Nederlanders houden van gezond ondernemerschap. Daarmee bedoelen we dat een bedrijf zijn klanten en opdrachtgevers producten en diensten levert die ze waarderen. Dat het goed zorgt voor medewerkers, met aandacht voor opleiding en ontwikkeling en zorg voor veiligheid en arbeidsomstandigheden. Dat het de omgeving niet hindert, niet onnodig grondstoffen verbruikt of nodeloos afval produceert. Zo’n ondernemer mag, nee móet winst maken met het oog op de continuïteit van zijn bedrijf. Mooi gezegd hebben bedrijven bestaansrecht als People (mensen), Planet (milieu) en Profit (winst, waarde) met elkaar in balans zijn en Prosperity (welzijn) opleveren voor alle belanghebbenden. Niet alleen nu, maar ook met de blik op de toekomst. Niet alleen als afzonderlijk bedrijf, maar ook als onderdeel van een netwerk of de omgeving waar het bedrijf deel van uitmaakt, zoals de productieketen of het bedrijvenpark/winkelcentrum.

 

‘Duurzaamheid is onderdeel van onze missie. Omdat we dat zo voelen én om ons te kunnen handhaven in de top 3 van de wereld. Slim ondernemen is duurzaam ondernemen.’ Wouter Heideman – Pas Reform Doetinchem

 

Hoe nu verder?

Achterhoek Onderneemt Duurzaam organiseert (gratis, online) masterclasses om dieper in te gaan op duurzaam ondernemen voor mkb-bedrijven uit de Achterhoek. De masterclasses leveren u het volgende op:

 

  1. Het fenomeen ‘duurzaam ondernemen’ maken we inzichtelijk en praktisch voor middelgrote bedrijven.
  2. We laten concrete voorbeelden zien uit verschillende bedrijfstakken, waardoor u zich hierin zult herkennen.
  3. We verkennen de voordelen van het opnemen van duurzaam ondernemen in uw bedrijfsstrategie.
  4. Er is ruim gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, zodat u kunt zien waar andere ondernemers in de regio mee bezig zijn.
  5. We zoeken samen naar praktische handvatten, waar u in uw eigen bedrijf verder mee kunt.

 

De masterclasses hebben tot doel om u meer gevoel te geven wat duurzaam ondernemen voor uw bedrijf kan betekenen. Wilt u daar verder mee, dan biedt Achterhoek Onderneemt Duurzaam een beperkt aantal bedrijven een (gratis) duurzaam-ondernemenscan aan. Deze scan helpt u bij het inventariseren van MVO-thema’s die voor uw bedrijf relevant zijn en het opzetten van vervolgacties.

 

 

Meer weten?

De Kennisbank bevat verschillende factsheets en whitepapers met informatie over duurzaam ondernemen. Bezoek onze Kennisbank via onderstaande button.

 

De Kennisbank

 

Voor vragen of meer informatie kunt contact opnemen met Jan Straatman (j.straatman@achterhoekonderneemtduurzaam.nl).

 

 

Jan Straatman is senioradviseur op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Hij werkt aan grootschalige projecten in de gebouwde omgeving en duurzaam ondernemerschap. Jan is onder andere programmamanager van Achterhoek Onderneemt Duurzaam. We vragen hem maandelijks om uitleg over ingewikkelde onderwerpen. De vraag van december 2020:

 

Veel gestelde vragen

Energiebesparing mkb; Wat zijn mijn wettelijke verplichtingen?

 

Ondernemers doen er alles aan om energie te besparen. Want daarmee boeken ze winst door lagere bedrijfskosten. Dit getuigt van gezond ondernemerschap. Niet geheel onbelangrijk, de ondernemer heeft een wettelijke plicht om energie te besparen. Veel ondernemers vinden de milieuwetgeving echter lastig. Het antwoord op de vraag: “Wat is mijn bedrijf verplicht?” hangt af van het soort bedrijf en het verbruik aan aardgas en elektriciteit.

 

Wettelijke verplichtingen

Bedrijven hebben voor hun bedrijfsvoering een vergunning nodig van het bevoegd gezag. Meestal is dat de gemeente. Daarvoor zijn de Wet milieubeheer (Wm) en het Activiteitenbesluit belangrijk, die voorschrijven dat bedrijven energie moeten besparen en dat ze moeten aantonen welke maatregelen ze hebben getroffen (Informatieplicht). De Wm stelt geen eisen aan duurzame opwekking met bijvoorbeeld zon of wind. De Wm onderscheidt kleinverbruikers, middelgrote verbruikers en grootverbruikers. De omgevingsdienst controleert alleen de laatste twee periodiek of ze voldoen aan hun verplichtingen.

Milieuvoorschriften voor bedrijven

Kleinverbruikers

Kleinverbruikers zoals winkeliers, cafés en restaurants verbruiken per jaar meestal minder dan 50.000 kWh elektriciteit. De (gratis) MKB Energiecheck Achterhoek van AOD geeft hun een handig overzicht van relevante energiemaatregelen. Kleinverbruikers hebben een zorgplicht. Dit houdt in dat de omgevingsdienst ervan uitgaat dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen voor energiemaatregelen.

 

Middelgrote verbruikers

Veel productiebedrijven, supermarkten en grotere kantoorgebouwen zijn middelgrote verbruikers die per jaar 50.000 tot 200.000 kWh elektriciteit verbruiken. Deze bedrijven zijn verplicht om alle energiebesparingsmaatregelen uit te voeren met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar én te voldoen aan de Informatieplicht.

 

Grootverbruikers

Grootverbruikers verbruiken per jaar meer dan 200.000 kWh elektriciteit. Grootverbruikers hebben dezelfde verplichtingen als middelgrote verbruikers. Daarnaast moeten ze een energie-efficiëntieplan en bijbehorend uitvoeringsplan op (laten) stellen. Hierin geven ze aan hoe ze hun energieverbruik gaan verminderen.

 

Erkende maatregelen en Informatieplicht

Om het ondernemers ‘gemakkelijk’ te maken zijn voor 19 bedrijfstakken lijsten opgesteld met erkende energiebesparende maatregelen. De omgevingsdienst gaat ervan uit dat ondernemers aan hun verplichtingen hebben voldaan als ze alle erkende maatregelen hebben getroffen én dit hebben gerapporteerd in het eLoket van RVO. Dit laatste noemen we de Informatieplicht.

 

Direct inzicht met energiescan

De (gratis) energiescan van AOD geeft middelgrote verbruikers inzicht in de relevante energiemaatregelen. De adviseur toetst ook op erkende maatregelen. Daardoor is het zeer eenvoudig om de gegevens in te voeren in het eLoket en daarmee te voldoen aan de Informatieplicht.

Het staat de ondernemer uiteraard vrij om meer te doen. Het is aan te raden om dat zeker te doen op natuurlijke momenten, zoals bij onderhoud, vervanging of verbouwing. De meerkosten voor energiezuinige apparatuur zijn dan namelijk zeer beperkt.

 

“We gebruiken veel energie, en zijn dus wettelijk verplicht om te besparen. Toen we door controle van ODA op de feiten werden gedrukt, hebben we een energiescan gedaan. Achteraf gezien hadden we daar beter mee kunnen beginnen. Door de scan weten we precies welke maatregelen er nodig zijn en kunnen we de uitvoering plannen”, Marcel Engelen, Bouwmensen Oost

 

Kantoren ten minste energielabel C

Vanaf 2023 is ieder kantoor met een vloeroppervlakte van meer dan 100 m2 verplicht om een energielabel te hebben van ten minste C (energie-index 1,3 of beter). Eigenaren en verhuurders zijn verplicht om kantoren met een slechter label (D, E, F of G) energetisch te verbeteren.

 

Meer weten?

De informatieplicht geldt voor alle bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken. Dat geldt ook voor ondernemers waarvoor Achterhoek Onderneemt Duurzaam een energiescan heeft uitgevoerd. Meer informatie over de informatieplicht leest u hier. Hier zijn de regels toegelicht die voor veel bedrijven van toepassing zijn. De factsheet geeft meer informatie.

 

De Kennisbank

De Kennisbank bevat verschillende factsheets en whitepapers met informatie over duurzaam ondernemen. Bezoek onze Kennisbank via onderstaande button.

 

De Kennisbank

 

Voor meer informatie en regels voor grootverbruikers verwijzen we naar de volgende informatiebronnen:

 

 

 

U heeft nog tot 30 juni 2022 om u aan te melden voor een gratis energiescan

00

dagen

00

uren

00

minuten

00

seconden

aanmelden

Geplande besparing door de deelnemende bedrijven per jaar

kWh

Geplande besparingen door de deelnemende bedrijven per jaar

Geplande opwekking door de deelnemers per jaar

kWh

Deze ondernemers in de Achterhoek gingen u voor.

Ondernemers

Per gemeente

Actualiteiten en succesverhalen

Han Podcast

Podcast: Samenwerken op bedrijventerreinen

Frank de Feijter van de HAN is themaregisseur en verkent samen met Jan Straatman van Achterhoek...

Lees meer
Webinar 7 juni

7 juni 2022 – Webinar: Versterken organiserend vermogen op bedrijventerreinen

Na het eerste succesvolle Webinar over camerabeveiliging op bedrijventerreinen nodigen we jullie nu...

Lees meer
Gluren bij de buren

Geslaagd evenement: Gluren bij de Buren!

Op woensdag 20 april vond het Gluren bij de Buren evenement plaats! Tussen 16:00 uur en 18:30 uur...

Lees meer
meer berichten

Video van ondernemers

Weten wat u zelf kunt besparen?

Maak ook meer winst met minder energie en doe mee

lees meer