Meld uw bedrijf aan voor de Op Morgen Groene Pluim

Tegenwoordig zijn veel ondernemers actief met duurzaamheid. Ook in Bronckhorst. Sommigen doen dat zelfs zo goed dat ze een Op Morgen Groene Pluim verdienen! Wij maken graag kennis met deze ondernemers. Ondernemers die voldoen aan een aantal criteria en daarom zo’n pluim krijgen. Geef u op als ondernemer en kijk of u voor deze stimuleringsprijs in aanmerking komt. Dat kost niets en levert veel inspiratie, goede publiciteit en vooral een warm hart op.

We reiken jaarlijks al de Op Morgen Duurzame Ster uit aan een inwoner of stichting die een duurzaam voorbeeld is voor de samenleving. Dit jaar gaat er nog een schepje bovenop met de Op Morgen Groene Pluim, voor een bedrijf dat hiervoor in aanmerking komt. Zo willen we ook lokale ondernemers een impuls geven om duurzaam te ondernemen. Richtlijn voor de prijs zijn de Global Goals, ook wel SDG´s genoemd, van de Verenigde Naties. De Groene Pluim toetst op vier van de zeventien doelen (Goals): eerlijk werk, duurzame productie, klimaat en partnerschap (www.sdgnederland.nl) Door u als ondernemer aan te melden doet u automatisch mee aan het doel ‘partnerschap’, wat u een interessante uitbreiding oplevert van je netwerk.

 

Aanmelden voor de Op Morgen Groene Pluim doet u via deze link

 

Inspirerend voorbeeld

 

Bronckhorst gelooft in de voorbeeldfunctie van ondernemende koplopers. Wethouder Wilko Pelgrom van duurzaamheid: “Veel ondernemers zijn al actief met duurzaam ondernemen maar hangen dat niet aan de grote klok. Ze vinden het heel normaal. Maar het is goed om duurzaam ondernemen juist wel aan de grote klok te hangen. Dat inspireert andere ondernemers! En juist daarvoor is De Groene Pluim in het leven geroepen. Om bedrijven in het zonnetje te zetten die vooroplopen. Als winnaar van de Groene Pluim inspireert u andere ondernemers om te werken aan een duurzame toekomst. De noodzaak is er al veel langer, nu moeten we het samen waarmaken.”

 

Stichting de Groene Pluim

 

Stichting De Groene Pluim stimuleert ondernemers in heel Nederland om duurzaam te ondernemen. Niet door te controleren, maar door te belonen. Ondernemers die klimaatverandering aanpakken of moeite doen voor duurzame consumptie verdienen de Groene Pluim. Door aan te sluiten maakt een ondernemer deel uit van een groep ondernemers die positief van zich laat horen. Zij delen hun kennis door interactieve kennissessies, bedrijfsbezoeken en events en inspireren elkaar met mooie voorbeelden.
De Groene Pluim is een landelijk initiatief met inmiddels 425 aangesloten bedrijven en 56 Groene Pluimhouders.

 

Op Morgen: voor de toekomst van Bronckhorst

 

Voor de toekomst van Bronckhorst is een duurzame betrokkenheid van inwoners en ondernemers onmisbaar. Samen maken we Bronckhorst tot een fijne plek om te wonen en te werken. Op het platform Op Morgen(externe link) bundelen we onze krachten voor een beter klimaat met handige tips en mooie verhalen.

De ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE) is per 1 januari 2021 uitgebreid. Woningeigenaren en zakelijke gebruikers kunnen nu deze vernieuwde landelijke subsidie aanvragen voor maatregelen die het energieverbruik fors terugdringen. Dit kunnen isolatiemaatregelen bij woningen zijn, maar ook de aanschaf van bijvoorbeeld een warmtepomp of zonneboiler of een aansluiting op een warmtenet. Ook zonnepanelen en kleinschalige windmolens vallen hieronder. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verstrekt de subsidie. De subsidie is beschikbaar tot 31 december 2026.

 

Voorwaarden

Per gebruikersgroep en maatregel zijn door RVO voorwaarden opgesteld voor het aanvragen van de subsidie. Niet alle maatregelen zijn namelijk voor iedereen beschikbaar. Zo kunnen alleen woningeigenaren subsidie ontvangen voor het isoleren van hun woning, waarbij zij minimaal twee isolatiemaatregelen tegelijk moeten aanbrengen. Hierbij is het ook mogelijk om één isolerende maatregel te combineren met een andere maatregel, zoals een warmtepomp of zonneboiler. Woningeigenaren kunnen de subsidie aanvragen nadat de maatregelen zijn uitgevoerd. De subsidie voor zonnepanelen en kleinschalige windmolens is alleen beschikbaar voor zakelijke rechtspersonen, zoals mkb-bedrijven en instellingen. De subsidie voor aansluiting op een warmtenet is alleen beschikbaar voor woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Zakelijke gebruikers kunnen de subsidie alleen aanvragen voordat de maatregelen zijn uitgevoerd. De subsidie voor een warmtepomp of zonneboiler is voor iedereen beschikbaar.

 

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) gaat op in de vernieuwde ISDE-regeling.  Alleen VvE’s kunnen voor het opstellen van een energieadvies nog gebruik blijven maken van de SEEH-regeling.

 

Looptijd en budget

De ISDE-regeling is beschikbaar t/m 31 december 2026, maar wordt wel jaarlijks opnieuw opengesteld. Het subsidiebudget voor 2021 is vastgesteld op €164 miljoen euro, waarbij specifiek voor zonnepanelen en windturbines een budget gereserveerd is van €40 miljoen. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie op www.rvo.nl/isde.

 

Bron: Gemeente Bronckhorst

De bedrijven op ’t Werkveld in Vorden werken hard aan verduurzaming van het bedrijventerrein. Zij gaan de komende tijd aan de slag met een pakket aan energiebesparende maatregelen om het bedrijventerrein CO2-neutraal en energie-positief te maken.

 

De afgelopen tijd heeft het bureau Mijn Onderneming Duurzaam (MOD) bij 47 ondernemers (= 80% van het totale energieverbruik) op het bedrijventerrein onderzocht op mogelijk besparings- en verduurzaamheidsmogelijkheden. Dit is in opdracht van het Energieteam van bedrijventerrein ’t Werkveld uitgevoerd. De gemeente en de provincie stelden hiervoor geld beschikbaar.

 

Energie-Team

Het Energie-team bestaat uit vertegenwoordigers van de ondernemers op het bedrijventerrein, de gemeente Bronckhorst, de Omgevingsdienst Achterhoek en wordt waar mogelijk ondersteund door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN en externe deskundigen. De gemeente Bronckhorst werkt samen met ondernemers toe naar een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein. Dit energieproject is daar een mooie stap in.

 

’t Werkveld CO2 neutraal

Uitvoering van de voorgestelde maatregelen zal leiden tot een energiepositief en een CO2-neutraal bedrijventerrein voor het verbruik van gas en elektriciteit. Vervoer en transport is hierin nog niet meegenomen. Het voorstel is om eerst besparingsmaatregelen uit te voeren, om op basis daarvan de mogelijke verduurzamingsmaatregelen te bepalen.

 

Elektriciteit

Het huidige energieverbruik is 1.639.760 kWh, waarvan 361.000 kWh voor verlichting. Dit verbruik gaat met de uitgevoerde maatregelen naar 1.577.760 kWh: een besparing van 116.000 kWh. De totale capaciteit voor duurzame opwek met zonnepanelen is 3.405.844 kWh. Met deze extra capaciteit van de zonnepanelen kan het bedrijventerrein niet alleen energiepositief worden, maar ook CO2-neutraal.

 

Gas

Het totale gasverbruik per jaar van de 47 ondernemers op ’t Werkveld is 249.997 m3, wat in 472 ton aan CO2 emissies resulteert. Dat komt neer op 5.814 m3 gemiddeld per bedrijf. Met besparingen kan dit teruggebracht worden naar een totaal verbruik van 100.000 m3 gas per jaar.

 

Terugverdientijd voor ondernemers

De resultaten zijn alleen haalbaar wanneer de ondernemers de geadviseerde maatregelen uitvoeren. Het initiatief daarvoor ligt in eerste instantie bij de individuele ondernemers zelf. De ondernemers zijn geadviseerd over mogelijke maatregelen voor hun bedrijf, inclusief een berekening van de terugverdientijd. Voor ondernemers is de terugverdientijd een belangrijk criterium voor het nemen van maatregelen.

Wel zijn ondernemers wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden, ook daadwerkelijk uit te voeren. Bij het project is de Omgevingsdienst Achterhoek en Achterhoek Onderneemt Duurzaam nauw betrokken. Samen met de ondernemers wordt een traject bepaald wanneer de maatregelen worden uitgevoerd.

 

Bron: Regio Online

Isoleren, energie besparen en energie opwekken. Het zijn maatregelen die passen bij duurzaam ondernemen. Maar bedrijven kunnen nog méér doen, zo zegt Ton van Hecke, de nieuwe voorzitter van IKZelhem (Industriële Kring Zelhem). Van Hecke nam eind vorig jaar het stokje over van Kees Riemers, directeur van Venster Techniek. Hij heeft een duidelijke missie. “Ik wil me inzetten om bedrijven niet alleen energieneutraal maar ook waterneutraal te krijgen. Water is namelijk een ondergeschoven kindje. Een gemiste kans, want technisch is er erg veel mogelijk”, zo weet de eigenaar van D2D Water Solutions als geen ander.

 

Scheve situatie

Volgens Van Hecke wordt slechts 1 procent van al het drinkwater voor consumptie gebruikt. De rest is bestemd om te douchen, toiletten mee door te spoelen en voor gebruik in de tuin. “Een hele scheve situatie. Dat moet je toch aan het denken zetten.” Hij weet er beroepsmatig erg veel van. Er is nationaal maar vooral ook internationaal veel belangstelling en waardering voor het innovatieve systeem van D2D Water Solutions om regenwater te bufferen en te hergebruiken. “Het probleem met water is dat het relatief zeer goedkoop is. Zeker in ons land. Daardoor ontbreekt de financiële prikkel en daarmee de noodzaak voor hergebruik. Toch is er beweging. Vooral omdat het past bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat wil ik bedrijven ook meegeven. Buffer water bijvoorbeeld op een gezamenlijk industriepark, het is prima herbruikbaar zelfs als drinkwater. Onze Drop2Drink unit is in staat om regenwater, grondwater of anderszins onbetrouwbaar water zo te behandelen dat het microbiologisch veilig wordt gemaakt voor consumptie.”

 

Meer aandacht en volgers

Het bedrijf van Ton van Hecke heeft verschillende aanvragen lopen. Daarnaast zijn er proefprojecten in voorbereiding, ook in de Achterhoek. “Je merkt dat duurzaamheid, ook op het gebied van water, steeds meer aandacht en volgers krijgt. We kunnen technisch een slag maken, als de wil er maar is. Dat geldt ook voor overheden, zij moeten de regelgeving hierop aanpassen.” De voorzitter van IKZelhem maakt zich de komende periode hard voor duurzaam ondernemen. “De energiescan van Achterhoek Onderneemt Duurzaam loont. Daar doe je als ondernemer je voordeel mee. Het is wel zaak om alle aspecten mee te wegen, dus ook water. Het is mijn grote wens om de Achterhoek niet alleen energieneutraal maar ook waterneutraal te krijgen.”

 

Voor meer informatie of specifieke vragen: Ton van Hecke, tel. 0314 727000 of mail naar: info@ikzelhem.nl

Wethouder Paul Hofman ziet energietransitie als enorme kans

Wethouder Paul Hofman noemt het de grootste ‘verbouwing’ van Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. “En we staan pas aan het begin van de energietransitie. Ik zie het vooral als een enorme kans. Er valt zoveel te winnen.” De wethouder en duurzaamheidscoördinator Erik Mol zien daarbij een belangrijke rol voor het bedrijfsleven in de gemeente Bronckhorst. “Er is ondernemerschap vereist.”

In het Akkoord van Groenlo van 2013 hebben de acht Achterhoekse gemeenten afgesproken te streven naar een energie-neutrale Achterhoek in 2030. Er moet dan net zoveel energie duurzaam worden opgewekt als er wordt verbruikt. Dat geldt overigens voor de gebouwde omgeving, dus exclusief mobiliteit. De gemeente Bronckhorst is één de ondertekenaars van het akkoord. Wethouder Paul Hofman en duurzaamheidscoördinator Erik Mol gaan dieper in op het onderwerp.

 

Ligt Bronckhorst op koers?

“Zowel burgers als bedrijven zijn er steeds meer mee bezig. Het begint echt te leven en alle partijen komen in beweging. Toch blijft het een grote opgave. Je moet het zien als een gezamenlijke zoektocht. Dat vergt een andere manier van denken. Voor het bedrijfsleven wordt de nieuwe economie werkelijkheid. Er is ondernemerschap en visie nodig om in te spelen op de transitie van fossiel naar duurzaam. Als je daar energie insteekt, betaalt dat zich dubbel en dwars terug. Het is goed als iedereen zijn steentje bijdraagt, daarmee oefen je invloed uit.”

 

Wat is de rol van de gemeente?

“We willen vooral stimuleren, faciliteren en als voorbeeld dienen. Het is altijd een wisselwerking, partijen kunnen elkaar inspireren en enthousiast maken. Daarom is het goed om praktijkverhalen te delen. Samen kom je verder. Daar helpen we als gemeente graag aan mee. Je ziet ook dat er bij aanbestedingen geselecteerd wordt op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarmee geef je al een signaal af.”

 

Voor welke aanpak wordt gekozen?

“Het is goed om te benadrukken dat bedrijven zichzelf in de kaart spelen als ze met het onderwerp aan de slag gaan. Dat biedt toekomstperspectief. Bewustwording is daarbij van groot belang. Gelukkig timmeren er al veel ondernemingen actief aan de weg. Daarnaast richten we ons ook op de inwoners als het gaat om het energievraagstuk. Zo is bijvoorbeeld het initiatief ontstaan om een Klimaatfestival te houden. De eerste editie onder de naam Op Morgen! heeft onlangs plaatsgevonden. Op Morgen is een platform van en voor iedereen in de gemeente Bronckhorst. Hiermee willen we elkaar inspireren voor een duurzame toekomst en onze krachten bundelen voor een beter klimaat. En tot slot, successen moet je samen vieren. Dat maakt het enthousiasme alleen maar groter en zorgt voor een bepaalde dynamiek.”

 

Zijn er veel duurzaamheidsinitiatieven?

“Dat mag je wel zeggen. Zo zijn er in onze gemeente maar liefst zeven energiecoöperaties actief. We vinden het belangrijk dat partijen gezamenlijk een duurzaamheidsslag maken. Energie en maatschappelijk verantwoord ondernemen lenen zich uitstekend voor een collectieve aanpak via bedrijvenparken, bedrijventerreinen of ondernemersverenigingen. Zo’n traject is kansrijker. Je leert van elkaar en kunt betere afspraken maken. Daardoor valt er meer winst te behalen, zowel bedrijfseconomisch als op het gebied van het milieu.”

 

Hoe duurzaam is de gemeente eigenlijk zelf?

“Terechte vraag, je moet het ook zelf laten zien. Eerlijk gezegd, als gemeente zijn we best goed en vooruitstrevend bezig. Het nieuwe gemeentehuis was in 2010 het meest duurzame gemeentehuis van ons land. Het pand is aardgasloos, voorzien van zonnepanelen en feitelijk energieneutraal aangezien we duurzaam opgewekte energie inkopen bij Agem. Vrijwel alle verlichting in de gemeente is inmiddels vervangen door led, en ook nog eens slim op afstand bedienbaar. Smart Connected, zoals dat heet. In totaal wordt er op deze manier 50 procent bespaard op de kosten voor verlichting. Verder zijn de nieuwe gemeentewerf en brandweerkazerne energieneutraal en zijn we van plan een CO² prestatieladder in te voeren.”

 

Waarom verstrekt de gemeente via Achterhoek Onderneemt Duurzaam kosteloze energiescans?

“Doel is om de energietransitie in Bronckhorst in een stroomversnelling te brengen. De scans blijken een prima middel om bedrijven in actie te laten komen. Ondernemers hebben niet altijd in de gaten wat de potentie is, waar de mogelijkheden liggen. Met een Energiescan of een MKB Energy Check krijgen ze het inzicht. Het werkt goed dat er met externe ogen naar de specifieke bedrijfssituatie wordt gekeken. Waar liggen de kansen en wat levert het op. Veel, zo leert de ervaring.”

 

Blijf bij de tijd, je klant vraag erom

‘Zorg dat je meegaat in de ontwikkelingen om je bedrijf bij de tijd te houden, want je klant vraagt erom en de ontwikkelingen gaan razend snel. En zorg ook dat je niet teveel betaalt voor energie. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Veel ondernemers weten niet dat de meeste maatregelen relatief makkelijk te nemen zijn en dat de terugverdientijd kort is’. Patrick Buunk van installatiebedrijf Wim Bosman uit Vorden ziet het als een morele verplichting om zijn kennis op het gebied van energiebesparing te delen met andere ondernemers.

Samen doen levert op

Buunk is ondernemer op Bedrijventerrein Werkveld in Vorden en zet zich in voor de belangen van alle ondernemers op het Werkveld. ‘Net als alle andere ondernemers heb ik een overvolle agenda. Maar ik zie ook welke mogelijkheden er liggen voor ondernemers om energie te besparen en om duurzamer te ondernemen. En juist door het samen te doen, kun je zoveel meer voor elkaar krijgen. Want waarom moet je als ondernemer het wiel zelf uitvinden terwijl je buurman net veel ervaring heeft opgedaan met duurzame maatregelen?’.

Uitgebreid, maar een must

Voor ondernemers in de gemeente Bronckhorst is er nu een mogelijkheid om een DOE-scan of een MKB Energy Check Up te laten afnemen. ‘Het hangt van je energieverbruik af welke voor jouw bedrijf van toepassing is. ‘We krijgen die scans nu zelfs gratis aangeboden door de provincie, gemeente en Achterhoek Onderneemt Duurzaam. Bij ons bedrijf is de DOE-scan inmiddels afgenomen. Ik ben blij met de resultaten, hoewel ik wel even moest slikken toen ik zoveel vragen kreeg. Ik dacht dat het vooral over energiebesparing ging, maar de DOE-scan biedt je veel meer. Het geeft me inzichten hoe om de hele bedrijfsvoering duurzamer te maken. Voor kleine bedrijven kan een energiescan al voldoende zijn. Maar wel een minimale must, die bedrijven moeten gaan doen.

‘O-ja-natuurlijk’ momenten

De DOE-scan brengt namelijk in beeld wat we al goed doen en waar we nog kunnen verbeteren. Ik heb veel ‘O, ja, natuurlijk’ momenten gehad. En dat heeft er onder andere voor gezorgd dat we nu veel actiever zijn op een aantal vlakken. We hadden al zonnepanelen, ledverlichting en optimale inregeling van onze installaties. En nu pakken we de finishing touch aan. Dat gaat om dingen in het bedrijf zelf, zoals de laatste armaturen die nog vervangen moeten worden. Maar ook in de contacten met onze klanten zetten we energiebesparing veel hoger op de agenda. Ze kunnen namelijk zo veel besparen. En als ondernemers moet je elkaar daar mee helpen. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen, laten we de kennis die iedereen opdoet vooral met elkaar delen.

Scan? Gewoon slim om te doen

De ontwikkelingen gaan razend snel. Wist je dat er 12 miljoen zonnepanelen in Nederland liggen, waarvan er 3 miljoen pas in 2017 zijn geïnstalleerd? Het zal mien tied wel duren, denken veel ondernemers. Maar ik ben er van overtuigd dat die tijd voorbij is. Zorg dat je klaar bent voor die toekomst. Omdat je klant er om vraagt. En omdat ik in iedere presentatie van mijn leveranciers te horen krijg hoe weinig zuurstof er over blijft op aarde door de CO2 uitstoot. We krijgen als ondernemer nu de kans om een gratis scan te laten afnemen. Dat is de eerste stap in alles wat er bij jouw bedrijf mogelijk is. Waarom zou je dat niet doen? Het is gewoon slim voor je bedrijf, je portemonnee en je omgeving’, stelt Buunk.

contact  aanmelden voor een scan

Compliment voor energieverbruik

Na de opening van het pand, twaalf jaar geleden, was er de nominatie voor de mooiste kapsalon van de wereld. Nu, na de Energy-check-up volgt het compliment dat het energieverbruik nauwelijks beter kan. ‘Leuk om te weten dat je het goed doet’ zegt Martine Hendriksen, eigenaresse van de Hair en Beautysalon, ‘maar jammer dat we niet meer kunnen besparen!’

Losse lampjes

‘De scan werd aangeboden door de gemeente, de provincie en Achterhoek Onderneemt Duurzaam.  En omdat we veel verlichting hebben en best een hoge energierekening, deden we graag mee. Stiekem hoopte ik op besparingstips maar er waren alleen wat losse lampjes die beter konden. We hadden nog geen ledverlichting, maar ik begreep inmiddels dat er ook ledverlichting is die kleurloos is. Je begrijpt dat dat voor in de kapsalon heel precies komt.

Het stroomverbruik is ook hoog door het intensieve gebruik van föhns en droogkappen. De haardrogers worden elk jaar zuiniger. En omdat ze maximaal twee jaar meegaan, vervangen we ze regelmatig. Zo heb je automatisch de meest zuinige versie.

Volgende stap?

Twaalf jaar geleden betrok de kapsalon een oude schuur. Fantastisch verbouwd en toen al uitstekend geïsoleerd. Maar dat is vooral te danken aan onze installateur. Op zijn aanraden zijn er de modernste en handigste snufjes ingebouwd. Waaronder een uitstekende cv-ketel en vloerverwarming die ook kan koelen in de zomer. Ik hield me daar toen nog niet zo mee bezig. Een volgende stap zou zijn om zelf energie op te wekken. Het dak van de salon is er groot genoeg voor en ook de ligging is goed. Toch wil ik eerst de bevindingen bij ons thuis ervaren. Daar liggen de zonnepanelen net op het dak!

Conclusie

Duurzaamheid was bij ons geen corebusiness. Wij waren meer gefocust op het uiterlijk van de mens. Nu denk je toch anders. Het hoort er gewoon bij en is onderdeel van ons allemaal. Dus ook van onze klanten en onze kinderen. Daarom gaan we bewuster om met energie maar kiezen we ook steeds vaker voor leveranciers die duurzaam werken en voor biologische producten met duurzame verpakkingen. Zo voorkomen we verontreinigingen en rare dingen in de toekomst. En het leuke is… de kapsters gaan nu ook thuis bewuster met energie om!


contact  aanmelden voor een scan