Wethouder aan het woord: Henk Bulten

Iedere maand vertelt een wethouder over een onderwerp waar de gemeente zich mee bezighoudt. Deze keer aan het woord: wethouder Henk Bulten

 

We gaan hergebruiken, repareren en recyclen

Vanaf 2014 zetten we als gemeente Doetinchem in op duurzaamheid. Dat is een leerproces geweest, inmiddels zijn we zover dat we ons bij alles wat we doen afvragen: draagt dit bij aan een duurzame samenleving? Nu maken we werk van een volgend thema: de circulaire economie. Ik ben verantwoordelijk voor die portefeuille in het college van B en W. Willen we de aarde leefbaar houden en onze welvaart veiligstellen, dan moeten we stappen zetten.

 

Tot voor kort gebruikten we grondstoffen om producten te maken en als ze niet meer nodig waren gooiden we ze weg. Al of niet in de verbrandingsoven. Dat kan niet meer. Hergebruik, repareren, recyclen, dat zijn de uitdagingen van de toekomst. Het rijksbeleid is dat we in het jaar 2050 een circulaire economie hebben. De totale kringloop, in alle sectoren. We kunnen de aarde niet blijven uitputten.

 

Als overheid hebben we doelstellingen geformuleerd. Het rijk, de provincies, onze eigen regio Achterhoek, de gemeenten. Wat is haalbaar, wat is effectief? Wie zet waarop in? Als Doetinchem kunnen we niet alles, daarvoor zijn we te klein. Maar we kunnen zeker onze bijdrage leveren en dat gaan we ook doen. Eén van de prioriteiten die we hebben gesteld is: de circulaire gemeentelijke organisatie.

 

We leggen de lat hoog, als het gaat om CO2-uitstoot en fair trade. Dat betekent bijvoorbeeld: wordt voor de koffie die we inkopen een eerlijke prijs betaald en komt de opbrengst bij de juiste mensen terecht? Daar zijn we kritisch op.

 

De eerste voorbeelden van de nieuwe aanpak zijn er. Bij de reconstructie van de Europaweg hebben we het oude asfalt gebruikt voor het fundament van de vernieuwde weg. Voor de toekomstige nieuwbouw van de Wilhelminaschool worden veel hergebruikte en milieuvriendelijke materialen gebruikt. Net als bij het ceremoniepaviljoen op natuurbegraafplaats De Slangenburg waar nu aan gebouwd wordt. In de nieuwe wijk De Kwekerij in Wijnbergen combineren we ecologisch verantwoord bouwen met meer diversiteit in de natuur. We zetten ook sterk in op hergebruik. Meubilair, groene stroom, lichtmasten, verkeersborden.

 

Dat bereiken we door afspraken te maken met organisaties zoals ons eigen bedrijf Buha, verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte. En met al onze leveranciers. Voor een deel gaat dat vanzelf. Bij De Kwekerij bijvoorbeeld vroegen bouwbedrijven spontaan: mogen wij verder gaan dan wat jullie van ons vragen? Natuurlijk. Meer mag altijd.

 

Ik wil geen valse verwachtingen wekken. We staan nog maar aan het begin van een onomkeerbare ontwikkeling en we moeten nog veel leren. Maar ik ben ervan overtuigd dat we geen andere keuze hebben. Alles bij elkaar betekent het dat niet alle goedkoopste inschrijvers de gemeentelijke opdracht krijgen. Sterker nog: in de meeste gevallen zijn we duurder uit.

 

Soms denk je: dit is een aantrekkelijke aanbieding. Als je dan kritisch kijkt naar het benodigde transport en de milieubelasting daarvan denk je: we doen het niet. Dan gaan we voor een andere aanbieding. Omdat het écht nodig is.

 

Henk Bulten
Wethouder van onder andere Financiën, Circulaire economie en Grondzaken

Iedere maand vertelt een wethouder over een onderwerp waar de gemeente zich mee bezighoudt. Deze keer aan het woord: wethouder Rens Steintjes.

 

Duurzaamheid: op naar de praktijk

“Na de verkiezingen werd ik enthousiast over een nieuw onderwerp in mijn portefeuille: duurzaamheid. In combinatie met natuur en landschap, klimaatadaptie en ruimtelijke ordening buitengebied kun je veel betekenen.

 

Er zijn grote uitdagingen. Ondanks dat we van het rijk elk jaar meer dan een miljoen euro gaan krijgen voor klimaatmaatregelen, is het erg lastig om goede mensen te vinden die dit werk gaan uitvoeren. We vissen als gemeenten allemaal in dezelfde vijver en die is zo goed als leeg.

 

Ook het overvolle stroomnet is een probleem. Je kunt wel overstappen op andere energiebronnen dan gas, maar als het netwerk het niet aan kan zit je vast. Liander werkt hard om de capaciteit uit te breiden, maar dat kost tijd.

 

Dat we nog een lange weg te gaan hebben staat vast. In 2050 moeten alle huizen en gebouwen gasvrij zijn. In onze Transitievisie Warmte hebben we vijftien wijken benoemd waarmee we op korte termijn in gesprek gaan. De eerste gesprekken hebben we gehad, met mensen in de  kleurrijke Buurt en een deel van de Romantische Buurt op Dichteren.

 

We hebben een groep enthousiaste bewoners gevonden met wie we de plannen uit gaan  werken. Natuurlijk zijn er ook mensen die het niet zien zitten. Ik snap dat, ik ben ook van de generatie die zelf een verwarmingsketel wil en een eigen auto op de oprit. Het probleem is: we kunnen onze huidige manier van leven niet volhouden. Je ziet niet voor niets een ontwikkeling van bezit naar gebruik van voorzieningen.

 

De oudere wijken in onze gemeente worden niet vergeten. Op kortere termijn moet je denken aan betere isolatie, er is niets mis met tochtstrips en radiatorfolie. Wat je niet verbruikt hoef je niet op te wekken. Daar valt nog veel winst te halen.

 

In de afgelopen jaren zijn er prachtige regelingen gemaakt om mensen te helpen die hun huis

willen verduurzamen. Huurders, kopers, ondernemers, mensen in het buitengebied: niemand wordt overgeslagen. Daarvoor moet ik mijn voorganger Frans Langeveld een compliment maken. Nu is het zaak om de plannen verder uit te voeren.

 

Weg van het papier, op naar de praktijk. Zodat onze inwoners weten dat die regelingen er zijn. Er is een serieuze energiecrisis, waardoor mensen in de problemen komen. Geluk bij een ongeluk: je hoeft niemand meer uit  te leggen dat er echt iets moet gebeuren.”

 

Rens Steintjes

Wethouder van onder andere mobiliteit, duurzaamheid en ruimtelijke ordening buitengebied

DAGO Autogroep is al jaren een begrip in Oost-Nederland. Klein begonnen en door de jaren heen uitgegroeid tot een omvangrijke autogroep met vestigingen in Aalten, Doetinchem en Ulft. Reporter en presentator Frans Miggelbrink ging op bezoek bij DAGO in Doetinchem. Hij sprak daar met eigenaar Richard Smees over de Energiescan die zij enige tijd geleden hebben laten uitvoeren. Richard vertelt trots dat ze al lange tijd duurzaam bezig zijn. ‘We hebben in dit pand al zeker dertien jaar aardwarmte. Daarmee waren we toen één van de eersten’. Maar natuurlijk kan het altijd beter en duurzamer! Daarom was DAGO geïnteresseerd in de energiescan die Achterhoek Onderneemt Duurzaam aanbiedt.

 

‘Op welke punten kon DAGO bezuinigen?’

‘Bij ons viel behoorlijk wat winst te behalen in het plaatsen van ledverlichting. We zijn ook anderhalf jaar bezig geweest met een plan om zonnepanelen te plaatsen. De subsidie was zelfs al geregeld. Opeens zei de constructeur dat de dakconstructie er niet op berekend was om zonnepanelen te plaatsen. Dus toen hebben we het daarbij gelaten. Totdat de onafhankelijke energie-adviseur langs kwam en ons wist te vertellen dat er nieuwe technieken waren waardoor we wel zonnepanelen konden plaatsen’ legt Richard uit. Inmiddels ligt het complete dak van DAGO vol met zonnepanelen. ‘Zonder de komst van de energie-adviseur was dat er niet meer van gekomen’.

 

Een simpele aanpassing waar je zelf niet aan denkt!

‘Een hele simpele aanpassing waar je echt niet zelf aan denkt zijn de boilers in de kitchenettes’. De boilers voor het handenwassen stonden op standaard 60 graden Celsius. Voor handenwassen is 45 graden Celsius ook warm genoeg. Tot slot is er nog een advies uitgebracht om in de hoge showroom ventilatoren op te hangen. ‘Ja, vond ik ook vreemd in het begin. Maar eigenlijk is het heel logisch. Want de ventilator drukt de warmte weer naar beneden, zodat je minder warmte verspilt’.

 

Energiezuinige auto’s en een duurzaam pand

Op de vraag van Frans of DAGO ook als een duurzame ondernemer communiceert naar hun klanten, reageert Richard bescheiden op z’n Achterhoeks: ‘Nee, ik denk dat we dat nog wel slimmer kunnen doen. Maar ik denk maar zo: Doe maar gewoon, dan ‘t kump wel goed’!

Ronald van der Kemp is ondernemer en eigenaar van onroerend goed op bedrijvenpark Wijnbergen in Doetinchem. ‘Als eigenaar heb ik er baat bij dat de verhuurwaarde van het pand zo hoog mogelijk blijft. Daarom vind ik het interessant en belangrijk om een pand toekomstbestendig te maken en te verduurzamen. Daarnaast vind ik het niet meer dan normaal dat we allemaal doen wat we kunnen, voor het milieu’.

 

‘De huurder heeft een belangrijke rol. Hij of zij is degene die de energie verbruikt. In de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Kantoorruimte, die veel verhuurders gebruiken, staat goed omschreven wie waarvoor verantwoordelijk is. Vaak komt het er op neer dat de huurder sowieso moet zorgen voor het installeren van duurzame verlichting met armaturen en het onderhoud van de installaties, zoals de verwarming, airco en alarminstallatie’.

 

‘Het komt ook wel voor dat een verhuurder zonnepanelen plaatst. Dan moet je als verhuurder en huurder afspraken met elkaar maken over de energielasten en de terugverdientijd, zodat je er beide bij wint. En na die terugverdientijd heb je er allebei profijt van. In de praktijk merk ik dat er heel veel mogelijk is als je met elkaar om tafel gaat. Maak onderling gewoon goede afspraken’.

 

Maar hoe werkt het als u in een huurpand zit? Of als u eigenaar bent van een pand waar meerdere huurders hun bedrijf hebben? In onderstaande factsheet leggen we u uit hoe het zit. Wie moet de maatregelen nemen?
De huurder, de verhuurder of beide?

 

 

download hier de factsheet

 

Claus Sport 500e deelnemer Achterhoek Onderneemt Duurzaam

 

De 500e energiescan van Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD). Die eer viel te beurt aan Claus Sport in Doetinchem, het bedrijf van Gerhard Kamperman. De ondernemer is uiterst positief. “De kosteloze AOD energiescan was voor ons een echte eyeopener. Je kunt veel meer besparen dan je denkt. Daar gaan we mee aan de slag!”

 

Gerhard Kamperman had o.a. al deels ledverlichting toegepast in zijn zaak. Hij was wel bewust van het energieverbruik, maar het had niet zijn constante aandacht. “Je bent druk met de dagelijkse beslommeringen. Je zet de verlichting aan, betaalt trouw de energierekening en denkt er verder niet al teveel bij na.” Totdat de energieadviseur van AOD meer inzicht gaf. “Daardoor kun je de puntjes op de i zetten, waardoor je nog duurzamer wordt.” Claus Sport kan met een relatief geringe investering flink besparen op de kosten. “Met een investering van 1.600 euro bespaar ik jaarlijks ruim 2.150 euro. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Gelijk doen dus!” De maatregelen zijn niet complex. De verlichting dient te worden vervangen door led. Aanwezigheidsschakelaars, daglichtafhankelijke verlichtingsregeling en het isoleren van leidingen zorgen verder voor een structureel lagere rekening. Met gedrag, oftewel good housekeeping, kan ook nog worden bespaard. “Zo kun je als bedrijf flinke stappen maken. Dat leidt tot economisch voordeel en je levert een bijdrage aan een beter milieu. Ik weet zeker dat veel winkeliers en bedrijven kunnen profiteren van de uitkomsten van een energiescan. Het is kosteloos, je bent er amper tijd mee kwijt, terwijl het je veel brengt.”

 

Ook het lederwarenhuis in het zonnetje

Het was de bedoeling om afgelopen maand op feestelijke wijze aandacht te schenken aan de 500e energiescan van AOD bij Claus Sport. De coronacrisis gooide roet in het eten. Tijdens de bijeenkomst zou ook Het Lederwarenhuis in het zonnetje worden gezet. Het bedrijf van Jos van Eggelen kreeg na de scan een 10 met een griffel van de energieadviseur van AOD. “Voor ons is dat de ultieme bevestiging dat we goed bezig zijn”, aldus Van Eggelen. De zaak werd drie jaar geleden verbouwd en uitgebreid van 200 naar ruim 300 vierkante meter. “We besloten gelijk energiebesparende maatregelen te nemen. Zo’n natuurlijk moment is namelijk de uitgelezen kans.” De eigenaar van Het Lederwarenhuis besloot alle verlichting te vervangen door led. Ramen kregen dubbel glas, terwijl het dak werd geïsoleerd. Het pand wordt verwarmd door een elektrische warmtepomp die tijdens warme dagen ook kan koelen. “De totale investering was interessant gezien de korte terugverdientijd. We hebben goede zaken gedaan. De energierekening is iets lager dan voorheen, terwijl de winkeloppervlakte flink is vergroot.” Ook werd het deurbeleid aangepast. In de winter is de deur dicht, zodat er geen energie wordt verspild. Het zorgt voor veel comfort, stelt Van Eggelen. “De verlichting is optimaal en er heerst een prettig klimaat in de winkel. Alles bij elkaar zijn we klaar voor de toekomst.”

 

Kosteloze energiescan

Energie besparen en opwekken in combinatie met duurzaam ondernemen. De Achterhoek loopt hiermee landelijk voorop. De inspanningen van de Achterhoekse ondernemers betalen zich terug in een lagere energierekening, milieuwinst en toekomstbestendigheid. Daarom sluiten steeds meer bedrijven (centrumondernemers en industriële ondernemingen) zich aan bij Achterhoek Onderneemt Duurzaam. Bedrijven kunnen zich aanmelden voor een kosteloze AOD energiescan, die wordt pas uitgevoerd als de maatregelen rondom het coronavirus worden opgeheven. Voor meer informatie mail naar info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl
Energie besparen en opwekken in combinatie met duurzaam ondernemen. De Achterhoek loopt hiermee landelijk voorop. De inspanningen van de Achterhoekse ondernemers betalen zich terug in een lagere energierekening, milieuwinst en toekomstbestendigheid. Daarom sluiten steeds meer bedrijven (centrumondernemers en industriële ondernemingen) zich aan bij Achterhoek Onderneemt Duurzaam. Zo is inmiddels een breed platform ontstaan waarbij samenwerking en kennisdeling centraal staan. Achterhoek Onderneemt Duurzaam is een initiatief van de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA), provincie Gelderland, 8RHK ambassadeurs, VNO-NCW Achterhoek, Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), de Achterhoekse gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk en alle lokale ondernemersverenigingen in de genoemde gemeenten.

 

Achterhoek Onderneemt Duurzaam is overigens de komende tijd wel gewoon bereikbaar. Bedrijven kunnen zich aanmelden voor een kosteloze energiescan, die wordt pas uitgevoerd als de maatregelen rondom het coronavirus worden opgeheven.

Voor meer informatie mail naar info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl

 

 

Wethouder Frans Langeveld ziet oplossing in samenwerking

“De missie is duidelijk. We moeten aan de slag met de veranderende leefomgeving. Duurzaamheid en circulariteit verdienen meer aandacht en dat is terecht.” Voor GroenLinks wethouder Frans Langeveld van de gemeente Doetinchem was het al langer ernst. Hij merkt dat het draagvlak voor maatregelen vooral de laatste tijd flink groeit. “Er is een versnelling ingezet. Een goede zaak, want we hebben met zijn allen een grote gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

 

Frans Langeveld is positief gestemd. De wereld verandert en dat vergt een omslag, aldus de wethouder. “We staan aan het begin van die omslag, maar er komen steeds meer medestanders. Duurzaamheid is een wereldprobleem, maar de oplossingen zijn zeker ook lokaal in te vullen. Alle bijdragen tellen.”

 

In het Akkoord van Groenlo van 2009 hebben de acht Achterhoekse gemeenten afgesproken te streven naar een energie-neutrale Achterhoek in 2030. Er moet dan net zoveel energie duurzaam worden opgewekt als er wordt verbruikt. Dat geldt overigens voor de gebouwde omgeving, dus exclusief mobiliteit. De gemeente Doetinchem is één de ondertekenaars van het akkoord. Wethouder Frans Langeveld gaat dieper in op dit voor hem zeer belangrijke onderwerp.

 

Hoe staat het erbij in de gemeente Doetinchem?

“Duurzaamheid en circulariteit staan nadrukkelijk op de agenda. Het is als essentieel onderdeel opgenomen in het collegeprogramma. Daarmee heeft het bestuurlijke prioriteit. We moeten nu bewegen, want er valt nog een enorme slag te maken. De inspanningen in de Achterhoek zijn al een tijd gaande, we zijn goed bezig. Zeker als je het in landelijk perspectief ziet. Er is al een mooi netwerk gelegd en er gebeurt echt iets. Praten en organiseren is goed, maar daadwerkelijk doen is nog veel belangrijker.”

 

Welke effecten ziet u daarvan terug?

“Uit cijfers blijkt dat er minder energie wordt verbruikt, terwijl er sprake is van economische groei. Dat betekent dat er serieus werk wordt gemaakt van energiebesparing. Aan de andere kant worden er door ondernemers en inwoners steeds meer zonnepanelen geplaatst, is de overgang naar ledverlichting sterk in opkomst en kijkt men naar alternatieven voor aardgas. Ik zie ook positieve ontwikkelingen als het gaat om een collectieve aanpak. De Achterhoek werkt uitstekend samen bijvoorbeeld in SIKA-verband, maar ook met partijen als Agem en Achterhoek Onderneemt Duurzaam. In Doetinchem zijn de bedrijvenparken verenigd en hebben we de commissie Duurzaam In Doetinchem (DUID). Daarmee is de basis goed. Dat moet ook want de opdracht liegt er niet om.”

 

Wat is de rol van de gemeente in uw ogen?

“De bal ligt feitelijk bij ondernemers en inwoners. Voor ondersteuning zijn wij de aangewezen partij. De gemeente wil vooral verbinden en faciliteren. Een goede informatieverstrekking hoort daarbij. De kennis waarover we kunnen beschikken, moet toegankelijk zijn. En door praktijkvoorbeelden te laten zien, inspireer je anderen. Enthousiasme werkt namelijk aanstekelijk. Als je een eerste stap hebt gezet op het gebied van duurzaamheid, volgt vaak vanzelf een vervolgstap. Die kant moeten we op.”

 

Waarom is het voor ondernemers belangrijk om aan de slag gaan met de energietransitie?

“Omdat ze er zelf veel baat bij hebben. Het is nuttig en noodzakelijk. Maatregelen die binnen vijf jaar worden terugverdiend zijn feitelijk gratis geld. Maar je moet als bedrijf vooral ook verder kijken dan de waan van de dag. Welke kant ga je op de komende tien tot vijftien jaar? Als je niet meedoet aan de verduurzamingsslag, mis je zeker op termijn de boot. We gaan steeds meer de kant op dat circulariteit een grote rol speelt bij aanbestedingen. Bedrijven die wel ‘groen’ bezig zijn, binden ook eerder klanten en mensen. Het maakt medewerkers trots.”

 

Kan een energiescan bedrijven op het juiste spoor helpen?

“Absoluut, dat is een zeer praktijkgericht middel. Een energiescan geeft alle benodigde informatie van een expert om de juiste beslissingen te nemen. Je kunt er geleidelijk mee aan de slag, het hoeft echt niet halsoverkop. Daarmee ben je klaar voor de toekomst en voldoe je aan de informatieplicht Energiebesparing, een uitbreiding op de Wet Milieubeheer. Per 1 juli 2019 zijn bedrijven namelijk verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) gaat dit als toezichthouder handhaven om zo een gelijk speelveld te creëren.”

 

Wat doet de gemeente zelf aan duurzaamheid?

“We stimuleren inwoners en ondernemers door inzet van diverse projecten en financiële faciliteiten. Daarnaast is er de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het verduurzamen van eigen gebouwen. Dat zie je terug in energiebesparing en het opwekken van energie op diverse gebouwen. Verder koopt de gemeente alle stroom die zij verbruikt groen in via de eigen Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (Agem). Dat betekent dat o.a. verlichting van het gemeentehuis maar ook de straatverlichting (ledverlichting) op Achterhoekse Groene stroom brandt. Daarnaast kijken we naar de inzet van eigen gronden ten behoeve van duurzame energieopwekking. Zo wordt op dit moment door een groep enthousiaste inwoners gewerkt aan de ontwikkeling van het zonnepark Europaweg, een zonnepark op gemeentegrond. Zo zullen we de komende tijd blijven bekijken waar we nog meer gronden en daken in kunnen zetten en energie kunnen besparen.”

 

 

CO2-reductie is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering bij groothandelaren Rensa en GévierDales, beide behorend tot de Rensa Family. We vroegen Jur Hofland, Logistiek Engineer, naar de drijfveren. ‘We vinden het essentieel om zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Als je maar een beetje visie hebt op wat er gaande is in de wereld, dan zie je dat bedrijven die niet duurzaam zijn de boot gaan missen. Maar buiten dat: we willen dit gewoon. Het is min of meer een principekwestie’.

 

Laaghangend fruit eerst

Rensa behoort tot de groenste groothandelaren in Nederland. De technische groothandel in verwarming en ventilatie zet sinds 10 jaar vol in op een duurzame bedrijfsvoering. We hebben de bronnen van onze uitstoot zorgvuldig in beeld gebracht. Daardoor zagen we dat 80% te maken heeft met onze logistiek. Dat is dus een van de eerste dingen die we hebben aangepakt. Je moet met het laaghangend fruit beginnen natuurlijk.’

 

Flinke CO2 reductie in transport

‘We hebben op dit moment 50 eigen vrachtwagens rondrijden. Daarvan rijden er al 5 op HVO-brandstof. Dat is een mix van plantaardige brandstof met diesel. Het scheelt toch bijna 20%  CO2-uitstoot. We rijden nog niet 100% plantaardig, omdat je nog wel eens onderweg moet tanken bij een verre levering. En we blijven natuurlijk wel  commerciële bedrijven: het moet ook praktisch blijven. Op dit moment zijn we aan het testen met volledig elektrische bedrijfswagens. Iedere keer valt er weer een stukje in de puzzel: steeds verder richting klimaatneutraal.’

 

Groene stroom, groen gas

‘In onze bedrijfspanden staat deze visie eveneens centraal. Bij iedere keuze wegen we af of de duurzame optie mogelijk is. Ik maak altijd een klein businessmodelletje dat de CO2-reductie tegenover de kosten zet. Dat maakt dat we sinds januari nu ook groen gas in onze bedrijfspanden hebben, we hadden al een tijdje groene stroom. En ons nieuwe magazijn in Doetinchem, dat eind dit jaar klaar is, kunnen we helemaal energieneutraal maken. Weer een stapje dichter bij ons doel’.

 

Doen wat je al kunt

De duurzame stappen leveren Rensa en GévierDales een groen imago en een renderend businessmodel op. Hofland: ‘Het is moeilijk om in cijfers uit te drukken wat het ons oplevert. Maar zonder duurzame bedrijfsvoering sta je bij tenders sowieso buiten spel. Dus om onze omzet te blijven houden zullen we wel moeten. En vergis je niet in wat het voor je imago doet. Ik zou ieder bedrijf willen oproepen om te kijken hoe je duurzaamheid al kunt toepassen in je bedrijf. Je kunt veel technische toepassingen doen die een investering vragen zoals: duurzaam transport, gebouwen, warmtepompen en dat soort dingen. Maar als je die investeringsruimte niet hebt kun je ook al heel veel doen in de processen en het gedrag binnen je bedrijf. Ik denk dan aan de beladingsgraad van je vrachtwagens of een opleiding om je chauffeurs zuiniger te laten rijden. Dat soort stappen levert je meteen, vanaf dag één, geld op. Co2-reductie en kostenbesparing gaan echt hand in hand, dat hebben we in die 10 jaar wel geleerd. Mis de boot niet, mensen!’.

 

Kosteloze energiescan wordt goed ontvangen

“Iedereen krijgt graag een cadeau. Dat geldt ook voor ondernemers. Mede daarom word ik met open armen ontvangen. Ik heb namelijk iets weg te geven. Het gaat om een kosteloze energiescan. De uitkomsten daarvan kunnen heel goed uitpakken. Het leidt in de meeste gevallen tot forse besparingen en daarmee structureel een flink financieel voordeel. Bedrijven zijn er maar wat blij mee, zo is mijn ervaring.”


Leefbaarheid, aantrekkelijkheid en duurzaamheid

Aan het woord is Albert Hoen (68). Hij zet zich als ambassadeur belangeloos in voor Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD). Albert weet waarover hij praat. Hij was jarenlang directeur van Arendsen Machinefabriek op bedrijventerrein Keppelseweg in Doetinchem. Het bedrijf dat in 2015 aan de Slagman Groep werd verkocht. “Ik voel me nog steeds nauw betrokken bij het bedrijventerrein en bij de Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Keppelseweg (SPBK). Arendsen Machinefabriek was er als één van de eerste bedrijven sinds 1969 gevestigd. Daarnaast bezit ik er nog vastgoed. Ik vind het belangrijk dat het bedrijventerrein floreert en toekomstbestendig wordt gemaakt. Leefbaarheid, aantrekkelijkheid en duurzaamheid zijn speerpunten. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”

Voorkom bedrijfsblindheid

Albert doet dat door bedrijven te bezoeken en ze te wijzen op de beschikbare energiescans van Achterhoek Onderneemt Duurzaam. “Het zijn kosteloze scans, dus de bedrijven hebben niets te verliezen. Ik verstrek alle informatie en benadruk dat het goed is om je onderneming een keer extern te laten doorlichten. Er zijn onderdelen of punten waar je zelf nooit aan hebt gedacht. Zie het als bedrijfsblindheid. Dat hoor ik ook vaak terug.” Zijn individuele benadering werpt vruchten af. Eerst ontvangen de bedrijven een brief met een presentje, een handige multitool. “Dat is een nuttige en goede binnenkomer, het blijft hangen. Een tijdje later worden ze gebeld voor een persoonlijk gesprek. Ik heb inmiddels al een groot aantal bedrijven bezocht en bijna iedereen is enthousiast en laat een scan doen. Slechts één ondernemer hield de boot af.”

Reëel beeld

“Het milieu krijgt terecht steeds meer aandacht. Ik vind het wel belangrijk om een eerlijk en reëel beeld te schetsen. Ondernemers prikken gelijk door een te rooskleurige voorstelling van zaken. Er moeten ook mogelijkheden zijn om te investeren, want anders heeft het geen zin om over een terugverdientijd te praten.”

Waardevol, ook voor de informatieplicht

“Al met al is het verstandig om in actie te komen. Ik wijs ondernemers daarbij ook op hun verantwoordelijkheid. Het valt me op dat al veel bedrijven met duurzaamheid en energiebesparende maatregelen bezig zijn. Het ontbreekt echter aan kennis, overzicht en samenhang. Daarom is een energiescan zo waardevol. Je krijgt een totaalbeeld en hebt iets concreets in handen. Dat laatste is heel prettig, want vanaf dit jaar bestaat de informatieplicht energiebesparing. Met de scan voldoe je hieraan. Ik vind het erg leuk en waardevol om ondernemers te helpen. Daar ga ik dan ook zeker mee door.”


Bent u ondernemer op bedrijventerrein Keppelseweg in Doetinchem en wilt u weten wat u kunt besparen? Maak een afspraak met Albert Hoen via info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl of tel. 06-53758878.


contact  aanmelden voor een scan

Geen idee dat ik zoveel stroom verbruikte

‘Ik schrok van de uitkomst van de MKB Energiecheck Achterhoek’, zegt Chris Derksen, eigenaar van Lunchroom-Cafetaria De Heezen. ‘Ik had geen idee dat ik zoveel stroom verbruikte. Nu doe ik dingen anders en… zonder nog maar een euro te hebben uitgegeven bespaar ik al zo’n € 100,- per maand aan stroom. En dat worden er zeker 150!’

Chris Derksen (61) heeft tussen dit interview en de plaatsing ervan de zaak overgedragen aan Margaret Seesink (53). De Heezencorner heet voortaan Eetkamer.nu. Het blijft een lunchroom maar wel eigentijdser. Met bijvoorbeeld zelfgemaakte hamburgers en patat op het menu. Margaret heeft de adviezen uit de MKB Energiecheck Achterhoek dankbaar overgenomen!

 

Routines overboord

‘Als ik ’s ochtends binnenkwam zette ik tegelijk alles aan: De frituur, de vaatwasser, de oven, noem maar op. Dan kun je de rest van de dag lekker snel handelen en werken. Dat doe ik dus niet meer. Die apparaten bleken de grootste boosdoeners. De elementen in de vaatwasser moeten voorverwarmen. Maar dat kan ook later op de dag. De frituur en de bain maries net zo. De enkeling die ’s ochtends al om een frietje vraagt, moet nu echt even geduld hebben. De ijsmachine is ook een grote energievreter. Die moet ver onder nul maar ook meerdere malen snel naar zo’n 72⁰C om te pasteuriseren. Sinds de scan draai ik alleen in het weekend ijs. Met een dubbele meter en een laag weekendtarief scheelt dat heel veel geld. En de klant merkt er niets van!’

Geen ontkomen aan

Je ontkomt niet aan verduurzamen. De scan is daar heel geschikt voor: Hij is gratis. Hij biedt keuzemogelijkheden en verschaft inzicht. Het is prettig om voorbereid te zijn op de toekomst. Voor de MKB Energiecheck Achterhoek was het toch een beetje een donkere wolk. Nu weet je wat kan en wat niet. En wat de alternatieven zijn voor gas. Bovendien, als je nu niets doet, kom je jezelf in de toekomst vanzelf tegen. Duurzaam ondernemen wordt immers verplicht.

De knop om

‘Bij mij is het licht aangegaan. Eerlijk gezegd was dat zonder de MKB Energiescan Achterhoek niet gebeurd. Dat het later inschakelen van apparatuur zo veel scheelt is een echte eyeopener. De volgende stap is ledverlichting en ik kan niet wachten om een keukenapparaat te vervangen. Met de nieuwste technieken zal mijn verbruik nog verder dalen. En dat levert veel meer op dan alleen een kostenbesparing!


contact  aanmelden voor een scan

DOETINCHEM – Vanaf eind 2019 is er een stimuleringslening beschikbaar voor kleine en micro-ondernemingen. Met deze lening wordt het voor kleine en micro-ondernemingen binnen onze gemeente nog aantrekkelijker om ook duurzaam te investeren in hun bedrijfsgebouwen. Deze duurzame investeringen dragen bij aan een lastenverlichting voor deze ondernemingen en daarnaast aan de ambitie energieneutraal in 2030.

 

De stimuleringslening is financieel gunstig

Een kleine onderneming is een onderneming waar minder dan 50 personen werkzaam zijn en waar de jaaromzet de 10 miljoen euro niet overschrijdt. Een ‘micro onderneming’ is een onderneming waar minder dan 10 personen werkzaam zijn en waar de jaaromzet de 2 miljoen euro niet overschrijdt. De looptijd van de lening is 15 jaar voor een leenbedrag van minimaal € 5.000 tot maximaal € 50.000. Er wordt gerekend met een rentepercentage van 1,6%. Daarmee is de lening voor kleine en micro-ondernemingen financieel gunstig.

 

“Kleine ondernemingen hebben meestal niet veel financiële reserve om te verduurzamen, maar willen wel graag wat doen. Leningen bij een commerciële bank zijn dan vaak ongunstig. Een gunstige leenfaciliteit kan dan een oplossing zijn om toch te verduurzamen. Met de duurzaamheidslening voor deze ondernemers creëren we hiermee een passend alternatief”, aldus wethouder Langeveld.

 

Doetinchem onderneemt duurzaam

De stimuleringslening volgt in aansluiting op het project Doetinchem Onderneemt Duurzaam waarbij bedrijven een gratis energiescan krijgen aangeboden. Wanneer ondernemers meedoen met dit project moeten zij binnen een jaar de energiebesparende maatregelen uit de scan doorvoeren. Door het beschikbaar stellen van de stimuleringslening wordt meedoen aan het verduurzamen van de onderneming nog eenvoudiger en aantrekkelijker.

 

Meer informatie: Het Energieloket!

Het Energieloket kan u verder helpen met vragen over de lening. Het Energieloket voert sinds 1 januari 2018 ook al de stimuleringslening voor particulieren en non-profit organisaties uit. Het Energieloket beoordeelt uiteindelijk of de aanvrager in aanmerking komt voor de lening. Is dit zo, dan gaat de aanvraag door naar Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland die de lening verstrekt.

 

Download hier de folder over de stimuleringslening

 

Ga naar de website van het Energieloket om de lening aan te vragen.