Hoe doet u mee

Online Masterclass Duurzaam Ondernemen 17 maart

Aan de slag met duurzaam ondernemen. Maar hoe?

U wilt duurzaam ondernemen. U vraagt zich af hoe u dit het beste aan kunt pakken en waar u het beste kunt beginnen? Dan is deze masterclass iets voor u. Achterhoek Onderneemt Duurzaam organiseert op 17 maart een online Masterclass Duurzaam Ondernemen van 16:00 tot 17.30 uur.

 

Waarom deze masterclass volgen?

  • Concrete handvatten en ideeën in anderhalf uur;
  • Inzicht in wat klanten en de maatschappij van ondernemers verwachten;
  • Inzicht in wat u kunt doen om uw bedrijf toekomstbestendig te maken;
  • Inzicht in hoe uw bedrijf geld kan verdienen door van waarde te zijn voor de maatschappij.

 

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor alle bedrijven uit de Achterhoek die graag willen weten wat duurzaam ondernemen voor hen kan betekenen. Deelname is gratis.

 

Aanmelden

Aanmelden voor de masterclass kan hier.

 

Jan Straatman is senioradviseur op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Hij werkt aan grootschalige projecten in de gebouwde omgeving en duurzaam ondernemerschap. Jan is onder andere programmamanager van Achterhoek Onderneemt Duurzaam. We vragen hem maandelijks om uitleg over ingewikkelde onderwerpen. De vraag van februari 2021:

 

Duurzaam ondernemen, is dat iets voor mijn bedrijf?

 

Iedereen onderneemt duurzaam. Toch? We komen weinig ondernemers tegen die zeggen niet duurzaam te (willen) zijn. Neemt niet weg dat de meesten het lastig vinden om concreet te maken wat ze dan precies doen, of laten. Natuurlijk, energiebesparing ligt voor de hand. Maar verder? De masterclass van Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) helpt ondernemers die meer willen doen op weg naar een toekomstbestendige bedrijfsstrategie. Hier lichten we een tipje van de sluier op hoe mkb-bedrijven aan het verstevigen van hun bestaansrecht kunnen werken. Nu en in de toekomst.

 

‘Zuiniger rijgedrag, minder afval, minder energieverbruik; we blijven puzzelen hoe we duurzamer kunnen werken’ Susan Keijsers – Eijgenhuijsen Precisievervoer Ruurlo

 

 

Waarom duurzaam ondernemen?

Ondernemers ervaren dat hun klanten en de samenleving van hen verwacht, soms zelfs eist, dat ze duurzaam bezig zijn. Consumenten rekenen er bijvoorbeeld op dat hun slager oog heeft voor dierenwelzijn. Ze kopen liever kippen met een Beter Leven keurmerk dan plofkippen. Of eten graag in een restaurant met streekproducten. Buurtbewoners waarderen het als de plaatselijke snackbar geurhinder beperkt door een filter aan te brengen in de afzuiging. Transportbedrijven winnen aanbestedingen omdat ze aantonen dat ze zuiniger en schoner vervoeren. Bouwbedrijven krijgen de vraag of ze woningen willen bouwen met bouwmaterialen die vrijkomen uit slooppanden, super energiezuinig en circulair. Daar staat tegenover dat sommige ondernemers nauwelijks merken dat hun klanten hier op letten. Desondanks ondernemen ze duurzaam en varen daarbij op hun eigen morele kompas en toekomstvisie. Ze denken aan hun reputatie en weten dat gevoel en emotie een grote rol spelen bij aankoopbeslissingen van hun klanten.

 

‘Het is heel simpel: gewoon doen wat je al kunt doen aan duurzaamheid. Alleen aan jezelf denken en de wereld vervuild achterlaten? Dat moeten we niet willen.’ Arjan Schuurman – Schuurman Schoenen

 

Duurzaam ondernemen, People, Planet, Profit

Nederlanders houden van gezond ondernemerschap. Daarmee bedoelen we dat een bedrijf zijn klanten en opdrachtgevers producten en diensten levert die ze waarderen. Dat het goed zorgt voor medewerkers, met aandacht voor opleiding en ontwikkeling en zorg voor veiligheid en arbeidsomstandigheden. Dat het de omgeving niet hindert, niet onnodig grondstoffen verbruikt of nodeloos afval produceert. Zo’n ondernemer mag, nee móet winst maken met het oog op de continuïteit van zijn bedrijf. Mooi gezegd hebben bedrijven bestaansrecht als People (mensen), Planet (milieu) en Profit (winst, waarde) met elkaar in balans zijn en Prosperity (welzijn) opleveren voor alle belanghebbenden. Niet alleen nu, maar ook met de blik op de toekomst. Niet alleen als afzonderlijk bedrijf, maar ook als onderdeel van een netwerk of de omgeving waar het bedrijf deel van uitmaakt, zoals de productieketen of het bedrijvenpark/winkelcentrum.

 

‘Duurzaamheid is onderdeel van onze missie. Omdat we dat zo voelen én om ons te kunnen handhaven in de top 3 van de wereld. Slim ondernemen is duurzaam ondernemen.’ Wouter Heideman – Pas Reform Doetinchem

 

Hoe nu verder?

Achterhoek Onderneemt Duurzaam organiseert (gratis, online) masterclasses om dieper in te gaan op duurzaam ondernemen voor mkb-bedrijven uit de Achterhoek. De masterclasses leveren u het volgende op:

 

  1. Het fenomeen ‘duurzaam ondernemen’ maken we inzichtelijk en praktisch voor middelgrote bedrijven.
  2. We laten concrete voorbeelden zien uit verschillende bedrijfstakken, waardoor u zich hierin zult herkennen.
  3. We verkennen de voordelen van het opnemen van duurzaam ondernemen in uw bedrijfsstrategie.
  4. Er is ruim gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, zodat u kunt zien waar andere ondernemers in de regio mee bezig zijn.
  5. We zoeken samen naar praktische handvatten, waar u in uw eigen bedrijf verder mee kunt.

 

De masterclasses hebben tot doel om u meer gevoel te geven wat duurzaam ondernemen voor uw bedrijf kan betekenen. Wilt u daar verder mee, dan biedt Achterhoek Onderneemt Duurzaam een beperkt aantal bedrijven een (gratis) duurzaam-ondernemenscan aan. Deze scan helpt u bij het inventariseren van MVO-thema’s die voor uw bedrijf relevant zijn en het opzetten van vervolgacties.

 

 

Meer weten en aanmelden Masterclass

Achterhoek Onderneemt Duurzaam organiseert op 17 maart een online Masterclass Duurzaam Ondernemen van 16:00 tot 17.30 uur. Aanmelden voor de masterclass kan hier.

 

Voor vragen of meer informatie kunt contact opnemen met Jan Straatman (j.straatman@balance-result.nl).

 

 

VNO-NCW en MKB-Nederland presenteerden hun nieuwe visie: ‘Ondernemen voor Brede Welvaart’. De nieuwe inhoudelijke koers van VNO-NCW en MKB-Nederland stoelt op een tiental uitgangspunten.

 

Een klimaatneutrale, circulaire samenleving met gelijke kansen voor iedereen staat bij de ondernemersverenigingen hoog op het prioriteitenlijstje. Bovendien willen zij een substantiële publiek-private investeringsagenda vormgeven om het land zonder milieuschaden over te dragen aan toekomstige generaties met uitstekende mogelijkheden om straks op een duurzame manier in hun brede welvaart te voorzien.

 

Achterhoek Onderneemt Duurzaam juicht deze nieuwe toekomstvisie toe. Het streven naar een duurzame, energie- of klimaatneutrale Achterhoek is namelijk al jaren de ambitie van de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA), initiatiefnemer van AOD. De doelstellingen op lange termijn gaan echter verder dan energiebesparing. Daarom heeft SIKA ruim een jaar terug een volgende stap gezet met het project Circulair Ondernemen. Koploperbedrijven en ondernemers op drie bedrijvenparken in de Achterhoek intensiveren hun onderlinge verbindingen en werken samen aan het circulair maken van hun businessmodel en dat van het bedrijvenpark als geheel. Het is de bedoeling dat op termijn andere bedrijvenparken gebruik zullen maken van de leerervaringen van de koplopers om dit voorbeeld te volgen.

 

Benieuwd naar de toekomstvisie ‘Ondernemen voor brede welvaart’ Bekijk dan hier de digitale flyer.

 

Ruim 600 ondernemers uit de Achterhoek hebben zich in de afgelopen tweeënhalf jaar al aangesloten bij het initiatief Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD). ‘Dit jaar willen we nog enkele honderden bedrijven enthousiast maken om te gaan deelnemen aan het initiatief’, vertelt projectleider Rinus Smet van AOD.

AOD is een initiatief voor en door ondernemers dat is ontstaan vanuit de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA). Het initiatief wordt ondersteund door de provincie Gelderland, de gemeenten Doetinchem, Berkelland, Oost-Gelre, Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Winterswijk, de 8RHK-ambassadeurs, VNO-NCW Achterhoek, Omgevingsdienst Achterhoek en alle lokale ondernemersverenigingen.

 

Duurzamer ondernemen

‘Wij helpen bedrijven, samen met hun eigen lokale ondernemersvereniging, om duurzamer te ondernemen en energie te besparen. Dat levert niet alleen voor hen voordeel op, maar draagt ook bij aan een beter klimaat’, legt Rinus Smet uit. ‘Via AOD kunnen ondernemers gratis en DOE-scan of de MKB Energiecheck Achterhoek doen. Daarmee krijgen zij snel in beeld hoe zij energie kunnen besparen en hun bedrijf kunnen verduurzamen. Bovendien krijgen zij bij de DOE-scan nadien nog vijf uur extra support van een onafhankelijke energieadviseur, die hen helpt bij het nemen van maatregelen, zoals het aanvragen en vergelijken van offertes voor energiebesparende maatregelen en het aanvragen van subsidies.

 

Verder organiseert AOD ook informatieavonden en een masterclass ‘Duurzaam Ondernemen’. Hiervoor werken we samen met de Achterhoekse lokale ondernemersverenigingen. We brengen bedrijven in contact met andere ondernemers in hun omgeving om ervaringen uit te wisselen. Want waarom zou je het wiel zelf telkens opnieuw uitvinden als je buurman al veel ervaring heeft met duurzame maatregelen?’

 

Energiescan

Ook een flink aantal ondernemers uit de gemeente Doetinchem heeft zich al aangesloten bij AOD en een gratis energiescan laten uitvoeren. ‘Daarbij gaat het niet alleen om ondernemers die gevestigd zijn op één van de bedrijvenparken, maar ook steeds meer ondernemers uit de binnenstad’, zegt Hans Dales, voorzitter van de commissie Duurzaamheid in Doetinchem (DUID). ‘Uit de reacties merken wij dat ondernemers erg positief zijn. Zij hoeven geen kosten te maken om de energiecheck of scan uit te voeren. Daarbij worden investeringen in verduurzaming en energiebesparing worden over het algemeen binnen drie tot vijf jaar weer terugverdiend. Zo ontstaat voor hen een win-win situatie.

 

Uit de reacties die wij ontvangen, blijkt bovendien dat veel deelnemers bereid zijn om in de komende jaren (individueel of collectief) extra stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Duurzaamheid is nuttig en noodzakelijk. Bedrijven die hier niet aan meedoen, missen op de langere termijn de boot. Ook vanuit de rijksoverheid worden steeds meer maatregelen verplicht gesteld. Dan is het als ondernemer verstandiger om zelf het initiatief te nemen om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Gelukkig beginnen ook steeds meer ondernemers in de gemeente Doetinchem zich hier bewust van te worden. Ik denk dat we met een groeiende groep koplopers op de goede weg zitten.’

 

Klik hier voor meer informatie over hoe u zich kan aansluiten bij AOD.

Samenwerking, energie besparen en opwekken en het realiseren van een kennis- en innovatiecentrum. Met die drie thema’s gaat Bedrijvenpark Wijnbergen de komende periode actief aan de slag. Met een collectieve aanpak valt veel winst te behalen, zo bleek tijdens een geslaagde uitzending van Bedrijvenpark Wijnbergen TV voor de ondernemers van het bedrijvenpark.

 

Samen sterk de toekomst in! Dat is het doel van Parkmanagement Wijnbergen. Samenwerking en kennisdeling kan ondernemers, onderwijsinstellingen en de overheid veel opleveren. Tijdens de online uitzending met tal van sprekers werden ondernemers van het bedrijvenpark op de hoogte gesteld van de vorderingen. Ze deden zelf actief mee aan de online sessie.

 

De sleutel naar succes

De uitzending stond in het teken van de pilot circulair en toekomstbestendig ondernemen waaraan Bedrijvenpark Wijnbergen meedoet. Het betreft een gezamenlijk pilotproject van de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) en Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) met steun van de provincie Gelderland en gemeenten, waaronder Doetinchem. Drie Achterhoekse bedrijvenparken doen mee. Het gaat om Bedrijvenpark Wijnbergen, Bedrijvenpark Borculo en De Laarberg in Groenlo. Zij vormen een voorbeeldfunctie voor de ruim dertig andere bedrijvenparken in de hele provincie. “Meedenken en meedoen. Het is de sleutel naar succes. Op deze manier spelen we in op de ontwikkelingen van morgen”, zo vertelde Ronald van der Kemp voorzitter van Parkmanagement Wijnbergen aan de bevlogen presentator Sjoerd Weikamp.

 

Zijn woorden werden kracht bijgezet door Rinus Smet van SIKA. “Dit project is een unieke kans om een grote stap te zetten. Samenwerking in de keten, maar zeker ook in de directe omgeving biedt veel voordeel. Met een zelfvoorzienend en innovatief bedrijvenpark speel je in op de nieuwe economie. En daarmee ben je als bedrijf ook een aantrekkelijke werkgever voor jongeren.”

 

Rob Westerdijk van de HAN beaamde dat laatste. Hij ziet in het proces een actieve rol voor zijn studenten. “Zij hebben specifieke kennis in huis en kunnen de bedrijven ondersteunen met het doen van onderzoek. Op die manier doen ze ervaring op en zo helpen we elkaar verder.”

 

Wethouder Frans Langeveld van de gemeente Doetinchem stak zijn enthousiasme over de pilot niet onder stoelen of banken. “Wij stimuleren, ondersteunen en faciliteren dit mooie project. Ook bieden we kosteloze energiescans aan die worden verzorgd door Achterhoek Onderneemt Duurzaam.” Het besparen en opwekken van energie en duurzaamheid is één van de speerpunten voor het komende jaar. Want er valt op het bedrijvenpark jaarlijks ongeveer 7,5 miljoen euro te besparen, zo werd duidelijk gemaakt. Samenwerking op dit terrein is dus erg interessant voor de portemonnee en je bent als bedrijvenpark verantwoord bezig.

 

Terugkijken

De uitzending ‘Samen sterk de toekomst in’ van Bedrijvenpark Wijnbergen TV is hier terug te zien!

Bedrijvenpark Borculo gaat ambitieus aan de slag. Doel is een modern, innovatief en zelfvoorzienend bedrijvenpark. Om dat te bereiken zoeken de ondernemers nadrukkelijk samenwerking met elkaar, met onderwijsinstellingen en de overheid. “We moeten nu gas geven en stappen maken”, is de boodschap van projectleider Hans Ebbekink.

 

Stemmen voor thema’s

Ebbekink fungeerde als presentator van een webinar voor de ondernemers van het bedrijvenpark. Met tal van sprekers werd er uitgebreid gesproken over de plannen voor een toekomstbestendig bedrijvenpark waar een groot draagvlak voor is. Aan het eind van de sessie werd de strategie bepaald en konden de deelnemers kiezen welke thema’s worden opgepakt. De meeste stemmen waren voor: veilige wegen, bereikbaarheid, energiebesparing en duurzaamheid en visieplan 2030. Deze onderwerpen worden nu uitgewerkt in werkgroepen. De projectleider wil zo snel mogelijk een plan van aanpak met directe acties per themagroep uitwerken. “Zodat er concrete resultaten kunnen worden geboekt. Dus doe mee”, was zijn dringende oproep.

 

Unieke kans

De webinar werd gehouden in het kader van het pilotproject circulair en toekomstbestendig ondernemen waaraan Bedrijvenpark Borculo meedoet. Het betreft een gezamenlijk project van de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) en Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN) met steun van de provincie Gelderland en gemeenten, waaronder Berkelland. Drie Achterhoekse bedrijvenparken doen mee. Het gaat om Bedrijvenpark Borculo, De Laarberg in Groenlo en Wijnbergen in Doetinchem. Zij vormen een voorbeeldfunctie voor de ruim dertig andere bedrijvenparken in de hele provincie. Bedrijvenpark Borculo telt ruim 120 bedrijven en zo’n 4.000 werknemers. Uit interviews met de ondernemers blijkt dat ze het project als een unieke kans zien om voordeel te behalen. “Dat kan door collectief maatregelen te nemen en structureel samen te werken, zowel in de keten als in de directe omgeving”, vertelde Rinus Smet van SIKA tijdens de webinar. Ook Rob Westerdijk van de HAN was enthousiast. Hij is blij dat zoveel ondernemers inzien dat samenwerking loont. “Elkaar versterken, daar gaat het om. Daar kunnen onze studenten een rol bij spelen.” Ook wethouder Gerjan Teselink van de gemeente Berkelland reageerde enthousiast. “Het is een mooi project. Het is goed om gezamenlijk op te trekken, dat doen we door ondersteuning te bieden en zaken te faciliteren.”

 

Terugkijken

De webinar is terug te kijken op de website www.bedrijvenparkborculo.nl en het YouTube kanaal van Bedrijvenpark Borculo.

Werkt u als ondernemer aan hernieuwbare warmte, duurzame energie-opwek of het besparen van energie? Dan is dit evenement misschien wat voor u.

 

Van 25 tot en met 28 januari 2021 vindt voor de 5e keer het EZK-evenement (Partners in Energie-uitdagingen) plaats. Dit jaar helemaal digitaal; via een online platform. Het is een vierdaags evenement, vandaar dat de online sessies zijn verspreid. Zo blijft er voor u meer tijd over om voor, tijdens én na het evenement online te netwerken met andere deelnemers.

 

Programma

Van maandag 25 tot en met woensdag 27 januari kunt u elke dag kiezen uit 3 sessies. Elke sessie gaat over 1 van de 3 thema’s: proces-, gebouw- of gebiedsgerichte kansen en mogelijkheden.

De eerste 2 thema’s gaan over het verduurzamen van het proces en het gebouw door middel van energiebesparing, duurzame energie opwek en gebruik van hernieuwbare warmte. Daar hoort duurzame inkoop ook bij.

Bij het thema ‘gebiedsgericht’ hoort u meer over bedrijfsterreinen, warmtenetten, wijkaanpak, aardgasvrij etc.

Bekijk het volledige programma hier.

 

Aanmelden

Enthousiast? Meldt u zich dan snel aan voor het EZK-evenement via het online aanmeldformulier.

 

Uitreiking EZK Energy Award 2020

Donderdag 28 januari wordt het evenement afgesloten door Sandor Gaastra (directeur-generaal Klimaat en Energie ministerie EZK), Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland), Ed Nijpels (Voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoorden), Marjan Minnesma (directeur Urgenda) en Teun Bokhoven (voorzitter NVDE). Ook vindt tijdens deze plenaire afsluiting de uitreiking van de EZK Energy Award 2020 plaats.

 

Meer weten?

Bekijk meer informatie over het evenement op de site van het RVO. 

 

Bron: RVO. 

De ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE) is per 1 januari 2021 uitgebreid. Woningeigenaren en zakelijke gebruikers kunnen nu deze vernieuwde landelijke subsidie aanvragen voor maatregelen die het energieverbruik fors terugdringen. Dit kunnen isolatiemaatregelen bij woningen zijn, maar ook de aanschaf van bijvoorbeeld een warmtepomp of zonneboiler of een aansluiting op een warmtenet. Ook zonnepanelen en kleinschalige windmolens vallen hieronder. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verstrekt de subsidie. De subsidie is beschikbaar tot 31 december 2026.

 

Voorwaarden

Per gebruikersgroep en maatregel zijn door RVO voorwaarden opgesteld voor het aanvragen van de subsidie. Niet alle maatregelen zijn namelijk voor iedereen beschikbaar. Zo kunnen alleen woningeigenaren subsidie ontvangen voor het isoleren van hun woning, waarbij zij minimaal twee isolatiemaatregelen tegelijk moeten aanbrengen. Hierbij is het ook mogelijk om één isolerende maatregel te combineren met een andere maatregel, zoals een warmtepomp of zonneboiler. Woningeigenaren kunnen de subsidie aanvragen nadat de maatregelen zijn uitgevoerd. De subsidie voor zonnepanelen en kleinschalige windmolens is alleen beschikbaar voor zakelijke rechtspersonen, zoals mkb-bedrijven en instellingen. De subsidie voor aansluiting op een warmtenet is alleen beschikbaar voor woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Zakelijke gebruikers kunnen de subsidie alleen aanvragen voordat de maatregelen zijn uitgevoerd. De subsidie voor een warmtepomp of zonneboiler is voor iedereen beschikbaar.

 

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) gaat op in de vernieuwde ISDE-regeling.  Alleen VvE’s kunnen voor het opstellen van een energieadvies nog gebruik blijven maken van de SEEH-regeling.

 

Looptijd en budget

De ISDE-regeling is beschikbaar t/m 31 december 2026, maar wordt wel jaarlijks opnieuw opengesteld. Het subsidiebudget voor 2021 is vastgesteld op €164 miljoen euro, waarbij specifiek voor zonnepanelen en windturbines een budget gereserveerd is van €40 miljoen. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie op www.rvo.nl/isde.

 

Bron: Gemeente Bronckhorst

Een innovatief, zelfvoorzienend en daarmee toekomstbestendig bedrijvenpark. Dat is het doel in Borculo. Door samen te werken valt er veel te winnen. “Ondernemers moeten het grotere geheel zien”, zo luidt de boodschap van projectleider Hans Ebbekink.

 

Bedrijvenpark Borculo doet mee aan de pilot circulair en toekomstbestendig ondernemen. Een unieke kans voor bedrijven om mee te doen. Het pilot project betreft een gezamenlijk project van de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) en Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) met steun van de provincie Gelderland en gemeenten. Drie Achterhoekse bedrijvenparken doen mee. Het gaat om Bedrijvenpark Borculo, De Laarberg in Groenlo en Wijnbergen in Doetinchem. Deze drie parken vormen een koplopergroep en vervullen een voorbeeldfunctie voor de ruim dertig andere bedrijvenparken in de Achterhoek en de hele provincie. Er wordt ingezet op duurzame, innovatieve en zelfvoorzienende bedrijven en bedrijvenparken. Een toekomstbestendige, sterke economische Achterhoek.

 

‘Van belang dat iedereen meedoet en meedenkt’

Bedrijvenpark Borculo is de nieuwe naam na de samenvoeging van de bedrijventerreinen Lichtenhorst en Overberkel. “Zie het als een nieuwe start met ambitieuze plannen”, vertelt Hans Ebbekink. “Door samen te werken, ontstaat een bepaalde dynamiek en valt er veel voordeel te halen.” Bijvoorbeeld op het gebied van energie, afval, veiligheid en werkgelegenheid. “Samen energie opwekken waardoor het bedrijvenpark zelfvoorzienend en onafhankelijk wordt. Het is een mooi voorbeeld waarmee een versnelling kan worden ingezet.” Door collectief maatregelen te nemen en structureel samen te werken kan een enorme slag worden gemaakt. “Het is zaak dat iedereen meedoet en meedenkt. Op die manier ontstaat een unieke kans om Bedrijvenpark Borculo te verduurzamen en op te waarderen.” Daarom is het belangrijk dat alle ondernemers meepraten tijdens de webinar op 20 januari. Via een interactieve livestream krijgen ondernemers, vertegenwoordigers van de gemeente, onderwijs- en kennisinstellingen de gelegenheid om te reageren op het project, om oplossingen aan te dragen en belangen in te brengen. Aanmelden voor de webinar kan door een mail te sturen naar: communicatie@bedrijvenparkborculo.nl

Een unieke kans voor bedrijven om mee te doen. Het pilot project circulair en toekomstbestendig ondernemen zet Bedrijvenpark Wijnbergen op voorsprong. De nadruk moet liggen op samen, stelt Ronald van der Kemp, voorzitter van Bedrijvenpark Wijnbergen. “Er zijn volop kansen, maar het lukt alleen als we de handschoen gezamenlijk oppakken.”

 

Meedenken en meedoen, daar gaat het om. Dat kan tijdens een webinar op 21 januari. De verwachtingen van de pilot zijn hooggespannen. Er is een breed draagvlak, zowel het bestuur als de bedrijven pakken het voortvarend op, zo is nu al duidelijk. Het pilot project betreft een gezamenlijk project van de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) en Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) met steun van de provincie Gelderland en gemeenten. Drie Achterhoekse bedrijvenparken doen mee. Het gaat om Wijnbergen in Doetinchem, De Laarberg in Groenlo en Bedrijvenpark Borculo. De drie parken vormen een koplopergroep en vervullen een voorbeeldfunctie voor de ruim dertig andere bedrijvenparken in de Achterhoek en de hele provincie. Daar kunnen ze hun voordeel mee doen. Er wordt ingezet op duurzame, innovatieve en zelfvoorzienende bedrijven en bedrijvenparken.

 

Een toekomstbestendige, sterke economische Achterhoek. Dat is het doel. Ondernemers, directie en management van Bedrijvenpark Wijnbergen krijgen volop de ruimte om te anticiperen op het project. Dat kan concreet tijdens de webinar op 21 januari. Er wordt gesproken over de inhoud en aanpak van het plan. Presentatie van de interactieve meeting is in handen van de bekende Achterhoekse ondernemer Sjoerd Weikamp, met zijn bedrijf eveneens gevestigd op Bedrijvenpark Wijnbergen. U kunt zich hiervoor aanmelden via: communicatie@parkmanagementwijnbergen.nl. Daarna ontvangt u een livestreamlink en kunt u online volop meepraten en reageren.

Geplande besparing door de deelnemende bedrijven per jaar

kWh

Geplande besparingen door de deelnemende bedrijven per jaar

Geplande opwekking door de deelnemers per jaar

kWh

Deze ondernemers in de Achterhoek gingen u voor.

Ondernemers

Per gemeente

Actualiteiten en succesverhalen

Online Masterclass Duurzaam Ondernemen 17 maart

Aan de slag met duurzaam ondernemen. Maar hoe? U wilt duurzaam ondernemen. U vraagt zich af hoe u...

Lees meer

Duurzaam ondernemen, is dat iets voor mijn bedrijf?

Jan Straatman is senioradviseur op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Hij...

Lees meer
Ondernemen voor brede welvaart

Klimaatneutrale en circulaire samenleving als hoogste prioriteit

VNO-NCW en MKB-Nederland presenteerden hun nieuwe visie: ‘Ondernemen voor Brede Welvaart’. De...

Lees meer
meer berichten

Video van ondernemers

Weten wat u zelf kunt besparen?

Maak ook meer winst met minder energie en doe mee

lees meer