Meer informatie

Energie besparen verplicht

De energiekosten stijgen explosief. Toch raar dat we het dan nog moeten hebben over verplicht energie(kosten) besparen. De meeste investeringen verdienen zich immers in korte tijd terug. En wie weet wordt het nog erger. Tijd voor actie, bijvoorbeeld als het gaat om de label-C plicht voor kantoorgebouwen.

Label-C verplichting kantoorgebouwen

In mei schreef ik in mijn blog over de verplichting; het kantoorpand moet vanaf 1 januari 2023 ten minste energielabel C hebben. Voldoet het niet, dan vervalt de gebruiksvergunning en dreigt sluiting. Geen kantoorgebruiker of -verhuurder die daar op zit te wachten. Gelukkig hebben ze dat zelf in  de hand. Lees mijn vorige blog terug als u deze gemist hebt. Dan bent u weer helemaal op de hoogte.

Wanneer van toepassing?

Afgelopen maanden zijn bij Achterhoek Onderneemt Duurzaam veel vragen binnengekomen over de Label-C verplichting. Wanneer is deze wel of niet van toepassing en wat kan ik doen om de zaak op orde te brengen? De basisregels zijn besproken in mijn eerdere blog. Weet u niet wat het label is van uw kantoorgebouw, dan helpt een maatwerkadvies u op weg. Het geeft zowel inzicht in uw huidige energielabel, als adviezen wat er moet gebeuren als het energielabel niet goed genoeg is. Heeft een pand alleen een kantoorfunctie, dan zijn de regels glashelder. Veel vragen hebben betrekking op combinaties van verschillende gebruiksfuncties van een pand. Bijvoorbeeld combinaties van kantoor, woning, praktijkruimte, opslagruimte, winkelruimte of vergaderzalen. Dan is de vraag of het pand moet voldoen aan Label-C verplichting minder gemakkelijk te beantwoorden. Daarom geven we hieronder enkele voorbeelden van situaties die we in de praktijk zijn tegengekomen.

 

Heeft mijn pand een kantoorfunctie?

Het beste antwoord krijgt u als u een gebruiksvergunning hebt van uw pand. Daarin staat vermeld wat de gebruiksfunctie van het pand is. Hebt u geen gebruiksvergunning, dan gaat het om het actuele gebruik van het pand. Bijvoorbeeld, een pand is bij het kadaster geregistreerd als kantoorpand. Op de begane grond is inmiddels echter een sportcentrum gevestigd. Dan geldt voor dat sportcentrum de label-C verplichting niet. Wel voor het kantoorgedeelte.

 

Is de labelplicht voor mijn pand van toepassing?

Hieronder volgt een aantal praktijksituaties, die zo goed mogelijk zijn beoordeeld op de labelplicht; is deze wel of niet van toepassing. Het is misschien taaie kost, maar kan u wel helpen om te bepalen of uw pand labelplichtig is.

 1. Wanneer is de kabelplicht van toepassing? De labelplicht is van toepassing voor panden met een kantoor van meer dan 100 men waarvan het kantoorgedeelte meer dan 50% is. Zie verder mijn vorige blog.
 2. In mijn pand is een muziekstudio gevestigd. Is de labelplicht van toepassing? Nee. De labelplicht geldt op dit moment alleen voor kantoorfuncties. 
 3. Mijn pand staat bij het kadaster bekend als kantoor, maar het is in gebruik als gezondheidscentrum. Is de labelplicht van toepassing? Nee. Het huidige gebruik van het pand is gezondheidscentrum. De labelplicht geldt alleen voor panden die als kantoor in gebruik zijn. 
 4. Wij zitten in een kantoorpand dat is ingericht als praktijk voor fysiotherapie met grote en kleine oefenruimten, 2 behandelkamers, een wachtruimte, een toilet en douches, archiefruimte, een keuken, een kantoorkamer en een stookruimte. Het bruto vloeroppervlak is 284 m2  is de labelplicht van toepassing? Nee. Ofschoon het pand groter is dan 100 m2, is de kantoorkamer een nevenfunctie van de praktijk. De hoofdfunctie is dus geen kantoor en de labelplicht is dan niet van toepassing.
 5. We zitten in een pand met 90 mkantoor en 50 mandere functies. Is de labelplicht van toepassing? Ja. Het pand is in totaal 140 m2. De hoofdfunctie is kantoor en inclusief nevenfuncties meer dan 100 m2. Dus is de labelplicht van toepassing. 
 6. We hebben een kantoor van 260 mmet een bedrijfswoning van 250 m2. Is de labelplicht van toepassing? Ja. De labelplicht is van toepassing op het kantoorgedeelte. Nee. De labelplicht is niet van toepassing voor de woning.
 7. We hebben een kantoor 250 m2, gecombineerd met een appartement van 150 men een opslag/garage van 150 m2. Is de labelplicht van toepassing? Deze situatie is niet zo eenduidig. Hoort de opslag/garage bij het kantoor, dan is kantoor plus opslag/garage labelplichtig. Hoort de opslag/garage bij het appartement, dan is minder dan 50% kantoorfunctie en is de labelplicht niet van toepassing.
 8. Ons pand van 360 mbestaat uit een appartement en 105 m2 kantoorruimte. Is de labelplicht van toepassing? Nee. Het kantoor is minder dan 50% van het pand. Er is dus geen Label-C plicht.
 9. Ons pand van in totaal 550 mbestaat uit 250 mkantoor, 150 mappartement en 150 mkelder, garage en opslag. Is het kantoor labelplichtig? Nee. Het kantoor is minder dan 50% van het pand en dus niet labelplichtig.
 10. We hebben een bedrijfspand van 3.886 m2, waarvan 540 mkantoor over 2 verdiepingen. Is de labelplicht van toepassing? Nee. Ofschoon het kantoorgedeelte groter is dan 100 mis de labelplicht niet van toepassing. Het kantoorgedeelte is namelijk slechts 14% van het totaal en dus minder dan 50%.
 11. Tegen onze grote bedrijfshal is een klein kantoorgebouw aangebouwd. Is dit labelplichtig? Ook hier een situatie die wat lastiger is te beoordelen. Als het kantoorgedeelte onderdeel is van het totale pand, dan is het niet labelplichtig, want minder dan 50%. Als het kantoor als zelfstandig pand is te beschouwen, dan is het wel labelplichtig, want het is groter dan 100 m2.
 12. We zitten in een verzamelpand met een tandartsenpraktijk van 65 m2 en bijbehorend kantoor van 65 m2 op de begane grond en 160 m2 kantoren op de verdieping, die in gebruik zijn van een administratiekantoor. Is de labelplicht van toepassing? Ja. Alle kantoorruimten opgeteld zijn meer dan 50%, dus de labelplicht is van toepassing.
 13. We hebben een kantoorpand in de verhuur, met een bedrijfswoning die we zelf gebruiken. Kadastraal is het één pand van 550 m2. Het kantoor is 260 m2, met een ongebruikte zolder van 60 m2. Daarnaast is er een woning van 190 men een garage van 40 m2. Is de labelplicht van toepassing? Voorwaar een ingewikkelde situatie. Belangrijke vraag is wat hoort bij wat? Als de ongebruikte zolder en de garage bij de woning horen, dan is het kantoor minder dan 50% (290 m2 van totaal 550 m2). Hoort de zolder of garage echter bij het kantoor, dan is het kantoor meer dan 50% en is de labelplicht wel van toepassing. Daarnaast is het de vraag of het kantoor als zelfstandig pand is te beschouwen. Is dat het geval, dan is de labelplicht ook van toepassing.

 

Uit de praktijkvoorbeelden blijkt dat de situaties soms heel duidelijk zijn en niet voor meerderlei uitleg vatbaar zijn. Soms zijn het ingewikkelde combinaties van gebruiksfuncties die discussie kunnen oproepen. Twijfelt u, leg ons uw situatie voor en wij geven u hierover tips. U kunt ook contact opnemen met de Omgevingsdienst Achterhoek, de organisatie die namens gemeenten toezicht houdt op de labelplicht.

Of de labelplicht nu van toepassing is of niet, eigenlijk doet het er weinig toe. Want energiebesparing loont.

 

Meer informatie

Op de website van RVO is veel informatie te vinden wat u in welke situatie moet doen. U kunt ook mijn blog over de labelplicht of het whitepaper over milieuvoorschriften nog eens nalezen om te bepalen wat voor uw pand of bedrijf van toepassing is. Voor reacties, vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Straatman (j.straatman@achterhoekonderneemtduurzaam.nl).

 

Over Jan Straatman

Jan Straatman is senioradviseur op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Hij werkt aan grootschalige projecten in de gebouwde omgeving en duurzaam ondernemerschap. Jan is onder andere programmamanager van Achterhoek Onderneemt Duurzaam. We vragen hem maandelijks om uitleg over ingewikkelde onderwerpen.

Klimaatverandering vergroot de kans op hevige regen, droogte, hitte,
hagel, storm en overstroming. Ook op bedrijventerreinen zijn aanpassingen nodig tegen bijv. oververhitte producten, machines en mensen of instromend regenwater en onbegaanbare wegen. Alle partijen zijn aan zet!

 

Via onderstaande button kan je de infographic downloaden die beeld geeft van de opgaven, partijen, belangen, locaties en instrumenten die een rol spelen bij het aanpassen van bedrijventerreinen aan klimaatverandering.

 

Door deze samen te brengen maken we bedrijventerreinen klimaatbestendig en daarmee toekomstbestendig!

 

Download hier de infographic

 

Parkmanagement Wijnbergen zet de eerste stappen om te komen tot een toekomstbestendige carpoolplaats op bedrijvenpark Wijnbergen. Hiervoor gaan we een elektrisch laadstation realiseren met de nodige aanvullende voorzieningen. Als locatie is gekozen de carpoolplaats aan de Doetinchemseweg die nu hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het (langdurige) parkeren van bestelbusjes.

 

Bedrijven die willen participeren worden uitgenodigd zich aan te melden via: secretariaat@parkmanagementwijnbergen.nl

 

Bekijk de video hiernaast voor een impressie van het plan voor een toekomstbestendige carpoolplaats!

 

Bron: Parkmanagement Wijnbergen

Verplichting energielabel C, geld dat ook voor mijn kantoor? Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen een energielabel C of beter hebben. Anders vervalt de gebruiksvergunning en dreigt sluiting. Dat betekent dat je het pand dan niet meer als kantoorgebouw mag gebruiken.

 

De label-C verplichting geldt voor kantoorgebouwen met een vloeroppervlakte van meer dan 100 m2. Maakt het kantoorgebouw deel uit van een groter pand met andere gebruiksfuncties, dan geldt deze label-C verplichting alleen als het kantoorgedeelte meer dan de helft van het vloeroppervlak beslaat.

 

In de beslisboom hieronder is te zien of je onder deze verplichting valt ja of nee.

beslisboom label c verplichting

Ondernemer neem de regie in handen en kom nu in actie!

Aanmelden voor een (meestal) gratis energiescan kan nog tot 30 juni ‘22.

 

‘Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) heeft ruim 600 ondernemers geholpen met hun informatieplicht en energiebesparingsplicht door middel van de energiescan. Binnenkort zijn er geen gratis energiescans meer beschikbaar. Na 30 juni zeggen we: Tied van kommen, tied van gaon, dus pak an!’, aldus Ronny ten Have (projectleider AOD).

 

Ondernemer neem de regie in handen en kom nu in actie!

Verbruikt een bedrijf per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit? Dan is de ondernemer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dat is de energiebesparingsplicht. De ondernemer moet rapporteren over de energiebesparende maatregelen die zijn uitgevoerd. Dit heet de informatieplicht energiebesparing. Tot slot moeten kantoorgebouwen vanaf 1 januari 2023 een energielabel C of beter hebben. Anders vervalt de gebruiksvergunning en dreigt sluiting. Dat betekent dat je het pand dan niet meer als kantoorgebouw mag gebruiken. De label-C verplichting geldt voor kantoorgebouwen met een vloeroppervlakte van meer dan 100 m2.

 

AOD levert niet alleen gemak op, maar ook inzicht in de kostenbesparing

‘Afhankelijk van uw situatie is deze energiescan gratis, of kan AOD deze uitvoeren tegen gereduceerd tarief. Tot 30 juni 2022 kunt u zich daar nog voor aanmelden. Daarna zijn alle kosten voor uw eigen rekening’. De energiescan levert niet alleen gemak bij de labelplicht en informatieplicht. Ondernemers krijgen ook inzicht in de besparingsmaatregelen voor hun pand, de kostenbesparing en de investering. Meerdere vliegen in één klap dus.

 

Gemeenten in de Achterhoek hebben Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) opgedragen om extra controles uit te voeren bij bedrijven die nog niet aan de energiebesparings- c.q. informatieplicht voldoen. ‘Dus ondernemers, kom in actie en zorg ervoor dat je de regie houdt’.

Kantoorgebruikers moeten opletten. Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen een energielabel C of beter hebben. Anders vervalt de gebruiksvergunning en dreigt sluiting. Dat betekent dat je het pand dan niet meer als kantoorgebouw mag gebruiken. De label-C verplichting geldt voor kantoorgebouwen met een vloeroppervlakte van meer dan 100 m2. Maakt het kantoorgebouw deel uit van een groter pand met andere gebruiksfuncties, dan geldt deze label-C verplichting alleen als het kantoorgedeelte meer dan de helft van het vloeroppervlak beslaat. We leggen uit hoe dat in elkaar zit.

 

Waar komt de labelplicht vandaan?

Kantoorgebouwen moeten minimaal label-C hebben om als kantoor te mogen gebruiken. Dit is in 2018 wettelijk vastgelegd in het Bouwbesluit. Kantooreigenaren moeten dat uiterlijk per 1 januari 2023 geregeld hebben. Het is te verwachten dat de eisen komende jaren verder aangescherpt zullen worden. Uiteindelijk zullen kantoorpanden aardgasvrij moeten worden. Daarover zijn afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Als er in het kantoorgebouw nog maatregelen nodig zijn omdat het nog niet voldoet, dan is het verstandig om alvast rekening te houden met toekomstige, scherpere eisen. Hetzelfde geldt bij grote ingrepen in het pand. Bijvoorbeeld bij onderhoud of verbouwingen. Dan is het efficiënt om te combineren.

 

Het is niet uitgesloten dat u als kantooreigenaar zowel valt onder de labelplicht, als onder de energiebesparingsverplichting. Dat is van toepassing als het elektriciteitsverbruik hoger is dan 50.000 kWh per jaar. In dat geval is het verstandig om maatregelen in een keer te treffen. Voor meer informatie, zie onze website.

 

Wat gebeurt er als ik de labelplicht negeer?

Zoals gezegd is de labelplicht niet vrijblijvend, maar een wettelijke verplichting. Gemeenten zullen erop toezien dat kantooreigenaren hieraan voldoen. De Omgevingsdienst Achterhoek zal deze controles in opdracht van de gemeenten uitvoeren. Het is niet verstandig om af te wachten totdat de toezichthouders op de stoep staan. Dan moet de kantooreigenaar op stel en sprong maatregelen treffen om te voorkomen dat er sancties volgen. Met het huidige tekort aan vaklieden en monteurs kan dat een probleem opleveren en kost u dat de hoofdprijs. Daarom het advies: houd als ondernemer de regie en ga direct aan de slag als de labelplicht op uw kantoorgebouw van toepassing is.

 

Wanneer is de labelplicht van toepassing?

De label-C verplichting geldt voor kantoorgebouwen met een vloeroppervlakte van de kantoorfuncties en bijbehorende nevenfuncties van meer dan 100 m2. Er zijn uitzondingen, bijvoorbeeld voor monumenten of kantoorgebouwen die op de nominatie staan om binnen 2 jaar gesloopt te worden. Of als de maatregelen niet binnen 10 jaar worden terugverdiend. Op de website van RVO staat

Schema Label C Blog van Jan
een eenvoudig stroomschema dat u helpt om te bepalen of de labelplicht op uw kantoor van toepassing is. Loop dat even door en u weet wat u te doen staat.

Veel kantoorgebouwen bestaan uit meerdere gebouwfuncties of meerdere kantoren. Maakt het kantoorgebouw deel uit van een groter pand met andere gebruiksfuncties zoals een productiehal of magazijn, dan geldt deze label C verplichting alleen indien het kantoorgedeelte meer dan de helft van het vloeroppervlak beslaat. Bestaat het kantoorpand uit meerdere kantoren (bijvoorbeeld meerdere huurders), dan geldt de verplichting voor het geheel.

 

Er zijn veel variaties mogelijk. De site van RVO bevat enkele verhelderende voorbeelden uit de praktijk. Bekijk deze om te zien welk voorbeeld op uw situatie lijkt.

 

Wie moet ervoor zorgen?

Wettelijk gezien moet de kantooreigenaar ervoor zorgen dat het pand aan de wettelijke eisen voldoet. Bent u huurder, dan is het raadzaam om hierover met uw verhuurder contact op te nemen, om te voorkomen dat u last krijgt met het vervallen van de gebruiksvergunning.

 

Wat doe ik als de labelverplichting van toepassing is?

De eerste vraag die u zichzelf stelt is: ‘heb ik een officieel document waaruit blijkt wat het energielabel is voor mijn pand en is dit minder dan 10 jaar oud?’. Het label moet vastgesteld zijn door een gecertificeerde energieadviseur. U kunt controleren hoe het zit met uw energielabel via de website ep-online.nl. Indien het energielabel voor uw kantoorgebouw niet bekend is, neem dan een gecertificeerde energieadviseur in de arm en vraag om een maatwerkadvies op te stellen. Met een maatwerkadvies weet u wat het energielabel is en wat u eventueel moet doen om ten minste label-C te halen.

 

De tweede vraag is: ‘Wat is het energielabel voor mijn kantoorpand?’. Is dat label-C of beter, dan hebt u het goed voor elkaar en is wettelijk gezien geen verdere actie nodig. Is het label-D of slechter, dan moet u nagaan wat er nodig is om uw kantoorpand te verbeteren naar ten minste label-C. In dat geval is het raadzaam om na te gaan of er subsidiemogelijkheden zijn voor het uitvoeren van de maatregelen. Als de maatregelen zijn uitgevoerd, dan moet het label opnieuw worden bepaald door de gecertificeerde adviseur.

 

Op de website van RVO is veel informatie te vinden wat u in welke situatie moet doen.

Meer weten?

De links die in dit blog zijn opgenomen verwijzen naar websites voor meer informatie. Voor reacties, vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Straatman (j.straatman@achterhoekonderneemtduurzaam.nl).

 

Over Jan Straatman

Jan Straatman is senioradviseur op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Hij werkt aan grootschalige projecten in de gebouwde omgeving en duurzaam ondernemerschap. Jan is onder andere programmamanager van Achterhoek Onderneemt Duurzaam. We vragen hem maandelijks om uitleg over ingewikkelde onderwerpen.

Frank de Feijter van de HAN is themaregisseur en verkent samen met Jan Straatman van Achterhoek Onderneemt Duurzaam het thema; Duurzame gebiedsontwikkeling van de gebouwde omgeving.

 

Een bedrijvenpark dat helemaal zelfvoorzienend is qua energie! Om daar te komen is een collectieve aanpak nodig. Hoe kun je hierin stappen zetten? Wat heeft een ondernemer nodig? Wat zijn voordelen van een integrale benadering?

 

Beluister hier de podcast

 

Bron: HAN.nl 

Op woensdag 20 april vond het Gluren bij de Buren evenement plaats! Tussen 16:00 uur en 18:30 uur ging er een route door het pand van Alferink Installatietechniek en waren er allerlei maatregelen te zien die Alferink heeft genomen om te verduurzamen! Aan het eind van de route, in het werk café was er een borrel. Het was een geslaagde middag in Groenlo waarbij andere ondernemers genoeg zijn geïnspireerd!

 

Route door het pand van Alferink

Roessink Interieurbeplantink was deze middag ook van de partij om iedereen uit te kunnen leggen welk effect de moswanden bij Alferink Installatietechniek op de werkvloer hebben. Sinds kort wordt bij Alferink Installatietechniek ook de koffieprut en gft-afval apart opgehaald door de firma Rouwmaat, ook zij waren aanwezig om andere ondernemers te laten zien dat afval niet altijd afval is, maar dat je dit circulair kunt gebruiken voor andere doeleinden!

Afgelopen 13 april vond Expeditie Duurzaam Ondernemend Doetinchem plaats. Op deze dag gingen fanatieke ondernemers langs bij GeWOONhout en Pedaleur Bikes (onderdeel van MOOVZ) in Doetinchem om zich te laten inspireren door bedrijven die werk maken van duurzame energie, circulariteit of duurzame mobiliteit!

 

Om 15:30 uur vertrok de bus vanaf parkeerplaats Sportpark Zuid. Tijdens tussenstops bij GeWOONhout vertelden Maurice Lankheet en Bram Brevers over de circulaire kant-en-klare houten woningmodules van GeWOONhout. Bij Pedaleur Bikes (onderdeel van MOOVZ) vertelde Frank Arendsen over duurzame mobiliteitsoplissingen, waaronder auto’s, fietsen en lichte bedrijfswagens. In de tussentijd zorgde Mien van Eetwinkel Van Mien een duurzaam light diner uit de Achterhoek. om 19:00 uur arriveerde de bus weer op Sportpark Zuid.

 

Expeditie Duurzaam Ondernemend Doetinchem is een initiatief van IG&D Bedrijvig Doetinchem in samenwerking met Achterhoek Onderneemt Duurzaam en Gemeente Doetinchem.

Persbericht


 

Op woensdag 20 april kunnen ondernemers uit Oost Gelre en leden van de industriële kringen in Winterswijk, Aalten en Berkelland ‘Gluren bij de Buren’. Deze editie vindt plaats bij Alferink Installatietechniek in Groenlo. Ondernemers en leden van de industriële kringen kunnen zich aanmelden via onderstaande button.

 

Aanmelden

 

Gluren bij de Buren heeft als doel ondernemers te inspireren op het gebied van toekomstgericht ondernemerschap en duurzaamheid. Ondernemers krijgen zo de kans om te zien hoe andere bedrijven stappen zetten rondom dit thema, wat de investeringen zijn en welk strategisch voordeel en rendement het met zich meebrengt.

 

Deze editie wordt afgetrapt door Alferink Installatietechniek. Vele jaren geleden zette het bedrijf de eerste stappen naar een duurzamere organisatie. De CO2-footprint is enorm verlaagd en ook het elektriciteitsverbruik is flink gedaald. Alferink Installatietechniek en Achterhoek Onderneemt Duurzaam willen andere ondernemers laten zien hoe het zetten van kleine stappen kan leiden tot grootse resultaten.

 

Gluren bij de Buren is onderdeel van het project Achterhoek Onderneemt Duurzaam, een project dat is opgezet om ondernemers in de Achterhoek te helpen bij het verduurzamen van hun onderneming. Naast Gluren bij de Buren kan ieder bedrijf in de regio zich tot 30 juni 2022 aanmelden voor een gratis energiescan. Zij krijgen dan een rapport met resultaten en verduurzamingstips, zodat ze precies weten wat ze kunnen doen om het meeste voordeel te behalen.

 


Noot voor de redactie:

Kijk op www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl of neem contact op met Jan Straatman, j.straatman@achterhoekonderneemtduurzaam.nl, telefoon +31 6 27 01 48 79

Geplande besparing door de deelnemende bedrijven per jaar

kWh

Geplande besparingen door de deelnemende bedrijven per jaar

Geplande opwekking door de deelnemers per jaar

kWh

Deze ondernemers in de Achterhoek gingen u voor.

Ondernemers

Per gemeente

Actualiteiten en succesverhalen

Blog van Jan - Energie besparen verplicht

Energie besparen verplicht

De energiekosten stijgen explosief. Toch raar dat we het dan nog moeten hebben over verplicht...

Lees meer
Samen Klimaatbestendig

Samen Klimaatbestendig

Klimaatverandering vergroot de kans op hevige regen, droogte, hitte, hagel, storm en overstroming....

Lees meer

Participeer mee in een toekomstbestendige carpoolplaats Wijnbergen

Parkmanagement Wijnbergen zet de eerste stappen om te komen tot een toekomstbestendige...

Lees meer
meer berichten

Video van ondernemers

Weten wat u zelf kunt besparen?

Meer informatie