Hoe doet u mee

AOD-campagne Zelhem

IKZelhem en parkmanagement Zelhem willen bedrijven helpen met energie besparen, energie opwekken en het verduurzamen van hun onderneming. Daarvoor werken ze samen met Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD).

 

“We hebben maar één wereld, daar moeten we zuinig mee omgaan” aldus Ton van Hecke, (voorzitter IKZelhem). “Energieneutraal en circulair ondernemen, dat is de toekomst.” Maar hoe begin je met besparen op je energiekosten en duurzaam ondernemen? Een vraag waar veel ondernemers tegenaan lopen, ook in Zelhem. Hij roept ondernemers op om gebruik te maken van de gratis energiescan, die via AOD wordt aangeboden.

 

Een kennismaking met Achterhoek Onderneemt Duurzaam stond op 9 november tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van parkmanagement Zelhem op het programma.

“De groene loper lag al klaar, maar helaas gooide de nieuwe coronamaatregelen roet in het eten” vertelt Ton. “Maar niet getreurd, want als ondernemer kun je zelf de eerste stap zetten naar een energie neutrale Achterhoek.” Hoe? Met het ‘groene pakketje’ dat in de week van 15 november wordt bezorgd door de medewerkers van Werkcarrousel Bronckhorst. In dit pakketje vind je handvatten om energie te besparen. “Maak gebruik van de mogelijkheid om via AOD een gratis energiescan te laten uitvoeren.”

 

 

 

Energie besparen is al decennia geen vrijblijvende zaak. Sinds 1993 is er de energiebesparingsplicht. Kort gezegd schrijft de wetgever voor dat ondernemers rendabele energiebesparende maatregelen moeten treffen. Sinds 2019 moeten ondernemers zelfs bij RVO melden hoe het hiermee staat. Toch laat een derde van de ondernemers dat nog na. De enorme prijsstijgingen van afgelopen tijd maken meer indruk bij ondernemers. Ze schudden iedereen wakker en zijn voor slimme ondernemers aanleiding om hun energiekosten nog verder te verlagen. Ondernemen is tenslotte vooruitzien.

 

 

Als je niets doet, vliegen de energiekosten de pan uit

 

Iedereen heeft in de media kunnen horen, lezen of zien dat de energiekosten enorm stijgen. In hoeverre de kostenstijging tijdelijk is of structureel, is moeilijk te zeggen. De pieken zullen wellicht afvlakken, maar de kans op een structurele prijsstijging is groot. Zeker de energie-intensieve bedrijven kunnen hierdoor in de problemen komen omdat hun productie niet meer rendeert. Reden temeer om NU in actie te komen, zodat je als ondernemer de kosten in de hand houdt en toekomstbestendiger wordt. Energiebesparende maatregelen en zonnepanelen op je bedrijfsdak maken je namelijk minder afhankelijk van de marktprijs en de wispelturigheid van de energiemarkt.

 

Willen of moeten?

Als de stijging van de energiekosten al niet reden genoeg zou zijn om in actie te komen, dan zijn het de wettelijke verplichtingen wel. Sinds 1993 moet je als ondernemer energie besparen. Tot voor kort kon je daarover je schouders ophalen. Er was nauwelijks toezicht en tot boetes kwam het zelden. De komst van de Informatieplicht in 2019 brengt hier geleidelijk verandering in. Bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit per jaar gebruiken, moeten in het eLoket van RVO melden welke besparingsmaatregelen zij hebben getroffen en wat ze gaan doen om achterstanden in te lopen. Het goede bericht is dat ongeveer twee derde van de ondernemers dit al heeft gedaan. Het slechte bericht is dat een derde zich nog niet realiseert wat er van hen verwacht wordt, of dit naast zich neerleggen. Omgevingsdiensten zullen het toezicht op deze laatste categorie komende tijd verscherpen. Ze zullen ook boetes of dwangsommen opleggen aan ondernemers die nalatig blijven. In 2020 zijn bijvoorbeeld 300 boetes opgelegd en dit aantal zal komende jaren stijgen. Ondernemers bewijzen zichzelf een dienst als ze er voor zorgen dat ze hun energiezaken op orde hebben.

 

 

We maken het ondernemers gemakkelijk

Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) gaat ervan uit dat ondernemers zelf verantwoordelijkheid nemen. Daar zijn ze tenslotte ondernemer voor geworden. Dat geldt voor zowel het dichten van het energiegat in hun portemonnee, als om wettelijke verplichtingen. Daarom ondersteunt AOD ondernemers met een gratis energiescan en advies. Het energieadvies levert ondernemers inzicht in maatregelen waarmee ze besparen op hun energiekosten. Het is meteen een compleet overzicht van de mogelijkheden, zodat de ondernemer geen kansen over het hoofd ziet. Dit bevat ook nog alle informatie voor het invullen van het eLoket (Informatieplicht). De adviseur kan op verzoek van de ondernemer voor slechts € 100,- zijn gegevens in laten vullen bij het eLoket, zodat hij meteen aan zijn informatieplicht heeft voldaan. Makkelijker kunnen we het niet maken.

 

Meer regie met een energiescan

Achterhoek Onderneemt Duurzaam en de Omgevingsdienst Achterhoek zijn het erover eens dat stimuleren beter is dan handhaven. Daarom hebben ze afspraken gemaakt voor bedrijven die meedoen met AOD. De ondernemer bepaalt bijvoorbeeld zelf in welk tempo hij maatregelen gaat nemen. Bij een controle van de omgevingsdienst kan de ondernemer snel laten zien welke maatregelen relevant zijn en hoe hij dit aanpakt.

 

Marcel Engelen, Bouwmensen Oost: “We gebruiken veel energie en zijn dus wettelijk verplicht om te besparen. Door controle van Omgevingsdienst Achterhoek werden we op de feiten gedrukt. Achteraf gezien hadden we beter met een energiescan kunnen beginnen. Door de scan weten we precies welke maatregelen er nodig zijn en kunnen we de uitvoering plannen”.

 

Nu nog gratis

De energiescan van AOD is komende maanden nog gratis; zie hier de voorwaarden en een korte video met meer uitleg. Daarna zullen ondernemers het zelf moeten regelen, én betalen. Voor middelgrote verbruikers gaat het dan al gauw om € 1.000 of meer voor een energiescan en een stukje begeleiding. AOD adviseert daarom om nu gebruik te maken van de gratis scan, zolang dat nog kan.

 

‘De extra support was voor ons een uitkomst! De adviseur weet de juiste wegen te bewandelen, beoordeelt offertes onafhankelijk op basis van prijs en kwaliteit en kan ook nog eens het aanvragen van de subsidie uit handen nemen’, aldus Marleen Mensen-Rengelink van Dekalu.

 

Meer weten?

Voor meer informatie verwijzen we naar de links naar websites die in dit blog zijn opgenomen. De adviseur die de energiescan uitvoert, kan je ook verder helpen. Tip: zet daar de 5 uur gratis extra support voor in die je krijgt als je een energiescan hebt laten uitvoeren.

Voor reacties, vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Jan Straatman (j.straatman@achterhoekonderneemtduurzaam.nl).

 

Dinsdag 31 augustus kwamen het college van GS en de commissaris van de Koning van provincie Gelderland bij elkaar in de Toltuin van gastheer Bram Pape in Beltrum. Op deze prachtige buitenlocatie op het platteland, die mooi aansluit bij het thema ‘energietransitie’, leverde Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) een inspirerende bijdrage aan de middag.

 

Steeds meer ondernemers zien noodzaak energietransitie in

“AOD is trots op de energietransitie die de Achterhoek in de afgelopen jaren heeft doorlopen, maar er zijn nog te veel ondernemers die nog moeten starten met verduurzaming” aldus Jan Straatman, programmacoördinator van de AOD namens de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA). Ronny ten Have, secretaris van SIKA, ziet de noodzaak van de energietransitie in en maakt duidelijk dat AOD ervoor is om het ondernemers makkelijk te maken. “Energiebesparing loont. Bovendien zijn ondernemers wettelijk verplicht om verantwoordelijkheid te nemen voor hun energieverbruik en AOD helpt ze daarbij.”

 

Meer dan 1300 bedrijven krijgen energiescan

Ondernemers worden al flink gestimuleerd om na te denken over hun energieverbruik. AOD ondersteunt bedrijven bij deze stap door onder andere energiescans uit te voeren. Dat kan bij 630 middelgrote energieverbruikers en 750 kleinverbruikers. Ruim 600 ondernemers kregen al zo’n energiescan met daaropvolgend een adviesplan met de belangrijkste besparingsmaatregelen die zij kunnen treffen.

 

Het moet anders!

Dat het anders moet, wordt duidelijk uit de presentatie. Duurzaam ondernemerschap is een actueel thema en het is belangrijk dat iedereen ziet hoe makkelijk ze maatregelen kunnen nemen. Maarten Reimes van Hof van Eckberge geeft een voorbeeld: “Alleen al door de deur van je winkel dicht te houden en een bordje op te hangen met ‘de deur is dicht maar we zijn wel geopend’ bespaar je energie.

 

Doe mee met AOD

Jan van der Meer doet een oproep: “Als gedeputeerde van Klimaat en Energie van de provincie Gelderland, vind ik het ontzettend belangrijk dat ondernemers in de Achterhoek meedoen met dit goede initiatief van AOD. Dus neem het initiatief en doe zo’n scan. Laat AOD je helpen met stappen zetten om je energieverbruik te verminderen. Het is gratis, kost weinig moeite, en het levert heel veel op.”

De EZK Energy Award Bedrijven zet organisaties die zich onderscheiden op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking en/of het gebruik van hernieuwbare warmte in de spotlights.

Is uw bedrijf goed energiebesparend bezig? Of wekt uw bedrijf misschien energie op? Dan maakt u kans op de EZK Energy Award Bedrijven 2021. De aanmelding sluit op donderdag 4 november 2021 17:00 uur.

 

aanmelden

 

In december worden de 3 genomineerden aangekondigd. De winnaar wordt op 27 januari 2022 bekendgemaakt tijdens het EZK evenement: Partners in energie-uitdagingen.

 

Wat is de prijs?

De EZK Energy Award Bedrijven 2021 bestaat uit:

 • een geldbedrag van € 25.000 (netto);
 • positieve aandacht via het EZK-evenement: Partners in energie-uitdagingen, dat aandacht krijgt in verschillende nieuwsuitingen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt de prijs beschikbaar.

 

Beoordeling

De jury beoordeelt de aanmeldingen op 3 criteria.

 1. Aanzienlijke verduurzaming van energieverbruik binnen de onderneming (duurzame opwekking en/of energiebesparing en/of hernieuwbare warmte) of aanzienlijke verduurzaming door geplande stapsgewijze verbetering. Hiermee bedoelen we: een aantoonbare vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen door energiebesparing en/of door extra duurzame opwekking van energie binnen de eigen inrichting. Dit vanuit een streven naar duurzaamheid en niet zozeer vanuit het oogpunt het als commerciële toepassing verder in de markt te zetten.
 2. Meest ondernemende en vindingrijke toepassing van bestaande en ontwikkelde technieken.
 3. Bredere toepasbaarheid en in welke mate inspireert de toepassing anderen om dit na te volgen.

Jury

De jury van de EZK Energy Award Bedrijven 2021 bestaat uit:

 • Esther Pijs, directeur Warmte & Ondergrond bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (juryvoorzitter)
 • Teun Bokhoven, voorzitter TKI Urban Energy en voorzitter NVDE
 • Anwar Osseyran, hoogleraar Universiteit van Amsterdam
 • Ruben Vlaander, directeur Omgevingsdienst Regio Arnhem

 

Bron: RVO

Duurzaam ondernemen gaat verder dan het doen van energiebesparende of energieopwekkende maatregelen. Dat bewijs levert Maarten Reimes. Hij is eigenaar van Hof van Eckberge, het belevingspark met dierentuin en restaurant in Eibergen. “Er is veel mogelijk. Als je eraan begint, krijg je al snel de smaak te pakken. Het is mijn overtuiging dat bedrijven op elk niveau iets kunnen doen.”

 

De planeet goed doorgeven aan volgende generaties. Dat is wat Maarten Reimes voor ogen heeft. “Duurzaam ondernemen moet een onderdeel van je handelen worden, als een soort vanzelfsprekendheid. Werken aan de toekomst, dat is het doel. Als stap richting circulariteit.” Bevlogen, zo mag de ondernemer wel worden genoemd. Drie jaar geleden liet hij als één van de eersten een energiescan uitvoeren door Achterhoek Onderneemt Duurzaam. “We besparen sindsdien twintig procent op onze energierekening, dan praat je over zo’n 10.000 euro per jaar. Mijn boodschap aan collega’s is, laat ook een gratis energiescan doen. Dat is zeker nog niet te laat. Het zorgt voor kostenbesparingen, een beter milieu en het maakt je bedrijf toekomstbestendiger. Je hoeft echt niet alles in één keer te doen. Ook kleine stapjes helpen en van het één komt het ander.”

 

Directe opbrengsten

Onlangs liet Reimes 242 zonnepanelen plaatsen. Daarmee kan ongeveer 76.000 kWh aan elektriciteit per jaar worden opgewekt. “Het is een hele grote investering. Zeker omdat we midden in een lastige Corona-tijd zaten hebben we er wel 3 keer goed over nagedacht. Echter verliep ook het recht op subsidie dus hebben we de knoop doorgehakt om deze duurzame investering wél te doen en dát geeft, nu ze eenmaal geïnstalleerd zijn en er dus direct wordt bespaard, een supergevoel. Het streven is om op termijn de helft van onze stroom zelf op te wekken. We verbruikten 230.000 kWh en zitten nu al op 175.000 kWh door bewust met ons verbruik om te gaan.”

 

Van elkaar leren

De eigenaar van Hof van Eckberge heeft een missie en kiest steevast voor een duurzame weg, stapsgewijs. “Sturen op gedrag en bewustzijn, daar valt veel winst te behalen. Lampen en apparatuur gaan pas aan als het echt nodig is.” Verspilling van voedsel wordt tegengegaan en ook het scheiden van afval en hergebruik van materialen krijgen volop aandacht. Plastic rietjes zijn taboe en Hof van Eckberge heeft een voorkeur voor leveranciers die verantwoord produceren. “We zijn er als team scherp op en informeren ook bij collega’s, medewerkers of gasten of ze nog ideeën hebben. Je kunt namelijk veel van elkaar leren.”

 

Personeelsbeleid

Er werd geïnvesteerd in een grondwaterberegeningsinstallatie en er komen laadpalen om elektrisch rijden te stimuleren. Plattegronden worden ook digitaal aangeboden aangezien ze af en toe moeten worden gewijzigd. Het bedrijf is rolstoeltoegankelijk, beschikt over speciale voorzieningen voor mindervaliden en heeft een onderscheidend personeelsbeleid. Als ambassadeur van de campagne ‘Unieke Achterhoekers aan het werk’ krijgen mensen met een beperking een kans op werk. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met Estinea en WerkgeversServicepunt Achterhoek. “Mensen krijgen de mogelijkheid zich te ontwikkelen, iedereen telt hier mee. Zo kijken we bedrijfsbreed waar het beter kan en waar winst kan worden geboekt. Dat zit inmiddels in ons DNA.”

 

Mini-serie

Bekijk hier ook de mini-serie over Maarten Reimes op ons YouTube kanaal.

 

Lees hier hoe u mee doet aan Achterhoek Onderneemt Duurzaam.

 

aanmelden voor een scan

Woensdag 7 april jl. was de start van de voorjaarscampagne op bedrijvenpark Wijnbergen in Doetinchem. Alle ondernemers op bedrijvenpark Wijnbergen ontvingen een feestelijk groen pakketje. Het pakketje is de eerste stap naar duurzaam ondernemen. Dat vond Ronden Banden in Doetinchem ook. Zij werden door het campagneteam een week na het ontvangen van het pakketje gebeld. Dat was voor hen de aanleiding om nu echt eens actie te ondernemen!

 

Ronden Banden is dé groothandel die actief is in Gelderland, Overijssel, Drenthe en in Noord-Brabant. Vanuit de locaties Doetinchem (hoofdkantoor), Nijmegen en Goor leveren zij alle soorten merkbanden, hebben continu 16000 banden in voorraad en leveren daarnaast alle diensten die hiermee te maken hebben. De organisatie bestaat uit ongeveer 60 werknemers met een wagenpark van 12 bedrijfsbussen en één servicebus voor o.a. truck assistentie. Vanuit de drie locaties leveren zij aan professionals zoals autobedrijven, fleetowners, transportbedrijven, loonwerkers en de industrie.

 

Sander Keuper, (mede) aandeelhouder en operationeel directeur over Achterhoek Onderneemt Duurzaam

‘Na een prettig telefoongesprek met Carla Niezen is de afspraak ingepland met de onafhankelijk adviseur. Mijn verwachtingen voorafgaand aan de scan: op zoek naar bevestiging en meer handvatten. Nou die heb ik gekregen hoor! De scan werd uitgevoerd door Remco van DOORadvies. In een hele prettige en leuke setting. Er kan door Remco snel de vertaalslag gemaakt worden naar de praktijk. Er zit veel kennis en kunde verborgen bij de energiebesparing waar hij heel eenvoudig een oplossing voor kan geven. De meest verrassende en grootste besparing is de investering van vijf zelfstandige warmteregelaars voor de verwarming van de kantoren. Daarmee wordt er jaarlijks € 1.071 bespaard, iets meer elektriciteitsverbruik maar daartegenover staat een forse besparing aan aardgas. Daarmee gaf hij nog de tip: zet de vloerverwarming iets lager, zodat deze de basistemperatuur levert. Verwarm tot aan de comforttemperatuur met de bestaande airco’s op de kantoren’.

 

Doe vooral mee met AOD! Het kost slechts een investering van een uur tijd!

In totaal zijn er tien maatregelen in het rapport opgenomen met een snelle terugverdientijd. Sander van Ronden Banden gaat deze allemaal toepassen in 2021 en 2022. Welke maatregelen dat onder andere zijn? Ledverlichting, tussenschakelaar, thermostaat aanpassingen, enzovoort. ‘Het zijn eigenlijk zulke eenvoudige dingen die stiekem snel besparen. We waren al goed op weg maar een bevestiging en nog meer tips was heel erg welkom. Ik wil alle collega-ondernemers oproepen om ook een energiescan te laten uitvoeren door Achterhoek Onderneemt Duurzaam. Het kost slechts een uurtje tijdinvestering en het levert altijd meer op dan je van tevoren had verwacht’.

 

Doe ook mee met AOD! Op deze pagina is meer informatie te vinden en meld je je gemakkelijk aan!

Vragen? Neem gerust contact op via info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl

 

Ratering is al sinds 1966 dé partner voor de industrie. Een technische groothandel met een enorme werkkracht. Het team, dat bestaat uit 20 medewerkers, zorgt er via een eigen bezorgdienst voor dat de artikelen in de regio Achterhoek en Liemers geleverd worden. Bedrijven kunnen hier terecht voor technische materialen zoals bevestigingsmiddelen, gereedschappen, PBM’s en werkkleding, zowel via de webshop als in de winkel/showroom.

 

Eigenaar Frans Ratering vertelt: “Wij wilden duurzamer ondernemen en kwamen toen met AOD in aanraking.” De adviseur van AOD kwam langs en heeft samen met Ratering de DOE-scan uitgevoerd. Tijdens zo’n scan wordt echt alles in kaart gebracht, van verlichting tot machines. “We kwamen tot de conclusie dat wij veel konden besparen op onze verlichting door deze te gaan vervangen door ledverlichting.” Een relatief eenvoudige aanpassing maar met een groot resultaat. “We hadden dit nooit verwacht maar hierdoor zijn we van een verbruik van 10.000kWh naar 5.000kWh gegaan!”

 

Uit het advies van de DOE-scan kwam naar voren dat er nog meer besparingen mogelijk waren voor Ratering. “We hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, hierdoor zijn we volledig van het gas af.” Om dit te kunnen realiseren heeft DOORadvies en AOD vijf uur extra support aangeboden. “Zij zijn de specialist op dit gebied, wij hebben hier totaal geen verstand van. Ze hebben ons hiermee ontzettend veel werk uit handen genomen, heel erg prettig.”

 

Frans vertelt dat ze door de adviezen van AOD uit te voeren al flink hebben kunnen besparen. “We hebben al een besparing kunnen realiseren van € 10.000 op jaarbasis. En dan te bedenken dat dit alles begonnen is met het invullen van de gratis energiescan. Als we geweten hadden dat we met zo weinig tijd en moeite dit resultaat konden bereiken, hadden we dit natuurlijk veel eerder gedaan. Ik raad iedereen dan ook aan deze scan gewoon te doen, de investering die het je ‘kost’ is zo terugverdient.”

Bedrijven helpen met energie besparen, energie opwekken en het verduurzamen van de onderneming. Dat is de missie van Bedrijvenpark Borculo en Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD). Om ondernemers te informeren over de kansen en ze te stimuleren om aan de slag te gaan, werden ze op woensdag 9 juni bezocht in het kader van de voorjaarscampagne.

 

Na de succesvolle start van de voorjaarscampagne eerder op Bedrijvenpark Wijnbergen in Doetinchem was het nu de beurt aan Bedrijvenpark Borculo. Daar werd de actie begeleid door Parkmanagement Borculo, Projectteam Energiebesparing en Verduurzaming en AOD. Studenten van Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) werden ingezet voor het ludieke initiatief met een belangrijk doel. Ze lieten zich vervoeren in een elektrische tuktuk en overhandigden een ‘groen’ pakket aan ondernemers met daarin o.a. een smakelijke attentie, confetti, een speciale ansichtkaart, een linnen tasje en een folder van AOD. Het eerste pakketje werd symbolisch overhandigd door wethouder Gerjan Teselink en Harm ten Hoopen van de gemeente Berkelland aan Bouke Walvoort, directeur van De Mors.

 

Enthousiaste wethouder Teselink

De wethouder was enthousiast over het initiatief. “We ondersteunen deze actie van harte. Energieneutraal en circulair ondernemen, dat is de toekomst. Het zorgt niet voor eenmalige maar structurele besparingen. Ondernemers zien in dat er wat moet gebeuren, maar hoe begin je eraan?” Het is een vraag waar veel ondernemers tegenaan lopen, ook in Borculo. Bedrijven worden geholpen door een kosteloze energiescan te laten uitvoeren. Daarmee krijgen ze inzicht in de mogelijkheden. Meer dan 600 ondernemers in de Achterhoek plukken daar de vruchten al van. “We hebben maar één wereld, daar moeten we zuinig mee omgaan”, zo benadrukte wethouder Teselink. Doel is om samen die eerste stap te zetten naar een energieneutrale Achterhoek. Daar is het nu het juiste moment voor. Dat zorgt voor winst op de energierekening en winst voor het klimaat.

Ondernemer Bouke Walvoort, tevens lid van het parkmanagement (afdeling energie) van Bedrijvenpark Borculo, liet al eerder een energiescan uitvoeren en kan het collega ondernemers alleen maar aanraden. “Het levert veel op, en ook kleine besparingen tellen. Zo’n scan geeft net dat extra duwtje en er wordt je veel werk uit handen genomen. Dat verlaagt de drempel. Uiteindelijk bepaal je zelf wat je doet en in welk tempo.”

 

Pilot circulair en toekomstbestendig ondernemen

Bedrijvenpark Borculo doet mee aan de pilot circulair en toekomstbestendig ondernemen. Het betreft een gezamenlijk project van de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) met steun van de provincie Gelderland en gemeenten.

 

Doe mee met AOD!

Doe ook mee met AOD! Op www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl/hoe-doet-u-mee/ is meer informatie te vinden en meld je je gemakkelijk aan.

 

Foto: Wethouder Gerjan Teselink (rechts) en Harm ten Hoopen van de gemeente Berkelland overhandigen symbolisch het eerste ‘groene’ pakketje aan Bouke Walvoort (links), directeur van De Mors.

Marco en Anita Groot Jebbink en hun team beleefden recent een feestelijk moment. Hun bedrijf Bloemen Groot Jebbink verkreeg officieel het gouden certificaat als Duurzame Bloemist.

 

“Geweldig”, reageert Anita Groot Jebbink enthousiast. “Dit certificaat is de kroon op ons werk. Als bloemist werk je dagelijks met producten uit de natuur. Als we ook in de toekomst willen genieten van bloemen, moeten we zuinig met de aarde omgaan.”

 

Van duurzaam ondernemen krijg je energie

Anita, “We werden door Fleurop gestimuleerd en ondersteund bij het behalen van het duurzaamheidscertificaat. Het motto van Fleurop is ‘een goed gevoel bezorgen’; daar dragen niet alleen onze boeketten aan bij, maar ook de manier waarop ze tot stand komen. Als Fleurop-bloemist gingen we aan de slag. In het begin was het wennen. Je moet bijvoorbeeld in de inkoopadministratie bijhouden wat je duurzaam inkoopt. En allerlei maatregelen treffen om je bedrijfsvoering te verbeteren. Dat moet allemaal naast je ‘gewone’ werk. Gaandeweg werden we steeds enthousiaster over waar we mee bezig zijn, want het voelt goed en je krijgt er energie van. Een certificaat brons is voor Fleurop voldoende, maar wij wilden meer; we gingen meteen voor GOUD.”

 

Onafhankelijke toetsing

Om het certificaat Goud te behalen moet je voldoen aan de eisen van Centraal College van Deskundigen Milieukeur Agro/Food van SMK (Stichting Milieukeur). Of een bedrijf voldoet wordt gecontroleerd met een onafhankelijke audit. Voor Bloemen Groot Jebbink betekenen de eisen bijvoorbeeld het inkopen van duurzaam geteelde bloemen, scheiden van afval en retourneren van verpakkingen (trays) naar de veiling. Ook energiebesparing is belangrijk. Bloemen Groot Jebbink heeft ledverlichting aangebracht om het elektriciteitsverbruik sterk te verminderen en is overgestapt op groene stroom. Voor de schoonmaak gebruiken ze geen chloor meer, maar milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en ze bezorgen duurzaam.

 

Duurzaam ondernemen ook mensenwerk

Duurzaam ondernemen houdt ook in dat je zorg hebt voor je personeel. “De meeste gesprekken met medewerkers doen we tijdens het werk of in de koffiepauze. Maar een officieel functioneringsgesprek met elke medewerker hoort daar ook bij. Daardoor betrekken we ze meer bij waar we met het bedrijf naar toe willen.”

 

Enthousiaste klanten

“Onze klanten reageren heel enthousiast. We kregen veel positieve reacties. Want onze klanten vinden dat we goed bezig zijn. We adviseren andere ondernemers daarom ook eens kritisch te kijken naar hun bedrijf en zich af te vragen welk stukje kan ik aanpakken. Het hoeft niet meteen heel groot. Alle kleine stapjes helpen.”

 

Met recht beloond met goud

Bloemen Groot Jebbink is beloond met het certificaat goud van de  Barometer Duurzame Bloemist. Daar zijn Anita, Marco en hun team met recht trots op.  Met dit keurmerk tonen ze dat ze als bloemist hun klanten mooie producten leveren en tegelijkertijd als duurzaam ondernemer oog hebben voor de maatschappij en hun omgeving.

 

Wilt u net zoals Bloemen Groot Jebbink starten met duurzaam ondernemen? Dan is deze masterclass iets voor u. Achterhoek Onderneemt Duurzaam organiseert op 1 juli een online Masterclass Duurzaam Ondernemen voor vroege vogels van 8:00 tot 9:00 uur. Aanmelden voor de masterclass kan via onderstaande button.

 

Aanmeldformulier

U wilt duurzaam ondernemen. U vraagt zich af hoe u dit het beste aan kunt pakken en waar u het beste kunt beginnen? Dan is deze masterclass iets voor u. Achterhoek Onderneemt Duurzaam organiseert op 1 juli een online Masterclass Duurzaam Ondernemen voor vroege vogels van 8:00 tot 9:00 uur.

 

Waarom deze masterclass volgen?

 • Concrete handvatten en ideeën in een uur;
 • Inzicht in wat klanten en de maatschappij van ondernemers verwachten;
 • Inzicht in wat u kunt doen om uw bedrijf toekomstbestendig te maken;
 • Inzicht in hoe uw bedrijf geld kan verdienen door van waarde te zijn voor de maatschappij.

 

Meer dan 30 deelnemers deden eerder mee aan de masterclass!

Een greep uit hun reacties:

 • Verhelderend en inspirerend.
 • Nuttige masterclass om mee te starten.
 • Ontzettend leerzaam en interessant.
 • Duidelijk verhaal en ontzettend nuttig!
 • Complimenten voor de opzet en de manier hoe jullie dit hebben opgezet.
 • Geweldig, leerzaam en gaaf om aan deel te nemen.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen.

Enkele dagen voorafgaand aan de Masterclass ontvangt u een email met verdere instructies.

 

 

Aanmeldformulier

U heeft nog tot 30 juni 2022 om u aan te melden voor een gratis energiescan

00

dagen

00

uren

00

minuten

00

seconden

aanmelden

Geplande besparing door de deelnemende bedrijven per jaar

kWh

Geplande besparingen door de deelnemende bedrijven per jaar

Geplande opwekking door de deelnemers per jaar

kWh

Deze ondernemers in de Achterhoek gingen u voor.

Ondernemers

Per gemeente

Actualiteiten en succesverhalen

AOD-campagne Zelhem

IKZelhem en parkmanagement Zelhem willen bedrijven helpen met energie besparen, energie opwekken en...

Lees meer

Ondernemen is vooruitzien

Energie besparen is al decennia geen vrijblijvende zaak. Sinds 1993 is er de...

Lees meer
Gedupteerde staten Gelderland

Gedeputeerden Gelderland trots op energietransitie in de Achterhoek

Dinsdag 31 augustus kwamen het college van GS en de commissaris van de Koning van provincie...

Lees meer
meer berichten

Video van ondernemers

Weten wat u zelf kunt besparen?

Maak ook meer winst met minder energie en doe mee

lees meer