Arthur Jansen, SIKA: ‘Doel is een leefbare toekomstbestendige Achterhoek’

Ondernemers zijn de stuwende kracht van de samenleving. Dat geldt zeker voor de Achterhoek, een innoverende regio met volop kansen voor bedrijven en medewerkers. De Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) fungeert als belangenbehartiger en netwerkorganisatie. “Onze inspanningen zijn gericht op een leefbare toekomstbestendige Achterhoek met ruimte voor ondernemerschap”, zegt Arthur Jansen, voorzitter van SIKA en lid van de Achterhoek Board.

 

SIKA als verbinder

Het industriële bedrijfsleven is in de Achterhoek goed verenigd. SIKA legt verbindingen tussen overheid, ondernemers, onderwijs en tal van andere organisaties. “We zijn met VNO-NCW het meest invloedrijke netwerk voor Achterhoekse bedrijven”, weet Arthur Jansen, in het dagelijks leven eigenaar van AWEJA Railsystemen en ZEUS Magazijninrichting in Ulft. “Aangezien er zoveel bedrijven zijn aangesloten bij de individuele industriekringen die deel uitmaken van SIKA, vertegenwoordigt SIKA een enorme achterban. Alle SIKA bestuursleden zijn zelf ondernemers, actief in hun lokale industriële kring en spreken dezelfde taal, dat is de kracht van onze samenwerking.” SIKA maakt zich samen met haar partners sterk voor een verdere verbetering van de bedrijvigheid en daarmee de toekomstige leefbaarheid in de Achterhoek. Een integrale aanpak is daarbij van groot belang, aldus Jansen. “Daar richten we ons op. Het vergroot het draagvlak en brengt plannen op een hoger peil.” De voorzitter van SIKA is erg tevreden over de nieuwe structuur van de regionale samenwerking onder de naam 8RHK ambassadeurs. De Achterhoek Board en zeker de thematafels zorgen voor een grote meerwaarde, is hij van mening. “De vraagstukken overtreffen de lokale gemeenteagenda’s, dat is wat we als SIKA al jaren doen. De nieuwe opzet maakt dat overheden, ondernemers en andere aangeslotenen kortere lijnen hebben met elkaar en elkaar steeds sneller en beter weten te vinden. Dat moet ook want de belangen zijn groter en daarom moet je over de grenzen heen kijken. Aan de verschillende thematafels zijn al flinke stappen gemaakt. Daar word ik heel enthousiast van.” SIKA is een serieuze deelnemer en gesprekspartner bij de Achterhoekse samenwerking. “We weten precies wat er leeft bij ondernemers en welke problemen waar spelen. Dan kun je daar snel en adequaat een antwoord op zien te vinden. In overleg natuurlijk met de andere participanten in de unieke Achterhoekse samenwerking. Samen sta je sterk, collectief kunnen we veel meer bereiken.”

 

Aantrekkelijke regio

Er zijn tal van uitdagingen waar de Achterhoek voor staat. De gezamenlijke koers is uitgestippeld in de Achterhoek Visie 2030. Een krachtig bedrijfsleven met voldoende groeimogelijkheden is daarbij van levensbelang, zo stelt Arthur Jansen. “Dan blijven de voorzieningen op peil. Alle schakels tellen hierbij mee, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We moeten als regio aantrekkelijk zijn. Voor mensen die hier al wonen, maar ook voor mensen die zich hier willen vestigen. Dat betekent een goede bereikbaarheid, interessant werk, voldoende woningen en alle bijbehorende voorzieningen.” SIKA zet daarbij zeker in op mobiliteit, duurzaamheid, techniek en onderwijs. Zo worden jongeren gestimuleerd om te kiezen voor techniek. Een mooi voorbeeld is het initiatief van de gezamenlijke Industriekringen om in verschillende plaatsen 3D printers te maken met leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs. Maar ook duurzaamheid krijgt alle aandacht. De energietransitie vraagt om een actieve houding. Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD), een initiatief van SIKA, trekt de kar. “AOD is een mooi project waarbij al meer dan 500 bedrijven zich hebben aangesloten. Het neemt ondernemers bij de hand, zorgt voor direct financieel voordeel en zorgt ervoor dat ze toekomstbestendig worden.” Dat laatste geldt zeker ook voor het pilotproject Circulair en Toekomstbestendig Ondernemerschap van SIKA en Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN). Circulair ondernemen staat daarbij centraal. Drie Achterhoekse bedrijvenparken gaan er collectief mee aan de slag. Het proefproject dient als voorbeeld voor de hele provincie. “Daar lopen we dus mee voorop”, aldus Jansen. “Een circulaire economie biedt enorme kansen voor een leefbare en toekomstbestendige Achterhoek.”

De projecten Zelf een 3D printer maken, Achterhoek Onderneemt Duurzaam en Circulair en Toekomstbestendig Ondernemerschap worden alle drie mede mogelijk gemaakt door 8RHK ambassadeurs. Zie voor alle projecten de site van Achterhoek Ambassadeurs.

Geen idee dat ik zoveel stroom verbruikte

‘Ik schrok van de uitkomst van de MKB Energiecheck Achterhoek’, zegt Chris Derksen, eigenaar van Lunchroom-Cafetaria De Heezen. ‘Ik had geen idee dat ik zoveel stroom verbruikte. Nu doe ik dingen anders en… zonder nog maar een euro te hebben uitgegeven bespaar ik al zo’n € 100,- per maand aan stroom. En dat worden er zeker 150!’

Chris Derksen (61) heeft tussen dit interview en de plaatsing ervan de zaak overgedragen aan Margaret Seesink (53). De Heezencorner heet voortaan Eetkamer.nu. Het blijft een lunchroom maar wel eigentijdser. Met bijvoorbeeld zelfgemaakte hamburgers en patat op het menu. Margaret heeft de adviezen uit de MKB Energiecheck Achterhoek dankbaar overgenomen!

 

Routines overboord

‘Als ik ’s ochtends binnenkwam zette ik tegelijk alles aan: De frituur, de vaatwasser, de oven, noem maar op. Dan kun je de rest van de dag lekker snel handelen en werken. Dat doe ik dus niet meer. Die apparaten bleken de grootste boosdoeners. De elementen in de vaatwasser moeten voorverwarmen. Maar dat kan ook later op de dag. De frituur en de bain maries net zo. De enkeling die ’s ochtends al om een frietje vraagt, moet nu echt even geduld hebben. De ijsmachine is ook een grote energievreter. Die moet ver onder nul maar ook meerdere malen snel naar zo’n 72⁰C om te pasteuriseren. Sinds de scan draai ik alleen in het weekend ijs. Met een dubbele meter en een laag weekendtarief scheelt dat heel veel geld. En de klant merkt er niets van!’

Geen ontkomen aan

Je ontkomt niet aan verduurzamen. De scan is daar heel geschikt voor: Hij is gratis. Hij biedt keuzemogelijkheden en verschaft inzicht. Het is prettig om voorbereid te zijn op de toekomst. Voor de MKB Energiecheck Achterhoek was het toch een beetje een donkere wolk. Nu weet je wat kan en wat niet. En wat de alternatieven zijn voor gas. Bovendien, als je nu niets doet, kom je jezelf in de toekomst vanzelf tegen. Duurzaam ondernemen wordt immers verplicht.

De knop om

‘Bij mij is het licht aangegaan. Eerlijk gezegd was dat zonder de MKB Energiescan Achterhoek niet gebeurd. Dat het later inschakelen van apparatuur zo veel scheelt is een echte eyeopener. De volgende stap is ledverlichting en ik kan niet wachten om een keukenapparaat te vervangen. Met de nieuwste technieken zal mijn verbruik nog verder dalen. En dat levert veel meer op dan alleen een kostenbesparing!


contact  aanmelden voor een scan

Geen idee waar ik moest beginnen

‘Voor mij is het vooral de sport om energieneutraal te ondernemen’, zegt Frans Ratering (46) van Technische Groothandel Ratering. ‘Mijn doelstelling was om van het gas af te komen. Dat gaat lukken. Maar heel eerlijk: ik had geen idee waar ik moest beginnen. En dan komt de DOE-scan goed van pas.’

☑ Stap 1

De grootste winst of kortste klap is nog altijd de omschakeling naar ledverlichting. Dat hadden we voor de DOE-scan al geregeld en dat rendeert tegelijk: Ons verbruik ging van 10.000 kWh naar 5.000 kWh per maand. Dat scheelt €600 per maand. Tel uit je winst. Dat kan ik iedere ondernemer aanraden!’

☑ Stap 2

Voor Ratering is het niet genoeg. Het bedrijf heeft een oppervlakte van 3.500m2 en de energierekening is nog altijd € 15.000 (€ 8.000,- aan gas en ca. € 7.000 aan elektriciteit). Dit jaar wil hij van het gas af. Dat betekent een serieuze investering in een warmtepomp van zo’n € 25.000. ‘Dat verdien ik niet zo snel terug als de ledverlichting. Maar daar gaat het me niet om. Ik wil het voor elkaar hebben en in de toekomst onafhankelijk kunnen zijn van energieleveranciers. En natuurlijk voegt een duurzaam bedrijf iets toe voor onze klanten.’

☐ Stap 3

Na de warmtepomp komen er zonnepanelen. Die stap staat voor volgend jaar op de planning. De DOE-scan opent ook de wegen om subsidie aan te vragen. ‘Dat had ik zelf niet gekund…’, zegt Frans, ‘dat kan niemand zelf. Als de panelen straks ook liggen, heb ik het helemaal voor elkaar. Dan wek ik mijn eigen energie op en kunnen de energielasten nog verder omlaag. Volgens de berekeningen van €15.000 naar €5.000 per jaar.’

☐ Stap 4

En toch resteert er daarna nog één wens. Om helemaal geen fossiele brandstoffen meer aan de aarde te onttrekken wil hij ook het transport en de leveringen verduurzamen. Dat betekent het vervangen van het wagenpark, voornamelijk bestelbussen, door elektrische auto’s. Maar zover is het nog niet. Alles op zijn tijd.


‘De DOE-scan is een mooie manier om te weten waar je als bedrijf staat’, besluit Frans. ‘Om uit te vinden waar de kortste klappen zitten om direct geld te verdienen. Maar de scan is ook onmisbaar bij het maken van lange termijn keuzes en het verkennen van de (subsidie)mogelijkheden. Al met al heeft het me zo’n twee dagdelen gekost. Als je het zelf moet uitzoeken, kost dat veel meer tijd!


contact  aanmelden voor een scan

Uitgelezen kans

Gerrit Boevink is overtuigd: ‘Modern ondernemen gaat samen met kritisch kijken naar je organisatie, mensen en bedrijfsvoering. De gratis DOE-scan is daarom een uitgelezen kans. Toch was de uitkomst in ons geval opmerkelijk: als we nog meer stroom besparen, doen we onszelf te kort.’

Van 75.000 naar 55.000 kWh

Huijskes-Boevink levert gereedschap aan professionals en particulieren. De oppervlakte van de winkel en het magazijn samen bedraagt zo’n 1800m2. ‘Dat moet allemaal verlicht en verwarmd worden. We waren benieuwd of dat beter kon. Toegegeven, zegt Gerrit, we hebben 4 jaar geleden alle verlichting al vervangen door led. Dat leverde destijds een besparing op van zo’n 20.000 kWh per jaar. We zitten nu rondom de 55.000 kWh. En daar zit precies de pijn: boven de 50.000 kWh ben je grootverbruiker. Daaronder ben je kleingebruiker en val je in een hogere tariefschaal.

Van 55.000 naar 25.000 kWh?

‘Doordat we rond die grens zitten, is het nu niet rendabel om verder te bezuinigen op elektriciteit. Besparen is pas weer slim als we de gasinstallatie van de verwarming vervangen door een warmtepomp. Dan stijgt ons stroomverbruik en loont het wel om zelf energie op te wekken. Maar zo’n pomp komt er pas als de huidige installatie het begeeft. Je moet het wel zo effectief mogelijk plannen. Anders doe je jezelf te kort.’

Twee petten op

‘Als leverancier van gereedschap zijn we ook verantwoordelijk om onze klanten te voorzien van de meest duurzame en energiezuinige producten. We adviseren steeds vaker gereedschap met accu’s. Dat is milieu- en geluidstechnisch beter maar het levert ook blije werknemers op. En dankbare opdrachtgevers want ook die worden steeds kritischer op het gereedschap waarmee wordt gewerkt.’

Moderne ondernemers moeten in de spiegel durven kijken

De DOE-scan gaat over meer dan alleen energie. Het levert veel op. Ook dat het belangrijk is om je medewerkers actief bij zaken te betrekken. Als moderne ondernemer moeten we wat vaker in de spiegel kijken. Zo blijven we alert. Vandaar dat het belangrijk is dat er een externe adviseur meekijkt. Die brengt je soms op andere ideeën!’


contact  aanmelden voor een scan

Winkeluitbreiding en toch minder energiekosten

Aan het woord is Ivo Thuinte (33) van – welke Grollenaar kent het niet – Warenhuis Post. Hij is de derde generatie en rondde onlangs een verbouwing af waarbij de winkel werd uitgebreid van 400 naar 600m2. De verbouwing was een natuurlijk moment om te verduurzamen. De jaarafrekening die erop volgde leverde een besparing op van maar liefst € 2.000,-.

Besparing gas en licht

Tijdens de verbouwing zijn alle tl-buizen vervangen door ledpanelen. Dat kost ongeveer € 5.000,- maar levert elk jaar een besparing op van 21.000 kWh. ‘En’, zegt Ivo, ‘dat scheelt ook in geld en gedoe: ik moest elke week wel een geknapte tl-buis vervangen, dat is gelukkig verleden tijd.’ De vloer en ook de buitengevels zijn geïsoleerd en de enkele beglazing is vervangen door HR++ glas. De oude entreedeur is verplaatst naar de achterdeur. Die sluit nu automatisch zodat er minder warmte verloren gaat. ‘Aan de voorkant plaatsten we een nieuwe schuifdeur. De capaciteit van de vloerverwarming is net achter de entree, iets hoger om de ergste kou op te vangen. Al met al verbruik ik door de vloerverwarming wel wat meer gas. Maar per saldo ben ik € 2.000 goedkoper uit!’

MKB Energiecheck Achterhoek

‘Heel eerlijk? Ik was de jongens van de MKB Energiecheck Achterhoek net vóór door de verbouwing. Er kwamen slechts een paar kleine verbeterpunten uit. Maar de bevestiging dat je voor nu het maximale doet is heel geruststellend. Natuurlijk kan het altijd beter… Met een warmtepomp en zonnepanelen bijvoorbeeld. Die staan op mijn verlanglijstje voor later. We hebben er bij de verbouw al wel een beetje op geanticipeerd dat er ooit een warmtepomp komt. Maar alles op zijn tijd. Het moet ook passen bij de exploitatie.’

Duurzaam ondernemen

‘Of de vierde generatie al staat te trappelen? Nee’, lacht Ivo. ‘De oudste is pas 3,5! Maar juist voor hen is het van belang dat we bewust omgaan met energie. Dat is ook goed voor de winstgevendheid en de continuïteit van het bedrijf en onze inkomsten. Ook al zijn we klein. Er valt echt winst te behalen. Ik raad alle MKB- collega’s dan ook van harte aan om de MKB Energiecheck Achterhoek te (laten) doen. Onze winstmarges houden vaak niet over. Zo’n check kan met weinig investeringen juist geld opleveren!’


contact  aanmelden voor een scan

Blij met de DOE-scan

‘Wat het ons heeft opgeleverd? Kosten- en energiebesparing, veel prettiger licht om in te werken, een investeringsplan voor de toekomst én een scherpere visie ‘. Han Leferink van BCI uit Neede is blij met de uitkomsten van de DOE scan.

Goede keuzes

‘De DOE-scan kwam bij ons precies op het goede moment’, zegt Leferink. ‘De oude TL-verlichting had kuren en we moesten gaan vervangen. We hadden wat offertes opgevraagd, maar zaten er mee te stoeien welke keuze we moesten maken. Het is toch een markt waar je zelf te weinig van weet, dus we waren erg blij met het advies dat de DOE-scan ons bracht. Vooral omdat een onafhankelijk iemand met je meekijkt, die bovendien de weg weet in subsidieland. Bij ons brengt de Energie Investeringsaftrek toch mooi € 6000,- op. Dat maakt dat je zeker weet dat je de juiste keuzes maakt als je gaat investeren’.

Scherpe bedrijfsvisie

BCI is fabrikant van schoolmeubilair en werkt vooral voor de overheid. ‘Wat ik erg prettig vond, is de manier waarop je naar je bedrijf gaat kijken. We zijn hierdoor onze visie en missie scherper gaan formuleren. Dat is essentieel als je meedoet met aanbestedingen. Natuurlijk voel je verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties, maar we hebben nu de puntjes op de i gezet om ons bedrijf daar nog meer op in te richten’.

Investeringsplan

BCI heeft plannen voor nieuwbouw. ‘Door de DOE-scan hebben we nu ook een goed investeringsplan in handen. Je haalt het er toch telkens weer bij als er besluiten genomen moeten worden. Je geld geef je maar één keer uit: daarom doen we het zo toekomstgericht en dus duurzaam mogelijk.’

Aanrader

‘Ik zou het iedereen aanraden: Doe die scan! Voor de lange termijn én voor de korte termijn.  Concreet hebben we nu al profijt van de ledverlichting omdat het veel prettiger werklicht oplevert. Met daarbij een besparing van € 1350,- per jaar. En ik weet zeker dat de effecten op lange termijn groot zullen zijn’, stelt Leferink.


contact  aanmelden voor een scan

Energieverbruik checken kan geen kwaad

“We zijn allemaal gewoontedieren, dus doen we de dingen zoals we ze altijd deden. De manier waarop je omgaat met je energieverbruik is zo’n gewoonte. Het kan geen kwaad om daar af en toe even opnieuw naar te kijken”.  Loes Oxener van Oxener Schoenmode in Winterwijk liet de MKB Energiecheck Achterhoek uitvoeren van hun bedrijfspand.

Langs de energiemeetlat

“De MKB Energiecheck Achterhoek is een mooie manier om je verbruik langs de meetlat te leggen. Dan weet je hoe je het doet en waar je nog extra resultaat kunt behalen. Omdat wij drie jaar geleden alle verlichting al hebben vervangen door LED, hebben we al een flinke besparing gerealiseerd. Dat was even slikken qua investering, maar ons energieverbruik is daardoor wel met 30% per jaar gedaald”.

De deur is dicht, maar natuurlijk zijn wij open

Loes Oxener is ook bestuurslid van ABH City, de vereniging die opkomt voor de belangen van de Winterswijkse binnenstadsondernemers. “We hebben de ondernemers voorgesteld om de winkeldeuren in de winter gesloten te houden om te voorkomen dat er veel warmte verloren gaat. In Wageningen gebeurt dat ook al, we vonden het een mooi initiatief dat we ook in Winterswijk gaan invoeren. Dat scheelt de gemiddelde winkelier in Wageningen € 800,- aan gas en zo kunnen we allemaal ons steentje bijdragen aan energiebesparing”.

Stapje voor stapje

“Ach, we weten allemaal dat grote veranderingen niet ineens doorgevoerd worden. Vergelijk het met de afvalscheiding: dat was toch ook eerst wennen, maar je hoort er nu niemand meer over. Straks weten we niet beter dan dat iedereen ledverlichting heeft en dat de winkeldeur dicht blijft. We zijn toch gewoontedieren, alleen iemand moet af en toe even een nieuwe gewoonte invoeren. Stapje voor stapje worden de ondernemers zo duurzamer”, lacht Loes.

contact  aanmelden voor een scan

Zinvolle scan

“Een hele zinvolle besteding van je tijd, zo’n scan. Ik raad ieder bedrijf aan om ook te onderzoeken welke mogelijkheden je hebt om je bedrijf te verduurzamen”. Ineke van Empel, directeur van Theater De Storm in Winterswijk en haar controller Jessica zijn erg tevreden over de resultaten van de DOE-scan.

Ombouwen van gas naar elektriciteit

Het theater is grootverbruiker van energie. De DOE-scan wees uit dat er een aantal maatregelen genomen kunnen worden, waarmee ze meteen aan de slag willen gaan. “We hebben een groot aantal klimaatbeheersingsinstallaties die nog op gas werken. De eerste stap is dat we gaan bekijken hoe we die kunnen ombouwen, zodat ze op elektriciteit kunnen draaien. Daar verwachten we € 15000,- per jaar mee te besparen”.

Isolerend dak

Het theater is toe aan een nieuw dak “We hadden al wat offertes liggen voor een nieuw dak. Maar we hebben nu nieuwe ideeën gekregen over de mogelijkheden. Zo zullen we nu kijken naar een dak met hele andere isolatiewaarde. En we onderzoeken de mogelijkheden voor zonnepanelen. Dat heeft bij ons wel wat haken en ogen, maar ook daar hebben we nu handvatten voor”.

Verlichting en hergebruik

“In ons onderhoudsplan staat ook de vervanging van de verlichting door LED. Daar hadden we al een slag in geslagen, maar de komende tijd zullen we alles stap voor stap vervangen”, aldus Van Empel. Het theater verving deze zomer de hijsinstallatie in de grote zaal.  “Daarvoor hebben we zoveel mogelijk materiaal  hergebruikt. Als maatschappelijke organisatie vinden we het niet meer dan logisch dat we zo duurzaam mogelijk werken”.

Op scherp

Het theater gaat op zoek naar financieringsmogelijkheden voor de investeringen. “De DOE-scan heeft ons echt op scherp gezet en geeft ons goede handvatten voor de bedrijfsvoering. Zo gaan we ook onze duurzaamheidsdoelstellingen nog beter verwerken in onze missie en visie. Maar buiten dat: we hebben de samenwerking met het team deskundigen als heel prettig ervaren. Ze hebben echt een rapport op maat voor ons gemaakt, dat veel waardevolle informatie bevat”, aldus Van Empel.

 

Bekijk hier ook de video van Ineke van Empel over Theater de Storm


contact  aanmelden voor een scan

Bewust van energieverbruik

Timmermans & Mulder is een van de eerste winkeliers in Winterswijk die de MKB Energiecheck Achterhoek deed. “Vraag me wat over bloemen en decoratie en ik kan je er alles over vertellen. Maar ik moet je zeggen dat ik me nog nooit zoveel heb bezig gehouden met de mogelijkheden om energie te besparen. De MKB Energiecheck Achterhoek maakte me wel bewust van ons gedrag”, zegt Dennis te Kortschot, eigenaar van de bloemisterij in hartje Winterswijk.

Nog nooit aan gedacht

“We hebben dit pand vier jaar geleden betrokken, toen is het helemaal gerenoveerd. De winkel ligt tussen twee andere panden en is goed geïsoleerd. Bovendien willen we de temperatuur in de winkel niet te hoog hebben, want dat is niet goed voor de bloemen. Onze energielasten vallen dus wel mee. De MKB Energiecheck Achterhoek gaf ook aan dat we minder dan gemiddeld verbruiken. Toch bleek dat we nog zeker wat kunnen besparen, op dingen waar ik nog nooit aan had gedacht”, zegt te Kortschot.

Besparing op cv en verlichting

“Natuurlijk, je weet dat je in de zomer en in de winter de deur dicht kunt houden. Dat ligt voor de hand. Maar dat we met een buitentemperatuurmeter en het regelen van de opstarttijd van de CV al winst kunnen behalen, was verrassend.

En we kunnen ook behoorlijk besparen door de verlichting te vervangen door LED. Van onze verlichting bestaat 20% nog uit TL en 40% uit halogeen. Nooit geweten dat die lampjes zoveel verbruiken: we kunnen daar maar liefst 80% op besparen, dat is best flink. Dat pakken we natuurlijk zo snel mogelijk aan.

Alle kleine dingen samen

De grootste opbrengst van de scan? Dat we veel bewuster zijn van ons gedrag. We hadden toch automatisch overal de verwarming en de verlichting aan. De hele pakket van kleine dingetjes die uit de scan kwamen zorgen toch samen voor een mooie besparing”, aldus te Kortschot.

contact  aanmelden voor een scan

Scan geeft houvast

“Wat een mooi rapport, dit geeft houvast voor veel meer dan ik van tevoren dacht”. Robert Siertsema van Gebuwin Winterswijk is enthousiast over de uitkomsten van de DOE-scan. De fabrikant voor hijs- en trekproducten uit Winterswijk is grootverbruiker van energie. Anderhalf jaar geleden lieten ze al eens een eenvoudige scan uitvoeren door een energiemaatschappij. “Maar wat een verschil, toen kwam er uit dat we alleen de verlichting moesten vervangen”.

‘Nieuwe generatie, nieuwe ideeën. Hier kunnen we echt mee verder’

“En nu? We hebben een compleet stappenplan in handen. Met grote en kleine aanpassingen. Daar kunnen mijn broer en ik de toekomst echt mee tegemoet”. De verwachting is dat de leiding van Gebuwin binnen enkele jaren wordt overgedragen van vader op zoons. “Een nieuwe generatie aan boord geeft altijd nieuwe ideeën. Als fabrikant van hoogwaardige hijs- en trekproducten werken we op zich met een duurzaam product, maar we blijken toch nog veel te kunnen veranderen”.

Andere kijk op ons verouderde fabriekspand

“Wat we concreet gaan aanpakken zit in eerste instantie vooral in het pand. Ons fabriekspand staat er al sinds 1957 en is toch wat verouderd. In eerste instantie dachten we dat alleen nieuwbouw mogelijk was, maar door de DOE scan kijk ik wel met hele andere ogen naar onze mogelijkheden.

Veel concrete mogelijkheden

De DOE-scan bracht elf concrete maatregelen in beeld. “We gaan veel van deze maatregelen nemen als het aan mij ligt. Binnenkort komen de eerste offertes al binnen voor de vervanging van ons huidige enkele glas. Daarna pakken we de isolatie aan. We hebben veel tips gekregen voor zowel subsidies als voor materiaal, dat ons dak ook geschikt maakt voor zonnepanelen. Dat ben ik nu aan het onderzoeken.

De vervanging van de verlichting door led staat inmiddels ook op onze investeringslijst. En zoiets kleins als bewegingssensoren die het licht aan- en uitschakelen gaan we natuurlijk meteen doen. Kleine investering met weinig moeite en korte terugverdientijd”.

Piekstroomverbruik

“Maar waar we ook al stappen voor hebben gezet is ons verbruik in piekstroom. Er zijn een aantal machines die veel stroom gebruiken. Via meetapparatuur krijgen we straks precies in beeld welke machines dat veroorzaken en hoe we ze uit die piekstroom kunnen houden. Dat scheelt behoorlijk veel”.

Strategie

“Duurzaamheid is nu een vast agendapunt geworden op onze strategie-vergaderingen. Dat was voor mijn vader even wennen, maar ik vind het een must. Tegenwoordig kun je niet meer om duurzaam heen, andere industrieën lopen al voor. Maar buiten dat, we zijn grootverbruiker in stroom. Hoe eerder je begint, des te eerder onderneem je duurzamer. Want je gaat toch niet ieder jaar onnodig betalen voor energie terwijl je over tien jaar energieneutraal kunt zijn?”, stelt Siertsema.

contact  aanmelden voor een scan