Informatieplicht vanaf 1 januari 2019

Let op of de informatieplicht ook voor u van toepassing is

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. Vanaf 1 januari 2019 is er een uitbreiding van de regeling: een zogenaamde informatieplicht. Dat houdt in dat bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3  gas verbruiken verplicht zijn om vóór 1 juli 2019 in het eLoket van RVO.nl te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen.

Veel Achterhoekse ondernemers vallen onder deze informatieplicht. U bent verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Als u nog geen rapportage heeft ingediend in het eLoket van RVO dan moet u dat alsnog doen. Voorkom boetes en rapporteer zo snel mogelijk!

 

Energiescan helpt u daarbij

Een energiescan van Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) biedt u handvatten om deze rapportage in te vullen. Bovendien geeft een scan u inzicht in de besparingsmogelijkheden voor uw bedrijf. Twee vliegen in één klap. AOD maakt het u nu wel heel gemakkelijk door een aantal kosteloze scans per gemeente aan te bieden. Wilt u weten of u in uw gemeente ook in aanmerking komt voor een scan? Neem dan contact op met het projectteam in uw gemeente. Lees meer.

Hulp bij rapportage in eLoket

 Als u al een scan heeft gehad via Achterhoek Onderneemt Duurzaam kunnen wij het u een stuk gemakkelijker maken om de verplichte rapportage van RVO in te vullen.

 

Is uw scan voor 2019 uitgevoerd, dan kan onze partner DOOR advies een actualisatie van die scan maken op basis van de actuele Erkende Maatregelen Lijst. Vervolgens wordt de rapportage bij het eLoket van RVO ook door hen verzorgd. De kosten hiervoor bedragen € 350,- excl. btw.

 

Is uw scan in 2019 uitgevoerd, dan is deze een-op-een te gebruiken voor de rapportage bij het eLoket van RVO.  Wanneer u de rapportage liever wilt uitbesteden dan kan DOOR advies dit voor u uit handen nemen voor slechts € 100,- excl. btw.
Wilt u gebruik maken van deze hulp? Mail dan naar DOE@dooradvies.nl

 

Samenwerking Omgevingsdienst Achterhoek

Een van de samenwerkingspartners van AOD is de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), belast met de handhaving van de Wet milieubeheer. Door deel te nemen aan de Achterhoekse aanpak en u aan te melden voor een scan wordt de ODA geïnformeerd over uw deelname aan het energiebesparingsproject. Daarmee heeft u voldaan aan het energiedeel van de ODA-controle.

Actuele informatie op www.wattjemoetweten.nl

U leest er alles over op www.wattjemoetweten.nl. Daar vindt u bijvoorbeeld een stappenplan om te checken of de informatieplicht voor u van toepassing is. Ook is er een lijst van erkende maatregelen per bedrijfstak.  De site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft eveneens actuele informatie.

 

Onafhankelijk advies

Heeft u vragen over de informatieplicht? Neem contact op met Maaike Goinga, VNO-NCW Midden.

Achterhoek Onderneemt Duurzaam is een initiatief van ondernemers, voor ondernemers. Wij zijn onafhankelijk en maken gebruik van de ervaringen van ondernemers uit de Achterhoek.

 

Maak er gebruik van en voorkom onnodig verlies!

contact   aanmelden voor een scan