Informatieplicht

Is de informatieplicht voor u van toepassing?

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. Vanaf 1 januari 2019 is er een uitbreiding van de regeling: een zogenaamde informatieplicht. Dat houdt in dat bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken verplicht zijn om in het eLoket van RVO.nl te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Dit had u voor 1 juli 2019 moeten aangeven. Heeft u nog niet gerapporteerd? Commerciële bureaus willen je graag helpen. Maar je bent voordeliger uit als je gebruik maakt van de (gratis) energiescan van Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD).

Veel Achterhoekse ondernemers vallen onder deze informatieplicht. U bent verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

 

download hier de factsheet milieuvoorschriften

 

Hulp bij rapportage in eLoket

Een energiescan van AOD biedt u handvatten om deze rapportage in het eLoket in te vullen. Bovendien geeft een scan u inzicht in de besparingsmogelijkheden voor uw bedrijf. Twee vliegen in één klap. AOD maakt het u nu wel heel gemakkelijk door een kostenloze scan aan te bieden. Wilt u weten of u ook in aanmerking komt voor een scan? Meld u zich dan aan via onderstaande button.

 

aanmelden voor een scan

 

Als u zich aanmeldt voor een energiescan dan kunnen wij het u een stuk gemakkelijker maken om de verplichte rapportage in het eLoket van RVO in te vullen.

 

Is uw scan recent uitgevoerd, dan is deze een-op-een te gebruiken voor de rapportage bij het eLoket van RVO.  Wanneer u de rapportage liever wilt uitbesteden dan kan DOOR advies dit u uit handen nemen voor slechts € 100,- excl. btw.  Wilt u gebruik maken van deze hulp? Mail dan naar DOE@dooradvies.nl

 

Samenwerking Omgevingsdienst Achterhoek

Een van de samenwerkingspartners van AOD is de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), belast met de handhaving van de Wet milieubeheer. Door deel te nemen aan de Achterhoekse aanpak en u aan te melden voor een scan wordt de ODA geïnformeerd over uw deelname aan het energiebesparingsproject. Bij een EML-controle kunt u met het rapport van de energiescan in de hand ODA en een afschrift van de afmelding in het eLoket snel laten zien welke maatregelen voor u relevant zijn en hoe u dit aanpakt.

 

Actuele informatie op www.wattjemoetweten.nl

U leest er alles over op www.wattjemoetweten.nl. Daar vindt u bijvoorbeeld een stappenplan om te checken of de informatieplicht voor u van toepassing is. Ook is er een lijst van erkende maatregelen per bedrijfstak.  De site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft eveneens actuele informatie.

 

Onafhankelijk advies

Heeft u vragen over de informatieplicht? Neem contact op met ons!

Achterhoek Onderneemt Duurzaam is een initiatief van ondernemers, voor ondernemers. Wij zijn onafhankelijk en maken gebruik van de ervaringen van ondernemers uit de Achterhoek.

 

Maak er gebruik van en voorkom onnodig verlies!

contact   aanmelden voor een scan