Informatieplicht

Is de informatieplicht voor u van toepassing?

Het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer) verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. Bovendien geldt de Informatieplicht voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken. Zij zijn verplicht om in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Veel bedrijven voldoen inmiddels aan deze Informatieplicht. Een derde is hier nog niet aan toegekomen. Deze bedrijven doen er goed aan om hier snel werk van te maken. Want de omgevingsdiensten houden sinds kort verscherpt toezicht op de Informatieplicht. Behoort u tot die een derde? De (gratis) energiescan van Achterhoek Onderneemt Duurzaam maakt het u dan gemakkelijk.

 

download hier de factsheet milieuvoorschriften

 

Hulp bij het voldoen aan de Informatieplicht

De energiescan van Achterhoek Onderneemt Duurzaam geeft u inzicht in de besparingsmogelijkheden voor uw bedrijf, de kosten en de baten. Bovendien bevat deze een checklist waarmee u de gegevens eenvoudig kunt invullen in het eLoket, om te voldoen aan de Informatieplicht. Twee vliegen in één klap. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een scan? Meld u zich dan aan via onderstaande button.

 

aanmelden voor een scan

 

Hebt u recent al een energiescan uit laten voeren door Achterhoek Onderneemt Duurzaam, dan is deze een-op-een te gebruiken voor de aanmelding bij het eLoket. Indien u dit liever overlaat aan een ander, dan kan DOORadvies u dit uit handen nemen voor slechts € 100,- exclusief btw. Wilt u van dit aanbod gebruik maken? Mail dan naar DOE@dooradvies.nl.

Is het al wat langer geleden dat er bij u een energiescan is uitgevoerd, dan is het misschien nodig om deze te actualiseren. Met een e-mail naar DOE@dooradvies.nl informeren wij u over de mogelijkheden.

 

Samenwerking Omgevingsdienst Achterhoek

De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) is belast met de handhaving van de Wet milieubeheer. ODA is een van de samenwerkingspartners van AOD. Bij een energiecontrole door ODA kunt u de toezichthouder, met het rapport van de energiescan én een afschrift van de afmelding in het eLoket, snel laten zien welke maatregelen voor u relevant zijn en hoe u dit aanpakt. U bent dan snel klaar.

 

Actuele informatie op www.wattjemoetweten.nl

U leest alles over de Informatieplicht op www.wattjemoetweten.nl. Daar vindt u een stappenplan om te checken of de Informatieplicht voor u van toepassing is. Ook is er een lijst van erkende maatregelen per bedrijfstak. De site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft eveneens actuele informatie.

 

Onafhankelijk advies

Heeft u vragen over de Informatieplicht? Neem contact met ons op!

 

Achterhoek Onderneemt Duurzaam is een initiatief van ondernemers, voor ondernemers. Wij zijn onafhankelijk en maken gebruik van de ervaringen van ondernemers uit de Achterhoek.

 

Maak er gebruik van en voorkom onnodig verlies!

contact   aanmelden voor een scan