Buha, Doetinchem: ‘Wat je niet verbruikt, hoef je ook niet te betalen!’

Grote rol voor duurzaamheid

‘Omdat we verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de openbare ruimte speelt duurzaamheid bijna altijd een rol. Bij de straatverlichting van Doetinchem bijvoorbeeld maar ook bij het afval’.

Uh, afval?

‘Sorry, ik vergis me’, lacht Wim de Korte, directeur. ‘Afval bestaat niet meer. Bijna alles is herbruikbaar. Daarom praten we nu over grondstoffen. Die zamelen we in en leveren we door aan fabrieken en andere hergebruikers.

‘Omdat we buitenshuis vaak vooroplopen qua duurzaamheid kunnen we binnenshuis niet achterblijven. Dus liggen er al zonnepanelen op het dak, brandt bijna overal LED verlichting, stoken we houtsnippers en scheiden we onze grondstoffen. Natuurlijk kan het allemaal scherper. Die processen zijn nooit af. Maar waar ik eigenlijk echt heel trots op ben is hoe we omgaan met onze eigen mensen.’

Meer dan energie

Duurzaam leven gaat over bronnen verrijken in plaats van uitputten. Dat geldt ook voor medewerkers. ‘Daar moet je zuinig op zijn. Ontwikkelen, opleiden en continuïteit bieden.’ Buha doet daar nog een schepje bovenop: ‘Iedereen kent wel iemand die door omstandigheden meer moeite heeft met het vinden van een baan. Hoe fijn is het als zo iemand bij een verantwoord bedrijg terecht kan? Bij ons werken circa 60 mensen via Laborijn. Hier worden ze gerespecteerd, kunnen ze groeien en een verschil maken. Daar een bijdrage aan mogen leveren geeft >pas echt voldoening.’

Wachten op meneer Tesla

‘Er zijn mensen die zich alleen maar bezighouden met de terugverdientijd. Maar draai het eens om: elk huis dat geen brandstof nodig heeft, is er één. We proberen dus steeds anders te kijken. Niet omdat het kan. Maar omdat het moet. Nieuwe dingen ontwikkelen, stappen zetten. Niemand weet wat energie in de toekomst gaat kosten. Nu niets doen, is geen optie. En als meneer Tesla straks inderdaad een echt goede accu ontwikkelt, kunnen we los. Fietsen we op een hometrainer onze eigen energie bij elkaar…’


contact  aanmelden voor een scan

Duurzaamheid speerpunt voor IG&D

IG&D Bedrijvig Doetinchem wil het duurzaamheidsbeleid inzichtelijk maken en de betreffende voorzieningen en maatregelen op dit gebied zo uniform mogelijk – in kwaliteit, prijsstelling en uitvoering – beschikbaar maken voor ondernemend Doetinchem. Op deze wijze verwacht IG&D dat het onderwerp duurzaamheid bij (aangesloten) bedrijven meer gaat leven en er daadwerkelijk duurzaamheidsmaatregelen getroffen zullen worden. Besloten is Duurzaamheid toe te voegen aan de speerpunten van de vereniging voor Industrie, Groothandel en Dienstverlening. Ondernemers Vereniging Doetinchem (OVD) en het Centrummanagement nemen deel in de commissie waardoor een centrale aanpak voor ondernemend Doetinchem tot stand wordt gebracht.

Duurzaamheid in Doetinchem (DUID)

De commissie met als werktitel Duurzaamheid In Doetinchem (DUID) onder voorzittershap van IG&D bestuurslid Hans Dales, bestaat uit vertegenwoordigers van de zes parkmanagementorganisaties in de gemeente Doetinchem en Centrummanagement/OVD Jos Tiemessen. Als adviseurs zijn aan de commissie toegevoegd vertegenwoordiger vanuit Team Economie van de gemeente Doetinchem Jaap Berenbak en vanuit Achterhoek Duurzaam Verbouwen en de Samenwerkende Industriële Kringen (SIKA) Rinus Smet. Eerst genoemde zorgt voor de koppeling met het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid en zet eventuele acties uit bij de gemeente Doetinchem en/of Provincie Gelderland, laatstgenoemde vertegenwoordigt de regionale component. Een centrale aanpak voorkomt versnippering en op deze wijze blijft ondernemend Doetinchem betrokken via één kanaal.

Duurzaam ondernemen in Doetinchem

De gemeentelijke en provinciale overheid willen duurzaamheid bij bedrijven bevorderen en streven naar een energieneutraal Achterhoek/Doetinchem dat in 2030 gerealiseerd dient te zijn. De stap naar duurzaam ondernemen begint het bewustwording en kennisdeling. Waarbij duurzaamheid vooral een kwestie is van doen zoals maatregelen die leiden tot reductie van het elektriciteit- en aardgasverbruik. De tools die hiervoor noodzakelijk zijn worden aangereikt. Dit geldt voor geheel ondernemend Doetinchem. Het streven is er op gericht te komen tot duurzaam, innovatief en zelfvoorzienende bedrijvenparken in Doetinchem.

Samenwerking en kennisdeling

Het uiteindelijke doel van de Commissie Duurzaamheid In Doetinchem is om in samenwerking en kennisdeling in zowel de keten als in de directie omgeving door energiebesparing en duurzaam en innovatief ondernemen een eerste stap te zetten naar circulair ondernemen. Hierdoor wordt door de commissie een sterke cluster gecreëerd dat bijdraagt aan de lokale- en regionale doelstellingen van 2030.

Door samenwerking van ondernemers, overheid en kennisinstellingen vergroten we de economische kracht in de gemeente Doetinchem. Een extra waarde voor de toekomst om voor te blijven zowel voor de individuele ondernemer, het centrum en de bedrijvenparken van Doetinchem zonder dat het ten koste gaat van de toekomstige waarde van de omgeving.

De commissie gaat aan de slag met diverse acties in de komende 2 jaar.

Meer informatie? Neem dan contact op met Carla Niezen van IG&D via projectbureau@igdoetinchem.nl of 06 -23 91 95 21