Duurzaam ondernemen in Doetinchem

Ook zo geschrokken van uw energierekening? Pak er anders uw jaarrekening eens bij. Of vraag uw boekhouder om uw huidige energiekosten te vergelijken met die van vorig jaar. Negen op tien dat u wat aan die kosten kunt doen. De commissie Duurzaamheid in Doetinchem (DUID), Ondernemersvereniging Doetinchem, gemeente Doetinchem en Achterhoek Onderneemt Duurzaam helpen mkb’ers die hun energiekosten willen verlagen. Energiebesparing is het sleutelwoord. Nog een voordeel, het is beter voor het milieu.

 

Telefonisch spreekuur

Elke maandag tussen 09:00 en 10:00 uur kunt u Jan Straatman (AOD) bellen voor vragen over energie: 06-27014879

 

Ervaringen van ondernemers

Onderstaand leest u de ervaringen van ondernemers in Doetinchem.  Maak gebruik van hun ervaringen en vraag hen of een van de andere ondernemers gerust om meer informatie.

 

contact

 

Ook zo geschrokken van uw energierekening? Pak er anders uw jaarrekening eens bij. Of vraag uw boekhouder om uw huidige energiekosten te vergelijken met die van vorig jaar. Negen op tien dat u wat aan die kosten kunt doen. De gemeente Oost Gelre en Achterhoek Onderneemt Duurzaam helpen mkb’ers die hun energiekosten willen verlagen. Om te beginnen in Lichtenvoorde. Energiebesparing is het sleutelwoord. Nog een voordeel, het is beter voor het milieu.

 

 

Wie zitten er in het projectteam Oost Gelre?

 

 

Telefonisch spreekuur

Elke maandag tussen 09:00 en 10:00 uur kunt u Jan Straatman (AOD) bellen voor vragen over energie: 06-27014879

 

Ervaringen van ondernemers

Onderstaand leest u de ervaringen van ondernemers in Oost Gelre.  Maak gebruik van hun ervaringen en vraag hen of een van de andere ondernemers gerust om meer informatie.

 


contact


Het begon allemaal in 2013 met de presentatie van de Bedrijventerreinenagenda 2020 van de provincie Gelderland, met als belangrijke punten de herstructurering van bestaande terreinen in plaats van nieuwbouw en het tegengaan van veroudering van de bestaande terreinen. Centraal in de kwaliteitsverbeteringsgedachte staan de begrippen innovatie en verduurzaming. In de gemeente Berkelland pakten plv. voorzitter Rinus Smet van de Industriële Kring Berkelland (IKB) en bestuurslid Henk Deunk de handschoen op en dienden in 2013 bij de provincie een plan in voor een haalbaarheidsonderzoek naar zogenaamde zelfvoorzienende bedrijvenparken in de gemeente Berkelland, duurzame terreinen die in de eigen energie konden voorzien.


In augustus 2015 gaf de provincie het groene licht om met een pilot te starten. Deze pilot betrof een energiescan van het bedrijventerrein in Ruurlo. Met het doel een zelfvoorzienend, innovatief en duurzaam bedrijvenpark te krijgen. De pilot werd een succes, waarna een plan werd ingediend door het IKB om ook de andere bedrijvenparken te scannen. Dit paste ook bij de doelstelling van de Achterhoek/Berkelland om in 2030 energieneutraal te zijn. De gemeente was direct enthousiast, maar bedong wel dat niet alleen de bedrijventerreinen, maar ook alle ondernemersverenigingen konden meedoen aan de scan. Inmiddels zijn er voorlichtingsavonden gepland en deels gehouden in alle kernen. Daarna worden er 125 bedrijven uitgenodigd om dit jaar gratis de VNO-NCW MKB Energy Check Up te doen en 60 bedrijven om gratis de DOE-scan (duurzaam ondernemen en energie besparen) te doen. De MKB scan is een eenvoudige online scan. De DOE scan echter gaat verder en omvat ook de component duurzaam ondernemen, de strategie van het bedrijf.

Lees hier het hele artikel


De voorlichtingsavonden hebben inmiddels plaatsgevonden. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de data van de volgende voorlichtingsavonden? Mail dan naar info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl

 

Lagere energiekosten door energiebesparing? Een sterkere concurrentiepositie door duurzaam en energie-efficiënt te ondernemen? Lokale ondernemersverenigingen van Neede, Borculo, Eibergen en Ruurlo organiseren samen met Industriële Kring Berkelland, VNO-NCW Achterhoek en Achterhoek Duurzaam Verbouwen verschillende voorlichtingsbijeenkomsten om dat te realiseren.


Alle ondernemers in Berkelland kunnen gratis gebruikmaken van energiescans. De online MKB Energiecheck Achterhoek is voor iedereen beschikbaar en maar liefst 60 ondernemers kunnen gebruik maken van de zeer uitgebreide Duurzaam Ondernemen en Energiescan (DOE-)scan. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten horen ondernemers welke mogelijkheden zij hebben om van deze kans gebruik te maken en samen te werken aan een energiezuinig Berkelland.

Ambitie, plicht en voordeel

U speelt een grote rol om in 2030 energieneutraal te zijn. Energie-efficiënt ondernemen levert niet alleen commercieel voordeel op, u voldoet ook aan de wettelijke verplichtingen. Door gebruik te maken van de energiescans verhoogt u de toekomstwaarde van uw bedrijf en stimuleert u de economie en werkgelegenheid in Berkelland. Bedrijven met een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh zijn verplicht de maatregelen te nemen die ze binnen 5 jaar terugverdienen. Hiervoor zijn voor verschillende bedrijfstakken erkende maatregelen bepaald, als uitwerking van het Activiteitenbesluit bij de Wet Milieubeheer. Verbruikt een bedrijf minder, dan heeft het een zorgplicht om energieverspilling tegen te gaan.

Twee vliegen in één klap

Door deel te nemen aan de energiescans slaan ondernemers twee vliegen in één klap. Ze nemen hun verantwoordelijkheid m.b.t. wettelijke verplichtingen en doen hun voordeel met verlaging van hun bedrijfskosten en toekomstgericht ondernemerschap.

Doe mee!

Wilt u weten wat duurzaam ondernemen en energiebesparing voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op via info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl.

aanmelden voor een scan  contact

 

Naast besparingen ook grote indirecte voordelen

Marku Bouw in Lichtenvoorde ontwikkelt, bouwt en beheert vastgoed voor de zakelijke markt. Opdrachtgevers zijn het bedrijfsleven, overheden en semi overheden. Directeur Koen Knufing hecht grote waarde aan duurzaamheid en een integrale aanpak op dat gebied. ‘We proberen daarin voorop te lopen. Dan moet je natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven.’

Duurzaamheid zie je op verschillende punten in de bedrijfsvoering van Marku Bouw terug. Volgens Knufing heeft menig ondernemer nog te weinig in de gaten dat vastgoed kan bijdragen aan de bedrijfseconomische waarde van de onderneming. ‘Oplossingen liggen vaak voor de hand, maar worden door de waan van de dag toch vergeten. Door een expert in te schakelen, word je met de neus op de feiten gedrukt. Wij bekijken het uit drie kernpunten: gebruikerswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde. Dat geeft een evenwichtig totaalbeeld.’

Het biedt ons veel voordelen

Een duurzaam beleid biedt veel voordeel, weet de directeur. ‘Een lagere energierekening is echter maar één onderdeel. Je moet naar het geheel kijken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen kun je op verschillende punten doorvoeren. Dat is goed voor het milieu, je medewerkers en alles wat daar aan vast hangt.’ Het pand waar Marku Bouw inmiddels acht jaar gebruik van maakt is uitstekend geïsoleerd. Op de gasrekening viel weinig winst te boeken. Een energiescan van stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen bracht echter wel andere zaken aan het licht. ‘Een scan geeft inzicht om juiste strategische keuzes te maken om je bedrijf toekomstbestendig te maken. Daarnaast laat het je nadenken over alle aspecten van duurzaamheid en je bespaart direct op je energiekosten. Het zorgt voor een ‘oh ja gevoel’.’ Verlichting was een heikel punt. ‘We maakten geheel onnodig gebruik van teveel lichtbronnen. ‘Door heel simpel armaturen te verwijderen, realiseerden we een besparing van veertig procent op de verlichtingskosten. Daarnaast zijn we overgeschakeld op led-verlichting en zijn er sensoren geplaatst. Dat biedt nog eens flink structureel voordeel.’ De printkosten waren aanzienlijk, door voortaan dubbelzijdig af te drukken, wordt winst geboekt. Dat geldt ook voor de slag die is gemaakt op het gebied van verregaande digitalisering.

Iedereen profiteert

Een duurzaam gebouw levert direct financieel voordeel, maar er zijn ook positieve indirecte effecten aan te wijzen. Knufing: ‘Het is echt een optelsom. Een duurzaam karakter bevordert de sfeer en uitstraling en zorgt daarmee voor een hogere arbeidsproductiviteit en een lager ziekteverzuim. Medewerkers zijn zichtbaar vrolijker en klanten krijgen een goede indruk hoe het er bij ons aan toegaat.’ Volgens de directeur van Marku dient bij maatschappelijk verantwoord ondernemen personeel, klanten en omgeving te worden betrokken. ‘Sponsoring hoort daarbij. Maar ook het geven van voorlichting is een kans. Daarnaast moeten medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Daartoe bieden we alle medewerking om opleidingen en cursussen te volgen. We werken samen met opleidingsinstituten om jonge vakkrachten de kans te bieden zich te bewijzen. Daar profiteren we als bedrijf uiteindelijk ook weer van.’


Koen Knufing over de scan:
“Deze scan geeft inzicht om juiste strategische keuzes te maken om je bedrijf toekomstbestendig te maken, daarnaast laat het je nadenken over alle aspecten van duurzaamheid en je bespaart direct op je energiekosten.”

In onderstaande video hoort u van Koen zelf welke voordelen de scan zijn bedrijf oplevert.


contact  aanmelden voor een scan

De Industriële Kring Berkelland en ondernemersverenigingen verenigd in Platform BV Berkelland en VNO-NCW Achterhoek hebben gezamenlijk het energiebesparingsconvenant Ondernemend Berkelland getekend. Op dinsdagavond 18 april heeft Rinus Smet, plaatsvervangend voorzitter Industriële Kring Berkelland, het convenant overhandigd aan de wethouders Han Boer en Joke Pot. “Ondernemers zijn zich steeds meer bewust van innovatief en duurzaam ondernemen, niet alleen voor hun eigen bedrijf maar ook voor hun directe omgeving. En samen bereik je meer dan alleen”, aldus Rinus Smet.

De Industriële Kring Berkelland en ondernemersverenigingen verenigd in Platform BV Berkelland en VNO-NCW Achterhoek roepen hun leden op om energie te besparen en gebruik te maken van de DOE-scan en MKB Energiecheck Achterhoek. Volgens Joke Pot vinden ondernemers niet alleen het commerciële voordeel van energiebesparing belangrijk maar ook het milieu en de toekomst van onze kinderen. “Dat ze anderen meenemen in hun enthousiasme maakt mij bijzonder trots”.

Berkelland Onderneemt Duurzaam

Berkelland Onderneemt Duurzaam is een samenwerking van de Industriële Kring Berkelland en de ondernemersverenigingen verenigd in Platform BV Berkelland, de gemeente Berkelland, Omgevingsdienst Achterhoek, VNO-NCW Achterhoek en Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen. Zij stimuleren ondernemers in Berkelland om hun fossiele energiegebruik te verminderen en daadwerkelijk over te gaan tot actie. Hiervoor zijn twee scans ontwikkeld die worden ingezet om de mogelijkheden voor elke ondernemer in beeld te brengen. Ondernemers kunnen zo nagaan hoe zij voordeel kunnen halen uit duurzaam ondernemen en energiebesparing.

Berkelland biedt gratis scans aan

Alle ondernemers kunnen gratis gebruik maken van de MBK Energiecheck Achterhoek. Een gemakkelijke online scan, waarmee zij in korte tijd kunnen zien waar zij besparingen kunnen behalen. Bedrijven kunnen hierbij worden ondersteund door een junior adviseur. In Berkelland mogen 60 ondernemers gratis gebruik maken van de DOE-Scan, een intensieve duurzaamheidsscan, die de nodige resultaten heeft opgeleverd. Onafhankelijke adviseurs voeren deze scan uit en adviseren ondernemers bij het nemen van energiebesparende maatregelen. “Als gemeente gaan we mee in het enthousiasme van de ondernemers en willen we ze graag financieel ondersteunen”, aldus een trotse Joke Pot en Han Boer.

Doe ook mee!

Energie besparen levert winst op voor bedrijven en het milieu. Om in Berkelland en de gehele Achterhoek energieneutraal te worden moeten we een aantal grote veranderingen realiseren. In Berkelland zijn veel enthousiaste ondernemers die gebruik maken van het aanbod van de gratis scans. Berkelland Onderneemt Duurzaam zoekt die ondernemers die het verschil willen maken en nú aan de slag willen gaan met het besparen van energie. De DOE-scan en-/of de MKB Energiecheck Achterhoek maakt het eenvoudig om te verdienen op energiekosten en tevens te voldoen aan wettelijke regels. Voor meer informatie, klik hier.

Papen Metaal Techniek kiest nadrukkelijk voor een duurzame weg. Het bedrijf van Henk en Gerben Papen in Hengelo Overijssel gaat bewust om met energie. De getroffen maatregelen sorteren effect. “We besparen flink op onze kosten. Dat is bedrijfseconomisch erg interessant. Maar het is ook een prima middel om verspilling tegen te gaan. Het milieuaspect vinden we namelijk minstens zo belangrijk.”

Papen Metaal Techniek werd op 1 mei 1995 opgestart door Henk Papen. Inmiddels staat de onderneming met vier werknemers onder leiding van Henk en zijn zoon Gerben Papen. Het bedrijf is gespecialiseerd in fijnmechanische bewerkingen. Gereedschapsfabricage, draad eroderen en harden zijn andere disciplines die Papen Metaal Techniek uitstekend beheerst. Meestal gaat het om maatwerk, de nadruk ligt dan ook op kleine series of prototypes. Er is direct contact met de eindgebruiker, in nauw onderling overleg met de klant worden specifieke oplossingen bedacht. “We denken met onze opdrachtgever mee. Dat is onze kracht”, aldus de eigenaren.

 

Nieuwe bedrijfshal

Papen Metaal Techniek groeide uit zijn jasje. Er was meer ruimte nodig. In 2008 werd er daarom een nieuwe bedrijfshal bij het bestaande pand aangebouwd. De huisvesting ging van 150 naar 450 vierkante meter. In de nieuwe machinehal werd rekening gehouden met duurzaamheid en energiebesparing. Er was volop aandacht voor het isoleren van het pand. De keuze viel op een binnen- buitendoos constructie met een isolatiepakket van 10 centimeter. Onder de betonvloer van 22 centimeter met dubbele bewapening werd een isolatiepakket van 10 centimeter verwerkt, terwijl ook het dak goed werd geïsoleerd.

“Je hoeft minder te stoken als de warmte niet weg kan, dat scheelt aanzienlijk in de energiekosten. Het gasverbruik is nu twee keer zo hoog als voorheen, terwijl het pand ongeveer vijf keer zo groot is.” Maar ook de vloerverwarming speelt daarbij een rol. Het zorgt voor een constante temperatuur. “Heel aangenaam, het is prettig werken. Tocht en koude voeten zijn verleden tijd.” Door geperforeerd plaatwerk toe te passen werd het geluid gedempt, zodat ook de omgeving geen geluidshinder van de bedrijfsactiviteiten ondervindt. En bewegingsmelders en tijdschakelaars zorgen eveneens voor gemak en energiebesparing.

LED-verlichting om stroomgebruik te halveren

Eind 2014 maakten vader en zoon Papen een volgende stap, ze kozen voor LED-verlichting. De oude TL-verlichting werd vervangen door het zeer energiezuinige alternatief. “Groot voordeel is dat we de oude armaturen konden gebruiken. Mede daardoor viel de investering erg mee. Het ging om 3.600 euro. “We hebben gebruik gemaakt van de Energie Investerings Aftrek (EIA), waardoor de echte kosten nog lager uitvielen.” Door het gebruik van de led-verlichting is het stroomverbruik wat verlichting betreft bij Papen meer dan gehalveerd. “TL’s zijn enorme energievreters en ze moeten regelmatig worden vervangen. LED wordt niet warm en gaat veel langer mee. Er wordt gesproken over 50.000 branduren, dat is meer dan twintig jaar. Met een terugverdientijd van amper twee jaar is LED-verlichting voor veel bedrijven interessant. Toch wordt er vaak niet aan gedacht. Zonde, want er valt op eenvoudige wijze veel winst mee te boeken. We kunnen het iedereen aanraden, want het is ook nog eens heel prettig licht.”

Toekomstplannen

De eigenaren van het bedrijf zijn al bezig om nog meer te doen om de energiekosten te reduceren. Ze overwegen om binnenkort zonnepanelen op het dak te laten monteren. In eerste instantie gaat het om dertig panelen met een capaciteit van 7.000 kWh per jaar. “Op die manier kunnen we onze vaste kosten verder verlagen. Daar profiteert het milieu van en het bedrijfsresultaat is er ook mee gediend. Wat wil je nog meer.”

contact  aanmelden voor een scan

Stoverink Interieuwbouw verhuisde van een bedrijfsverzamelgebouw naar een nieuw pand in Eibergen. Met gerichte maatregelen werd een modern, comfortabel en duurzaam onderkomen gerealiseerd. Eigenaar Peter Stoverink heeft zijn zaakjes goed voor elkaar en plukt daar iedere dag de vruchten van.

‘Interessant om werk te maken van duurzaamheid’

‘Duurzaamheid heeft altijd al mijn warme aandacht gehad’, zegt Peter Stoverink. ‘Ik vind het nuttig en leuk om ermee bezig te zijn, maar het is bedrijfseconomisch vooral erg interessant. Je kunt namelijk flink op energiekosten besparen. Dat is ons hier zeker gelukt.’


De duurzaamheidsmaatregelen op een rij:

• Goede isolatie
• Vloerverwarming
• Gezamenlijke energie-inkoop
• Afzuiginstallatie met retoursysteem

Isolatie

Stoverink Interieurbouw beschikt over een bedrijfspand van 2.700 vierkante meter. De huisvesting bestaat uit een grote werkplaats, kantoren en een magazijn. Het gebouw is zeer goed geïsoleerd, waarbij vooral het dikke pakket isolatiemateriaal in het dak een aanzienlijk voordeel oplevert.

Zo wordt het pand verwarmd

De beganegrondvloer is volledig voorzien van vloerverwarming. ‘Dat zorgt voor lage stookkosten en de constante temperatuur is heel aangenaam. We hebben daardoor geen heaters nodig.’ De afzuiginstallatie werkt met een retoursysteem. Daardoor gaat de warmte niet verloren, de warme lucht wordt terug de werkplaats ingeblazen. De afzuiging gebeurt ook nog eens naar behoefte, dus het systeem wordt alleen ingeschakeld als er stof of zaagsel vrijkomt.

Energiescan

Een tijdje geleden schakelde Peter Stoverink verduurSaam energieloket-deskundige Remco Janssen in voor een energiescan. Daar kwam uit dat het bedrijf goed bezig is. ‘Hij kon weinig punten vinden waar we nog mee aan de slag zouden kunnen.’ Het gasverbruik was zelfs bijzonder laag. Klopt dat wel?, vroeg Janssen zich hardop af. Want door de gerichte maatregelen verbruikt het Eibergse bedrijf amper de helft van het verbruik van een onderneming met dezelfde omvang. De kosten zijn ook nog eens zeer laag omdat de inkoop van energie gezamenlijk gebeurt. ‘Door die gezamenlijkheid besparen we duizend euro per maand. Meer bedrijven zouden daarvan kunnen profiteren’, aldus de directeur.

 

Altijd nog wel verbeteringen mogelijk

Zijn er dan helemaal geen verbeteringen mogelijk? Toch wel. Uit de energiescan bleek dat een lichtsensor in het magazijn een besparing kan opleveren. Dat geldt ook voor het vervangen van gloeilampen door led-verlichting. De compressor kan met een tijdklok worden ingesteld. ‘Daar gaan we op termijn zeker mee aan de slag’, stelt Peter Stoverink. ‘Naast energiebesparing gaat het om onderscheidend vermogen. We willen laten zien dat we verder denken dan de buurman.’


contact  aanmelden voor een scan

De regio Achterhoek heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2030 energieneutraal te zijn. Bedrijven spelen een grote rol in het terugdringen van energieverbruik en het realiseren van de duurzame ambities. In Berkelland zijn ze vast begonnen.

In de gemeente Berkelland zijn ze al een tijd in de weer met duurzaam ondernemen. Onlangs deden 33 bedrijven -alle gevestigd op het bedrijvenpark Ruurlo- mee aan de pilot ‘duurzaam, innovatief en zelfvoorzienend bedrijvenpark’. Het doel? Inzicht krijgen in de mogelijkheden van een toekomstbestendig bedrijvenpark. Uit de pilot -mede mogelijk gemaakt door de gemeente Berkelland, de provincie Gelderland – en de Industriële Kring Berkelland – kwam naar voren dat bedrijven gemiddeld 16% kunnen besparen op het elektriciteitsverbruik door maatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Op het reduceren van aardgasverbruik kunnen bedrijven binnen vijf jaar 7% besparen en bij een langere looptijd zelfs tot 50%.

Maar om echte slagen te maken, zijn investeringen vanzelfsprekend noodzakelijk. De gemeente Berkelland neemt hierbij het voortouw. Wethouder Joke Pot heeft zich als portefeuillehouder milieu en duurzaamheid de afgelopen tijd sterk gemaakt voor het Energie Uitvoerings Programma 2015 – 2018, dat afgelopen mei door de gemeenteraad vastgesteld is. Berkelland wil in 2019 in ieder geval een derde energieneutraal zijn.

duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen in de Achterhoek

Ondernemers uit de Achterhoek vertellen over hun ambities en motieven om duurzaam te willen ondernemen.

Resultaten Bedrijvenpark Ruurlo

In de brochure ‘Duurzaam ondernemen; zet je bedrijf op voorsprong’ lees je meer over duurzaam ondernemen. Wat houdt het in? Waarom is het belangrijk? Waar begin je en wat levert het jouw bedrijf op? Je krijgt antwoord op deze vragen en leest over de ervaringen van anderen die je voor gingen. Zoals de ondernemers op Bedrijvenpark Ruurlo, die kennismaakten met onze aanpak en de handige ‘Duurzaam Ondernemen en Energiescan’ (DOE-scan).


contact  aanmelden voor een scan