De mouwen worden opgestroopt

Het begon allemaal in 2013 met de presentatie van de Bedrijventerreinenagenda 2020 van de provincie Gelderland, met als belangrijke punten de herstructurering van bestaande terreinen in plaats van nieuwbouw en het tegengaan van veroudering van de bestaande terreinen. Centraal in de kwaliteitsverbeteringsgedachte staan de begrippen innovatie en verduurzaming. In de gemeente Berkelland pakten plv. voorzitter Rinus Smet van de Industriële Kring Berkelland (IKB) en bestuurslid Henk Deunk de handschoen op en dienden in 2013 bij de provincie een plan in voor een haalbaarheidsonderzoek naar zogenaamde zelfvoorzienende bedrijvenparken in de gemeente Berkelland, duurzame terreinen die in de eigen energie konden voorzien.


In augustus 2015 gaf de provincie het groene licht om met een pilot te starten. Deze pilot betrof een energiescan van het bedrijventerrein in Ruurlo. Met het doel een zelfvoorzienend, innovatief en duurzaam bedrijvenpark te krijgen. De pilot werd een succes, waarna een plan werd ingediend door het IKB om ook de andere bedrijvenparken te scannen. Dit paste ook bij de doelstelling van de Achterhoek/Berkelland om in 2030 energieneutraal te zijn. De gemeente was direct enthousiast, maar bedong wel dat niet alleen de bedrijventerreinen, maar ook alle ondernemersverenigingen konden meedoen aan de scan. Inmiddels zijn er voorlichtingsavonden gepland en deels gehouden in alle kernen. Daarna worden er 125 bedrijven uitgenodigd om dit jaar gratis de VNO-NCW MKB Energy Check Up te doen en 60 bedrijven om gratis de DOE-scan (duurzaam ondernemen en energie besparen) te doen. De MKB scan is een eenvoudige online scan. De DOE scan echter gaat verder en omvat ook de component duurzaam ondernemen, de strategie van het bedrijf.

Lees hier het hele artikel


De voorlichtingsavonden hebben inmiddels plaatsgevonden. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de data van de volgende voorlichtingsavonden? Mail dan naar info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl

 

De regio Achterhoek heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2030 energieneutraal te zijn. Bedrijven spelen een grote rol in het terugdringen van energieverbruik en het realiseren van de duurzame ambities. In Berkelland zijn ze vast begonnen.

In de gemeente Berkelland zijn ze al een tijd in de weer met duurzaam ondernemen. Onlangs deden 33 bedrijven -alle gevestigd op het bedrijvenpark Ruurlo- mee aan de pilot ‘duurzaam, innovatief en zelfvoorzienend bedrijvenpark’. Het doel? Inzicht krijgen in de mogelijkheden van een toekomstbestendig bedrijvenpark. Uit de pilot -mede mogelijk gemaakt door de gemeente Berkelland, de provincie Gelderland – en de Industriële Kring Berkelland – kwam naar voren dat bedrijven gemiddeld 16% kunnen besparen op het elektriciteitsverbruik door maatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Op het reduceren van aardgasverbruik kunnen bedrijven binnen vijf jaar 7% besparen en bij een langere looptijd zelfs tot 50%.

Maar om echte slagen te maken, zijn investeringen vanzelfsprekend noodzakelijk. De gemeente Berkelland neemt hierbij het voortouw. Wethouder Joke Pot heeft zich als portefeuillehouder milieu en duurzaamheid de afgelopen tijd sterk gemaakt voor het Energie Uitvoerings Programma 2015 – 2018, dat afgelopen mei door de gemeenteraad vastgesteld is. Berkelland wil in 2019 in ieder geval een derde energieneutraal zijn.

duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen in de Achterhoek

Ondernemers uit de Achterhoek vertellen over hun ambities en motieven om duurzaam te willen ondernemen.

Resultaten Bedrijvenpark Ruurlo

In de brochure ‘Duurzaam ondernemen; zet je bedrijf op voorsprong’ lees je meer over duurzaam ondernemen. Wat houdt het in? Waarom is het belangrijk? Waar begin je en wat levert het jouw bedrijf op? Je krijgt antwoord op deze vragen en leest over de ervaringen van anderen die je voor gingen. Zoals de ondernemers op Bedrijvenpark Ruurlo, die kennismaakten met onze aanpak en de handige ‘Duurzaam Ondernemen en Energiescan’ (DOE-scan).


contact  aanmelden voor een scan